Філологічні науки

Сучасні дослідження мови та літератури

Галузь: 

Факультет іноземних мов Донецького національного університету запрошує Вас на Українсько-російську школу-конференцію молодих учених «Сучасні дослідження мови та літератури».
Контактна особа: докторант кафедри германської філології, к.філол.н., доц. Клименко Ольга Вікторівна (donetskmoskvalingconference14@gmail.com)
Донецький національний університет
Факультет іноземних мов,
проспект Гурова, 14
83001 Донецьк
Tel.: +38-062-302-09-25
Fax: +38-062-302-09-22

Конференція "Мова. Культура. Комунікація : дух нової епохи у слові, тексті, семіосфері"

Галузь: 

Організатори:
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Планується робота за напрямками:
1. Методологія сучасних міждисциплінарних студій
2. "Дух нової епохи" у дзеркалі мови
3. Одиниці мови та мовлення в аспекті лінгвосеміотики, лінгвокультурології, когнітивістики
4. Порівняльно-історичні та типологічні студії мовних систем у синхронії та діахронії
5. Типологія дискурсу та теорія комунікації у ХХІ ст.
6. Прикладна лінгвістика. Перекладознавство. Навчання іноземних мов.
7. Література зарубіжних країн: текст, жанр і стиль
8. Міжмовні та міжкультурні контакти у контексті цивілізаційних трансформацій
Реєстрація – 24.04.2014 з 9.00 до 10.00 на філологічному факультеті ЧНПУ (в. Гетьмана Полуботка, 53. Проїзд – до зупинки „Червоний міст” трол. №1,8,9, маршр. таксі 16, 30, 38, 39)
Порядок денний: 24.04.2014
10.00 – 13.30 - Пленарне засідання (Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.)
13.30 – 14.30 – Обід (включено в суму орг. внеску)
14.30 – 17.00 – Робота секцій (Доповідь на секційному засіданні – до 15 хв., повідомлення – 5 хв.)
17.00 – 17.30 – Круглий стіл: підсумкове засідання

Міжнародній науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми філології та журналістики»

Галузь: 

Address:
м. Ужгород, вул. Університетська, 14 (філологічний факультет, 4-й поверх)

E-mail Оргкомитета:
toder_dmytro@mail.ru

Організатори:
Наукове товариство студентів та аспірантів та Рада молодих учених філологічного факультету Ужгородського національного університету

Шановні колеги!

Наукове товариство студентів та аспірантів разом з Радою молодих учених філологічного факультету Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» запрошує молодих дослідників узяти участь у

Міжнародній науково-практичній конференції студентів та аспірантів

«Актуальні проблеми філології та журналістики»,

яка відбудеться 10–11 квітня 2014 року в Ужгородському національному університеті.

Напрямки роботи конференції:

1. Мовознавство.

2. Літературознавство.

3. Соціальні комутації.

Робочі мови конференції: українська, російська, словацька, угорська, англійська.

Умови участі в конференції

Науково-практична конференція "Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі" 2014

Галузь: 

Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені в. Н. Каразіна Кафедра ділової іноземної мови та перекладу Факультет іноземних мов Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Інститут Конфуція запрошують взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції "Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі".

Напрямки роботи конференції:

 1. Іноземні мови у готельному бізнесі.
 2. Іноземні мови у сфері міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин.
 3. Іноземні мови у рекламі та PR.
 4. Іноземні мови та міжнародне право.

Дедлайн: 30.12.2013

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька, китайська.

У рамках заходу заплановано проведення лекцій представників провідних міжнародних фірм, що працюють в Україні.

Всеукраїнська науково-практична конференція Тарас Шевченко в новітніх парадигмах наукового знання

Галузь: 

Address:
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, вул.Проскурівського підпілля, 139, м.Хмельницький, 29013

E-mail Оргкомитета:
kgpa_nauka@ukr.net

Організатори:
Міністерство освіти і науки України Департамент освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Кафедра української мови і літератури Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Запрошують до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції

Вартість участі, проживання та харчування:
Витрати за рахунок делегуючих організацій. Оргвнесок – 50 грн., який сплачується під час реєстрації. Оргвнесок за заочну участь – 25 грн.

На конференції планується розгляд таких проблем:

 • Науковий дискурс сучасної української літератури.
 • Двоєдність письменника і художника.
 • Проблеми сприйняття постаті й творчості Т.Шевченка в Україні і світі.
 • Українська шевченкіана ХХ – ХХІ століття.
 • Рецепція постаті й творів Тараса Шевченка різними видами мистецтва: синкретизм і поліфонізм.
 • Роль Тараса Шевченка в становленні національної ментальності.

Міжнародна студентська наукова конференція “Academic and Scientific Challenges in the 21st Century”

Галузь: 

Address:
Адреса оргкомітету: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра англійської мови

E-mail Оргкомитета:
engldpt@karazin.ua

Організатори:
арківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра англійської мови

Телефон / Факс:
+38 (057) 707-53-50

Вартість участі, проживання та харчування:
Оплата публікації здійснюється в розмірі 15 грн. за 1 сторінку тексту

Мета конференції: стимулювати молодь, яка має активну громадянську позицію, брати участь в обговоренні актуальних наукових проблем сучасності, використовуючи іноземні мови взагалі та англійську мову зокрема як найбільш поширений засіб міжкультурного спілкування наукового товариства.

Організатор конференції: кафедра англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Вимоги до статей доповідей:

 • матеріали (5-8 сторінок) надсилаються на електронну адресу кафедри
  англійської мови у редакції Word 6.0 або 7.0 без автоматичних переносів

Науково-практична конференція «Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі»

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Address:
61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус університету, 3-й поверх, кафедра ділової іноземної мови та перекладу, ауд. 365

E-mail Оргкомитета:
dilovamova@mail.ru

Організатори:
Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені в. Н. Каразіна Кафедра ділової іноземної мови та перекладу Факультет іноземних мов Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Інститут Конфуція

Телефон / Факс:
+38 (057) 707-55-86

У рамках заходу заплановано проведення лекцій представників провідних міжнародних фірм, що працюють в Україні.

Мета конференції: систематизація та публікація результатів досліджень студентів у рамках широкого спектра економіко-правових наук, сприяння обміну науковими поглядами, ідеями та думками всередині професійного співтовариства, стимулювання науково-дослідної діяльності студентів.

Організатори конференції: кафедра ділової іноземної мови та перекладу факультету іноземних мов, факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, Інститут Конфуція.

Напрямки роботи конференції:
Іноземні мови у готельному бізнесі.

Проблеми і перспективи розвитку пошукових систем

Таким образом, мы получили в итоге результат сравнения машинного поиска с поиском информации человеком. Приоритет, конечно же, остается за человеком, и такой исход можно было бы предположить заранее, учитывая что:
– машина до сих пор не снабжена знаниями, в которых зафиксирована модель
нашей средыобитания как реальной, так и виртуальной;
– не имеет достаточного опыта общения со средой;
– не обладает интуицией, предвидением и многими-многими другими способно-
стями;
– не обладает той языковой компетенцией, которая спрессована в современных грамматиках лингвистических фолиантов и лишь очень незначительно учитывается в современных информационных технологиях.
Резюмируя, можем подчеркнуть еще раз то, о чем речь шла ранее: до сих пор мы
имеем лишь очень приблизительное представление о самом объекте исследования – ин-
дивидуальной речевой системе человека, реализующей речевую деятельность в режимах
синтеза/анализа языкового сообщения, и в современные информационные технологии за-
ложена лишь очень незначительная и несистемнаятолика наших знаний об этой – одной
из наиболее сложных интеллектуальныхфункций человека.

Fields: 

Forums: 

Keywords: 

Міжнародна науково-практична конференція «Методологія та історіографія мовознавства» - 2013

Галузь: 

Запрошуємо Вас узяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Методологія та історіографія мовознавства», присвяченій Дню слов’янської писемності й культури та 1025-річчю Хрещення Русі.
Конференцію буде проведено на базі Донбаського державного педагогічного університету в місті Слов’янську Донецької області 23 – 25 травня 2013 р.
Наукова проблематика конференції:
1. Методологія мовознавства: проблематика, історія, сучасний стан і перспективи.
2. Сутність лінгвістичного методу; його структура; метод і суміжні поняття.
3. Методи фонології, морфонології, морфеміки та словотвору.
4. Методи аналізу лексичної та граматичної семантики мовних одиниць.
5. Методи граматичних досліджень: морфологія й синтаксис.
6. Методи діалектології, ареальної лінгвістики, соціолінгвістики.
7. Методи когнітивної лінгвістики, психолінгвістики, етнолінгвістики, лінгвокультурології.
8. Методи зіставного мовознавства, лінгвістичної типології, універсології, перекладознавства.
9. Методи лінгвогенетичних досліджень.
10. Методи комунікативної лінгвістики, паралінгвістики, дискурсології, лінгвопрагматики, стилістики, лінгвістики тексту, герменевтики.

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

Сторінки

Підписатися на RSS - Філологічні науки