Літературознавство

Українська література;
Російська література;
Література слов’янських народів;
Література зарубіжних країн;
Порівняльне літературознавство;
Теорія літератури;
Фольклористика;
Журналістика;
Літературне джерелознавство і текстологія;
Кримськотатарська література;

16 Международная научно-практическая конференция ««Современные концепции гуманитарных наук: языкознание и литературоведение»», 06-07.11.2015, Екатеринбург, Россия

Галузь: 

Международная научная организация "Наука без границ"
16-я Международная научно-практическая конференция:
««Современные концепции гуманитарных наук: языкознание и литературоведение»»
06-07 ноября 2015 г. Екатеринбург, Россия

Суб, 07/11/2015

Международная научная конференция MicroCAD / Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук

IX Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська Весна 2011"

Галузь: 

[b]Метою конференції[/b] є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація наукових результатів економічних досліджень.

Конференція складатиметься з двох частин: дисциплінарної та міждисциплінарної.
Заочна участь не передбачена.

Міждисциплінарна частина:

- Методологія наукових досліджень. "Як робиться наука? Як стати успішним науковцем та розкрити свій потенціал?" – це основні питання, що будуть обговорюватися на секції. Майбутнє завтрашньої науки – наш вибір сьогодні.
- Публічні лекції. Молодь завжди повинна прислухатись до віку та досвіду, знати всю нову інформацію, що вирує світом, бути ерудованою та освіченою щоб вивести свою власну модель майбутнього. У цьому нам допоможуть поважні викладачі та науковці, які розкриються своє бачення на сучасні світові наукові проблеми.

Дисциплінарна частина:

Актуальні проблеми міжнародних відносин:
- Актуальні проблеми міжнародних фінансів.
- Актуальні проблеми теорії та практики міжнародних організацій.
- Історія дипломатії та міжнародних відносин.
- Країнознавство.

IV Міжнародний науковий форум «Сучасна англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи»

Галузь: 

Маємо честь запросити Вас взяти участь у IV Міжнародному науковому форумі “Сучасна англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи”, що відбудеться 19 жовтня 2011 р. на кафедрі англійської філології факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Реєстрація учасників відбудеться 19 жовтня 2011 р. з 10.00 на факультеті іноземних мов (Харків, пл. Свободи, 4, 7-й поверх, ауд. 7-75). Проїзд: від залізничного вокзалу до станції метро “Університет”.
За матеріалами форуму буде опубліковано збірку тез. Розсилка тез поштою не здійснюється.

Робочі мови форуму: українська, російська, англійська.

Програма форуму передбачає пленарне засідання, роботу інтерактивних семінарів та дискусійних круглих столів з актуальних питань англістики:
Дискусійний круглий стіл № 1: Типологія дискурсів
Дискусійний круглий стіл № 2: Антропоцентричні характеристики дискурсу
Дискусійний круглий стіл № 3: Когнітивні та концептуальні аспекти мови та мовлення
Дискусійний круглий стіл № 4: Когнітивні моделі концептів в англомовній картині світу
Дискусійний круглий стіл № 5: Функціональні аспекти комунікативної стилістики

V регіональна студентська науково-практична конференція "Творчість Тараса Шевченка в контексті доби"

Галузь: 

Шановні студенти та магістранти!
Запрошуємо всіх бажаючих узяти участь у V регіональній студентській науково-практичний конференції "Творчість Тараса Шевченка в контексті доби", яка відбудеться на базі ЛНУ імені Тараса Шевченка 3 березня 2011 року

[b]Наукова проблематика конференції[/b]
1. Тарас Шевченко: реальна постать і художній образ.
2. Традиції й новаторство у творчості Тараса Шевченка.
3. Образ Тараса Шевченка в публіцистиці.
4. Мовознавчі шевченкознавчі студії.
5. Візійні світи Тараса Шевченка.

Всеукраїнська наукова конференція "Слобожанщина: літературний вимір"

Галузь: 

18 февраля 2011 года в Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко пройдет Всеукраинская научная конференция "Слобожанщина: литературное измерение", посвященная 90-летию основания университета и 10-летию Восточного филиала имени Т. Г. Шевченко.
Проблематика конференции
1. Исследование литературного процесса северо-восточного региона Украины и прилежащих территорий Российской Федерации.
2. Изучение литературного процесса, творчества отдельных писателей, имеющих отношение к Слобожанщине.
3. Интерпретация литературных произведений.

Міжнародний науковий семінар «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВИ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

Галузь: 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
СЄВЕРОДВІНСЬКА ФІЛІЯ ГОУ ВПО «ПОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.В. ЛОМОНОСОВА» (РОСІЯ)

ЗАПРОШУЮТЬ ВАС
УЗЯТИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВОМУ СЕМІНАРІ
«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВИ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

Мелітополь – Сєверодвінськ, 30 березня 2011 року

Планується робота таких секцій:
1. Комунікативно-функціональні аспекти мовної діяльності в поліетнічному середовищі.
2. Концептосфера та мовна картина світу.
3. Художній текст як феномен авторської моделі світу.
4. Міжкультурна комунікація у сфері професійної інтеграції.
Матеріали семінару будуть надруковані в збірнику «Філологічні студії». Обсяг статті: від 6 сторінок. Вартість однієї сторінки для України – 20 гривень, для інших країн – 2 $. Статті докторів наук без співавторства друкуються безкоштовно. Робочі мови семінару: українська, російська.
Збірник статей можна отримати під час реєстрації або разом із програмою його буде надіслано поштою.

Вісник НУ "Львівська політехніка" серії "Інформаційні системи та мережі" за профілем комп’ютерної та математичної лінгвістики

Галузь: 

Кафедра інформаційних систем та мереж Національного університету "Львівська політехніка", запрошуючи до співпраці науковців, викладачів, аспірантів та студентів, оголошує прийом матеріалів до чергового випуску наукового Вісника Національного університету "Львівська політехніка" серії "Інформаційні системи та мережі" за профілем комп’ютерної та математичної лінґвістики (строк подання матеріалів до 1 березня 2010р.).

За інформацією звертайтесь до координатора проекту, асистента кафедри ІСМ Шестакевич Тетяни Валеріївни, Visnyk.ICM@gmail.com

Сімнадцята міжнародна конференція «Крим 2010: Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу»

Галузь: 

[b] Тема 2010 року: [/b] «Роль бібліотек у підвищенні рівня інформаційної культури і збереження культурної спадщини в сучасних умовах розвитку суспільства»

Передбачаються наступні основні напрямки для організації секцій, семінарів, круглих столів та презентацій:
[list] [*] Світова інформаційна інфраструктура, міжбібліотечна кооперація і проекти міжнародного співробітництва;
[*] Національні бібліотеки та національні інформаційні ресурси;
[*] Формування і збереження фондів. Взаємодія бібліотек, книговидавців і книжкового ринку;
[*] Онлайнові технології, CD-ROM, електронні видання та Інтернет у бібліотеках;
[*] Електронні бібліотеки та електронні ресурси;
[*] Автоматизовані бібліотечні системи та інформаційні технології;
[*] Інформаційне та бібліотечне забезпечення процесів освіти та управління;
[*] Корпоративні бібліотечно-інформаційні системи, корпоративні технології та бібліотечні консорціуми;
[*] Інформаційно-лінгвістичне забезпечення бібліотечно-інформаційних систем. Бібліографічні формати. Метадані. Стандарти та протоколи обміну даними;
[*] Бібліотечні кадри, професія та освіта. Розвиток освітніх технологій в епоху інформаційного суспільства;

63-а Міжнародна конференція молодих вчених "Каразінські читання»

Галузь: 

[b]Планується робота за такими напрямками (секціями): [/b]
[list] [*] Археологія
[*] Етнографія
[*] Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
[*] Історія стародавнього світу
[*] Історія Північного Причорномор'я в епоху античності
[*] Історія середніх віків
[*] Нова та новітня історія
[*] Історія міжнародних відносин
[*] Історія України
[*] Історія Росії
[*] Історія Слобожанщини
[*] Історія релігії та церкви
[*] Історія культури
[*] Локальна та мікроісторії
[*] Військова історія
[*] Історія науки і освіти
[*] Гендерна історія
[*] Інформаційні технології в історичній науці та освіті [/list]

В рамках работы конференции планируется заседание круглого стола на тему «Европейская интеграция: прошлое, настоящее, будущее».

Регистрация участников – 23 апреля с 10.00 до 11.30
в Главном корпусе университета (пл. Свободы, 4) в ауд. 5-59.
Начало работы конференции в 12-00.
Заявка на участие в конференции и тезисы доклада подаются до 22 февраля 2009 г. через специальную электронную форму на главной странице сайта исторического факультета [http://www-history.univer.kharkov.ua/].

Сторінки

Підписатися на RSS - Літературознавство