Зачек І. Р., Ільчук Г. А. Фiзика & будівництво Збiрник задач.

[b]Зачек І. Р., Ільчук Г. А.[/b]
Фiзика & будівництво
Збiрник задач. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 88 с. Формат 170 х 215 мм. М’яка обкладинка.
[i]ISBN: 978-966-553-831-8[/i]

У збірнику подано задачі з фізики для розв’язання на практичних заняттях і для самостійної роботи. Загалом запропоновано 480 задач, які поділено на 24 теми. З кожної теми наведено основні формули курсу фізики.
Для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

[b]Зміст[/b]

1. Кінематика поступального руху тіл.
2. Динаміка поступального руху.
3. Робота і енергія.
4. Кінематика обертального руху.
5. Статика. Динаміка обертального руху.
6. Механічні коливання.
7. Рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями руху. Барометрична формула.
8. Теплоємність ідеального газу. Перший закон термодинаміки.
9. Адіабатний процес.
10. Явища перенесення.
11. Коловий процес. Ентропія.
12. Властивості рідин.
13. Теплопровідність твердих тіл. Теплове розширення твердих тіл.
14. Механічні властивості твердих тіл.
15. Пружні хвилі. Звук.
16. Гідростатика. Гідродинаміка.
17. Конденсатори.
18. Постійний електричний струм.
19. Магнітне поле провідника зі струмом.
20. Електромагнітна індукція. Магнітні властивості речовин.
21. Фотометрія.
22. Геометрична оптика.
23. Інтерференція світла.
24. Теплове випромінювання.
Cписок літератури.

Замовити книгу через Інтернет можна тут: Видавництво Львівської політехніки

Forums: 

Keywords: 

Fields: