Мовознавство

Українська мова;
Російська мова;
Слов’янські мови;
Германські мови;
Романські мови;
Балтійські мови;
Індоіранські мови;
Тюркські мови;
Фінно-угорські та самодійські мови;
Іберійсько-кавказькі мови;
Монгольські мови;
Семітські мови;
Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії;
Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови;
Загальне мовознавство;
Перекладознавство;
Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство;
Структурна, прикладна та математична лінгвістика;

Украина и мир: гуманитарно-техническая элита и социальный прогресс. Секция 9 - Языковая подготовка специалиста.

Кафедра "Міжкультурної комунікації та іноземної мови" НТУ "ХПІ"

16 Международная научно-практическая конференция ««Современные концепции гуманитарных наук: языкознание и литературоведение»», 06-07.11.2015, Екатеринбург, Россия

Галузь: 

Международная научная организация "Наука без границ"
16-я Международная научно-практическая конференция:
««Современные концепции гуманитарных наук: языкознание и литературоведение»»
06-07 ноября 2015 г. Екатеринбург, Россия

Суб, 07/11/2015

Международная научная конференция MicroCAD / Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ЗАОЧНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ "ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ" (EEMA KNLU 2015)

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській заочній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених: "Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект" (EEMA KNLU 2015), яка відбудеться 27 березня 2015 р. на базі Київського національного лінгвістичного університету.

Птн, 27/03/2015

Кафедра ділової іноземної мови та перекладу НТУ “ХПІ”

Галузь: 

Кафедру ділової іноземної мови і перекладу в НТУ «ХПІ» було засновано в грудні 1998 року для розробки інтенсивних програм вивчення іноземної мови, які б дозволяли випускникам вільно володіти професійною термінологією и іноземною мовою. У складі кафедри – вчені та фахівці-практики с великим досвідом міжнародної роботи в галузі перекладу. Окрім цього, кафедра постійно залучає викладачів – носіїв мови – через Корпус Миру в Україні та Фонд Фулбрайта (США), DAAD (Німеччина).

Міжнародна науково-практична конференція «Методологія та історіографія мовознавства» - 2013

Галузь: 

Запрошуємо Вас узяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Методологія та історіографія мовознавства», присвяченій Дню слов’янської писемності й культури та 1025-річчю Хрещення Русі.
Конференцію буде проведено на базі Донбаського державного педагогічного університету в місті Слов’янську Донецької області 23 – 25 травня 2013 р.
Наукова проблематика конференції:
1. Методологія мовознавства: проблематика, історія, сучасний стан і перспективи.
2. Сутність лінгвістичного методу; його структура; метод і суміжні поняття.
3. Методи фонології, морфонології, морфеміки та словотвору.
4. Методи аналізу лексичної та граматичної семантики мовних одиниць.
5. Методи граматичних досліджень: морфологія й синтаксис.
6. Методи діалектології, ареальної лінгвістики, соціолінгвістики.
7. Методи когнітивної лінгвістики, психолінгвістики, етнолінгвістики, лінгвокультурології.
8. Методи зіставного мовознавства, лінгвістичної типології, універсології, перекладознавства.
9. Методи лінгвогенетичних досліджень.
10. Методи комунікативної лінгвістики, паралінгвістики, дискурсології, лінгвопрагматики, стилістики, лінгвістики тексту, герменевтики.

І Міжнародна науково-практична заочна інтернет-конференція «ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES»

Галузь: 

Факультет романо-германських мов Національного університету «Острозька академія», кафедра міжнародної мовної комунікації, Іnstytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie (Польща), Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (Польща), Ryan Research International Centre (California, USA) запрошують шановних викладачів, аспірантів та студентів взяти участь у роботі І Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції «ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES», яка відбудеться 25 лютого 2013 року у Національному університеті «Острозька академія».

Конференція працюватиме за секціями:

 • Професійна англійська для немовних спеціальностей.
 • Контроль рівня володіння англійською мовою як складова оптимізації навчання професійної англійської.
 • Актуальні проблеми перекладу при викладанні професійної англійської.
 • Інтерактивні методи навчання професійної англійської, інформаційні технології в освіті.
 • Гендерні особливості / гендерна освіта при викладанні професійної англійської.
 • Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської.
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців: «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації»

  Галузь: 

  Факультет романо-германських мов Національного університету «Острозька академія», Кафедра індоєвропейських мов та Науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції» запрошує студентів, аспірантів та молодих науковців взяти участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації», яка відбудеться 31 січня 2013 року.

  Тематика секційних засідань:

  III Міжнародна конференція «Сучасні підходи до навчання іноземним мовам: шляхи інтеграції школи та вищих навчальних закладів»

  Галузь: 

  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна запрошує взяти участь у роботі III Міжнародної конференції «Сучасні підходи до навчання іноземним мовам: шляхи інтеграції школи та вищих навчальних закладів», що буде проходити 12 квітня 2013 року.

  Організатор конференції: кафедра англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

  Мета конференції: консолідація зусиль та обмін досвідом використання інноваційних технологій у сфері викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах та школі у сучасному освітньому, психологічному та культурному просторі.

  Напрямки роботи конференції:

  • загальні проблеми навчання і контролю;
  • теорія і методика навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах та школі;
  • дидактичні та психологічні аспекти навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах та школі;
  • професійна підготовка з іноземних мов (для студентів непрофільних спеціальностей);
  • новітні підходи до навчання іноземним мовам.

  Сторінки

  Підписатися на RSS - Мовознавство