Всеукраїнська наукова конференція "Микола Гоголь і світ XXI століття"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

26 березня 2009 р. в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського до 200-річчя від дня народження видатного письменника и мислителя Миколи Васильовича Гоголя відбудеться Всеукраїнська наукова конференція "Микола Гоголь і світ XXI століття".

* Організатори: Національна академія наук України;
* Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
* Український комітет славістів.

Конференція працюватиме в пленарному та секційному режимах.
Передбачається обговорити такі проблеми: творчість М. Гоголя-письменника; літературна діяльність; М. Гоголь — славіст; філософ; мислитель; історик; психолог; літературознавець; мистецтвознавець; фольклорист; критик; публіцист; пророк на своїй і чужій землі; духовний світ; погляди; характеристика особистості і творчості; Гоголь і Україна; джерелознавство творчості М. Гоголя; бібліотека Миколи Гоголя; Гоголь та гоголезнавство у фондах бібліотек світу; Гоголь і театр; Гоголь і християнство; доля вітчизни і її відчуття; "все, что ни есть во внутреннем человеке"; науковий світ Гоголя; інтелектуальне середовище гоголівського часу; епоха Гоголя; оточення Гоголя; шляхами Гоголя; українська гоголіана; рукописи Гоголя; твори М. Гоголя у фондах бібліотек світу; Гоголь мовами світу (переклади англійською, азербайджанською, армянською, болгарською, голландською, грузинською, естонською, італійською, латвійською, німецькою, норвезькою, перською, польською, румунською, сербською, таджицькою, фінською, французькою, українською, чеською, шведською, турецькою та ін. мовами); Гоголь у російській літературі; Гоголь в українській літературі; творчість Гоголя в контексті російської та загальної словесності; психологія гоголівської творчості; сміхова культура, страх і буття в творчості Гоголя; гіпотеза історичного розвитку в творчості Гоголя; історико-літературні дослідження; епістолярна спадщина; рукописи Гоголя; документальна спадщина про Гоголя у фондах архівів, музеїв, бібліотек; листи, спогади, архівні матеріали; рідкісні книги, альманахи, журнали з інформацією про Гоголя; бібліографія матеріалів про М. Гоголя; Гоголь і музика; Гоголь і театр; Гоголь в образотворчому мистецтві; гоголезнавство і гоголезнавці; Гоголь (гоголівська іконографія) та його твори в художній творчості; ілюстратори Гоголя; книжкові виставки в пам'ять Гоголя; просвітницькі видання на честь М. Гоголя; видавці Гоголя тощо.

**Теми доповідей на конференцію приймаються до 12 березня 2009 р.**

В інформацію просимо включити дані про доповідача: прізвище, вчений ступінь, звання, місце роботи, посаду, поштову адресу, телефон, адресу електронної пошти.

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей на конференцію і статей для публікації в збірнику матеріалів.

У рамках конференції буде розгорнуто виставки: книжково-інформаційну; газетних матеріалів та ідеографічну виставку (карти) із фондів НБУВ.

Координатор конференції:
Солонська Наталія Гаврилівна
Тел.: (044) 524-37-91;
Тел./факс: (044) 524-81-38 ;
E-mail: Seredata@yandex.ru