Філологічні науки

Продовжено прийом матеріалів до Вісника за профілем комп’ютерної та математичної лінгвістики.

Галузь: 

Кафедра інформаційних систем та мереж Національного університету "Львівська політехніка", запрошуючи до співпраці науковців, викладачів, аспірантів та студентів, повідомляє про продовження прийому матеріалів до спеціального випуску наукового Вісника Національного університету "Львівська політехніка" серії "Інформаційні системи та мережі" за профілем комп’ютерної та математичної лінгвістики, видання якого планується наприкінці березня 2010р.

За докладною інформацією звертайтесь до координатора Вісника, асистента кафедри ІСМ Шестакевич Тетяни Валеріївни (Visnyk.ICM@gmail.com)

Вісник НУ "Львівська політехніка" серії "Інформаційні системи та мережі" за профілем комп’ютерної та математичної лінгвістики

Галузь: 

Кафедра інформаційних систем та мереж Національного університету "Львівська політехніка", запрошуючи до співпраці науковців, викладачів, аспірантів та студентів, оголошує прийом матеріалів до чергового випуску наукового Вісника Національного університету "Львівська політехніка" серії "Інформаційні системи та мережі" за профілем комп’ютерної та математичної лінґвістики (строк подання матеріалів до 1 березня 2010р.).

За інформацією звертайтесь до координатора проекту, асистента кафедри ІСМ Шестакевич Тетяни Валеріївни, Visnyk.ICM@gmail.com

Сімнадцята міжнародна конференція «Крим 2010: Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу»

Галузь: 

[b] Тема 2010 року: [/b] «Роль бібліотек у підвищенні рівня інформаційної культури і збереження культурної спадщини в сучасних умовах розвитку суспільства»

Передбачаються наступні основні напрямки для організації секцій, семінарів, круглих столів та презентацій:
[list] [*] Світова інформаційна інфраструктура, міжбібліотечна кооперація і проекти міжнародного співробітництва;
[*] Національні бібліотеки та національні інформаційні ресурси;
[*] Формування і збереження фондів. Взаємодія бібліотек, книговидавців і книжкового ринку;
[*] Онлайнові технології, CD-ROM, електронні видання та Інтернет у бібліотеках;
[*] Електронні бібліотеки та електронні ресурси;
[*] Автоматизовані бібліотечні системи та інформаційні технології;
[*] Інформаційне та бібліотечне забезпечення процесів освіти та управління;
[*] Корпоративні бібліотечно-інформаційні системи, корпоративні технології та бібліотечні консорціуми;
[*] Інформаційно-лінгвістичне забезпечення бібліотечно-інформаційних систем. Бібліографічні формати. Метадані. Стандарти та протоколи обміну даними;
[*] Бібліотечні кадри, професія та освіта. Розвиток освітніх технологій в епоху інформаційного суспільства;

Науково-практична конференція «Пред'явлення світу в гуманітарних дискурсах XXI століття»

Галузь: 

[b] Проблематика конференції: [/b]

1. Глобалізація і антиглобалізація: поле суперечки, соціальні та культурні пріоритети, співвідношення думок і знань.
2. Концепт «Європа» в суспільній свідомості пострадянських держав. Зміст поняття «європейська ідентичність».
3. Інформаційне протиборство як показник стану громадської безпеки.
4. Дискурс влади. Форми досягнення суспільної злагоди.
5. Дискурсивні практики часу змін: випробування на безпеку (розуміння - нерозуміння того, толерантність - інтолерантність, згода - незгода і под.).
6. Інституційні дискурси (маркетинговий, управлінський, педагогічний,, релігійний та ін): типи спілкування, соціолінгвістичні і Лінгвокультурологічні ознаки.
7. Нові комунікативні середовища і простору; соціально-культурні передумови їх формування.
8. Вплив ЗМІ-дискурсу на конструювання соціальної реальності.
9. Ментально-мовний простір засобів масової інформації. Адресна орієнтованість текстів ЗМІ.
10. Діагностика стану інформаційного середовища. Соціологія комунікацій.

Последний день подачи заявки:[b] 10 марта 2010 г.[/b]

Всеукраїнська науково-практична конференця “Українська мова в національному просторі”, присвячена до Дня української писемності

Львівське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства „Просвіта” ім.Т.Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка

Шановні колеги!

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

Міжнародна наукова конференція "Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій" - MegaLing'2009

Галузь: 

Національна академія наук України
Міністерство освіти і науки України
Український мовно-інформаційний фонд НАН України
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
Харківський національний університет радіоелектроніки
Інститут російської мови ім. В.В. Виноградова РАН
Санкт-Петербурзький державний університет
проводять міжнародну наукову конференцію MegaLing'2009
ГОРИЗОНТИ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ І ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

20-27 вересня 2009, Україна, Київ

Всеукраїнська наукова конференція "Микола Гоголь і світ XXI століття"

Галузь: 

26 березня 2009 р. в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського до 200-річчя від дня народження видатного письменника и мислителя Миколи Васильовича Гоголя відбудеться Всеукраїнська наукова конференція "Микола Гоголь і світ XXI століття".

* Організатори: Національна академія наук України;
* Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
* Український комітет славістів.

Конференція працюватиме в пленарному та секційному режимах.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих науковців “Україністика: нові імена в науці”

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих науковців “Україністика: нові імена в науці”, що відбудеться 29 вересня 2009 року на базі кафедри української мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.
Передбачається робота секцій:

1. Особливості функціонування одиниць лексичного ладу сучасної української мови.
2. Сучасні граматичні тенденції в українській мові.
3. Проблеми термінології та ономастики.
4. Мовна норма й мовленнєва практика.
5. Функціонально-комунікативні вияви синтаксичних одиниць сучасної української мови.
6. Актуальні питання лінгвістики тексту.
7. Теоретична та практична стилістика сучасної української мови.
8. Дослідження з української діалектології.
9. Сучасні технології мовного навчання.

Робоча мова конференції – українська.
Для участі в конференції до 25 травня 2009 року необхідно надіслати: 1) заявку (зразок додається); 2) текст доповіді обсягом 3-4 сторінки з електронним варіантом; 3) рецензію наукового керівника; 4) 2 конверти зі зворотною адресою (для офіційного запрошення та додаткової інформації).

Кафедра мировой литературы Одесского национального университета им.И.И.Мечникова приглашает принять участие в VII Международной научно-теоретической конференции "А.С.Пушкин и мировой литературный процесс"

Галузь: 

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.И. МЕЧНИКОВА
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Уважаемые коллеги!
Кафедра мировой литературы приглашает Вас принять участие в VII Международной научно-теоретической конференции «А.С. ПУШКИН И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС», посвященной 80-летию со дня рождения известного пушкиниста, доктора филологических наук профессора А.А. Слюсаря.
Конференция состоится 19-20 октября 2009 года.
Предлагается обсуждение следующих проблем:
- Пушкинский текст: проблемы интерпретации.
- Модель мира в художественных текстах А.С. Пушкина.
- А.С. Пушкин в культурном сознании XX - XXI ст.
- А.С. Пушкин: социолингвистические аспекты.
Оргкомитет принимает заявки на участие в конференции до 1 июня 2009 года. В заявке необходимо указать фамилию, имя и отчество участника, научную степень, должность и место работы, домашний и служебный адрес.
Планируется публикация сборника материалов конференции. Статьи будут приниматься только во время работы конференции.

Міжнародна науково-практична конференція "Діалог мов і культур"

Галузь: 

ДОРОГІ КОЛЕГИ!

Інститут іноземної філології 14-15 травня 2009 року проводить Міжнародну науково-практичну конференцію "Діалог мов і культур"

Планується робота секцій:

1. Мовні контакти в контуксті глобалізованих процесів
2. Етнокультурні фактори міжмовних контактів
3. Пропедевтика лінгвокультурних конфліктів
4. Переклад і міжнародна коменікація
5. Іншомовна комунікаційна компетенція з позиції Болонського процесу
6. Іноваційні технології в виченні і викладанні іноземних мов
7. Сучасні тенденції в викладані зарубіжної культури

На конференції плануються наступні форми роботи:

1. Колоквіум: виступи з доповіддями, участь в дискусіях
2. Секційні засідання: висткпи з доповіддями, участь в дискусіях
3. Круглий стіл

Організатири
Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Інститут іноземної філології, Українсько-американський гуманітарний інститут "Вінськонський міжнародний університет (США) в Україні", кафедра германського і порівнювального мовознавства.

Сторінки

Підписатися на RSS - Філологічні науки