Марінцова Н. Г. та ін. Біологічна хімія. Підручник

Розділ: 

Галузь: 

Ключові слова та терміни: 

[b]Марінцова Н. Г. та ін.[/b]
Біологічна хімія. Підручник / Н. Г. Марінцова, Л. Р. Журахівська, І. І. Губицька, Л. Д. Болібрух, М. С. Курка, В. П. Новіков. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 324 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
Ціна:68,00грн.

Підручник складається з чотирьох частин. У першій частині висвітлено хімічний склад живих організмів, будову і властивості білків, жирів, вуглеводів, нуклеїнових кислот, ферментів, вітамінів та гормонів. У другій частині – процеси обміну речовин: обмін ліпідів, вуглеводів, нуклеотидів, простих і складних білків і мінеральних солей. Розглянуто енергетичний обмін і вплив різних речовин, зокрема і фармацевтичних препаратів, на енергетику клітини. Висвітлено гормональну регуляцію обміну речовин і функцій. Третя частина містить опис біохімії окремих органів і систем: міжклітинного матріксу, печінки, крові і м’язевої тканини. У четвертій частині наведено метаболізм лікарських засобів в умовах живого організму в поєднанні з нормальним обміном речовин.
Новітнє інформативне видання, в усіх розділах якого наведено приклади, що ілюструють практичне значення досягнень біохімії для вирішення завдань фармації.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як підручник для студентів напрямів 1102 «Фармація» і «Біотехнологія».

Зміст

Вступ.
Амінокислоти.
Білки.
Плазматична мембрана, структура і функції.
Нуклеозиди, нуклеотиди, нуклеїнові кислоти.
Вуглеводи.
Жири (ліпіди) та жироподібні речовини (ліпоїди).
Ферменти.
Вітаміни.
Гормони.
Обмін речовин і енергії.
Загальний шлях катаболізму.
Обмін вуглеводів.
Обмін ліпідів.
Обмін білків.
Обмін і функції нуклеотидів.
Біосинтез нуклеїнових кислот і білків (матричні біосинтези).
Регуляція біосинтезу білка.
Особливості будови, функцій і регуляції біосинтезу антитіл.
Молекулярні механізми генетичної мінливості.
Гормональна регуляція обміну речовин і функцій.
Регуляція обміну вуглеводів, жирів і амінокислот.
Регуляція водно-сольового обміну.
Регуляція обміну кальцію і фосфатів.
Регуляція обміну речовин, пов’язаного з репродуктивною функцією.
Гормони щитоподібної залози.
Гормони місцевої дії.
Особливості біохімії окремих органів і систем.
Печінка. Знешкодження метаболітів і обмін чужорідних сполук.
Кров.
М’язи.
Фармацевтична біохімія.
Список літератури.

Замовити книгу через Інтернет можна тут: Видавництво Львівської політехніки