Графічні засоби вираження емоцій – графічні усмішки

Розділ: 

Галузь: 

Ключові слова та терміни: 

Основними графічними засобами вираження емоцій є графічні усмішки (смайлики). Смайлик — це письмове вираження емоцій у текстових повідомленнях символами ASCII-графіки. Часто у Веб-спільнотах варіанти текстових усмішок автоматично перетворюються на графічні.Широкої популярності у форумах, чатах досягли графічні усмішки через зручність вставлення у текст, зрозумілість, можливість вираження та уточнення закладених в повідомленні відправника емоцій текстом або графічним значком.Використання графічних і текстових усмішок користувачами у діалогах проаналізовано у цьому дослідженні. Ми обчислити кількість використання смайликів представниками обох статей та поділили найбільш вживані смайлики на типи.
Використання графічних усмішок залежно від статі користувача

Тип смайлика Графічне позначення F M
радість : ) чи :-) 44% 23%
сум : ( чи :-( 17% 31%
злість >:( чи :O 8% 13%
кокетливість ; ) чи :P, :-* 21% 27%
втома n/a 6% 1%
інші :-/ чи :-| та ін. 4% 5%

Оскільки, жінки традиційно більш емоційні, то ми очікували, що жінки у своїх повідомленнях використовуватимуть смайлики частіше, ніж чоловіки.Проте, всупереч прогнозам, досліджено тенденцію, що чоловіки використовують більше смайликів, ніж жінки (F=44%, M=56%).Причому, чоловіки у своїх повідомленнях використовували більше кокетливих та сумних смайликів, а жінки – радісних.Отже, графічні усмішки – альтернативний шлях вираження індивідуальності для Інтернет-користувачів. Дослідження використання смайликів дає можливість визначити гендерну приналежність автора повідомлення.