Філологічні науки

V Міжнародна науково-практична конференція «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень»

Галузь: 

Наукове товариство студентів і аспірантів Волинського національного університету імені Лесі Українки, запрошує взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень», яка відбудеться 10–11 травня 2011 року у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

III Всеукраїнська науково-практична конференція "Що чинити, як діяти? Філософські, наукові та релігійні аспекти управлінської діяльності"

Галузь: 

15-16 квітня 2011 року у Львові відбудеться III Всеукраїнська науково-практична конференція "Що чинити, як діяти? Філософські, наукові та релігійні аспекти управлінської діяльності".

Мета конференції – окреслення перспектив погодження індивідуальних, сімейних, корпоративних, національних і загальнолюдських цілей та управлінських підходів.

Організатори – Інститут економіки і менеджменту кафедра філософії Національного університету "Львівська політехніка", громадське об'єднання "Сходження".

Тематика конференції:
1. Історія управлінських стратегій: від управління конфліктами до управління участі.
2. Духовні, ціннісно-буттєві та психологічні аспекти менеджменту.
3. Особливості управлінської діяльності в умовах глобалізації та трансформації українського суспільства.
4. Зв’язки з громадськістю – місія PR в суспільстві і потреба в якісно новому ціннісному наповненні.
5. Державне управління, громадське самоуправління, корпоративне управління – універсальність управлінської методології.
6. Самоуправління як запорука повноти індивідуального буття людини.

Міжнародна науково-практична конференція «Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національнийта інтернаціональний аспекти»

Галузь: 

21-23 грудня 2010 року у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м.Луганськ) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національнийта інтернаціональний аспекти».

Мета конференції полягає у комплексному науковому аналізі культурних реалій сучасного інформаційного суспільства.

На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем за такими напрямками:
• Релігія та цивілізація: сучасні виміри та співвідношення.
• Феномен християнської культури.
• Філософія культури, науки та релігії: сучасні виміри.
• Методологічні та естетичні проблеми формування культурного простору людини.
• Духовність в сучасному соціумі.
• Стратегії розвитку освіти в контексті глобалізаційних тенденцій і викликів часу.
• Історико-філософські концепції утворення української державності.
• Влада та громадське суспільство: філософський, політичний та соціальний аспекти.
• Право та держава у інформаційному суспільстві.
• Економічна теорія та економічна політика в умовах інформаційного простору.
• Філософія здоров’я людини у сучасному соціумі.

V Міжнародна науково-технічна конференція “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”

Галузь: 

Напрямки роботи конференції включають, але не обмежуються нижче наведеними:

 • Автоматизовані системи управління
 • Математичне та програмне забезпечення обчислювальних систем
 • Інформаційні системи та мережі
 • Прикладна та комп'ютерна лінгвістика
 • Системи автоматизованого проектування

Важливі дати:
04 вересня 2010 р. - кінцевий термін подання заявки на участь та матеріалів доповідей
20 вересня 2010 р. - кінцевий термін повідомлення про прийняття або відхилення заявки на участь у конференції
15 вересня 2010 р. - кінцевий термін оплати внесків за участь у конференції

Внески конференції
Внески конференції включають в себе публікацію матеріалів доповіді, вартість одного примірника праць конференції і становлять на матеріали однієї доповіді:
• для учасників з України – 350 грн.
• для студентів і аспірантів з України – 150 грн.
• для закордонних учасників – 100 євро
Вартість проживання, харчування та заходів культурної програми сплачується окремо після прибуття на конференцію.

Міжнародна наукова конференція - MegaLing'2010

Галузь: 

У центрі уваги конференції – когнітивна лінгвістика, корпусні технології у мовознавстві, комп’ютерні перекладачі і словники, лінгвістичні аспекти штучного інтелекту та інформаційного пошуку, лінгвістика інтернету, інформаційно-комунікативні технології в освіті, науці та бізнесі, лінгвістична експертиза, соціо- та психолінгвістика, філософія мови і ноосферологія.

Соціальні діалектизми

Соціальні діалектизми (соціолекти) – слова притаманні певній соціальній групі. В більшості випадків соціолекти різняться лише лексикою (а саме, іменниками, прикмет¬никами, дієсловами і прислівниками).
Дослідження лексики соціолекту [23], дають можливість виокремити всередині соціуму групи людей за певними ознаками – професією, родом діяльності, інтересами, віком тощо. Для визначення професії, віку і територіальної приналежності ми проаналізували лексику обмеженого соціального вжитку.
Професіоналізми — слова, які вживаються для позначення спеціальних понять у сфері тієї чи іншої професії. Наприклад:
у мові моряків (кок, камбуз, кубрик та ін.);
у водіїв (баранка , двірники та ін.);
у футболі (свічка, дев’ятка, аут та ін.);
у галузі шахтарської справи (штрек, терикон, видавати на гора та ін.);
у сфері комп'ютерної технології (курсор, дискет, глосарій, вікно редактора, вінчестер, командний рядок, файл та ін.);
у мовленні мисливців, рибалок (поплавок, підсака, курок, гачок, трофей та ін.);
працівників банківсько-фінансової, торговельної та подібних сфер (зняті каси, підбити, прикинути баланс та ін.);
у музикантів (фанера; розкрутити, сольник);

Fields: 

Forums: 

Keywords: 

Критерії для ідентифікації жінок в Інтернет-комунікаціях (визначені на основі інформаційного наповнення Веб-форуму)

Гендерні відмінності були також розглянуті у дискусіях між користувачами Мережі. Дослідження стилів мови в онлайні показало, що характеристики стилів мови чоловіків і жінок в Інтернет-спілкуванні з порівнянні з реальною розмовою суттєво не змінюються.
Проаналізувавши інформаційне наповнення “Львів. Форум Рідного Міста” сформовано перелік базових ознак стилю написання повідомлень представниками жіночої статі.
На рівні речень:

 • Підрядні речення обставини – відповіді на питання: як?, коли?, де? головного речення. ("Будь там, де ….." ;"Тому що на деревах є ще сніг ..., то виглядає ніби ..."," Іди туди, звідки прийшов");
 • Підрядні речення позбавлене смислу (“Ти знаєш, …”);
 • Підрядне речення, яке служить для уточнення ( "… , яка в основному вкрита ...";"…там, де зустрічались раніше. "," …, в якому щось ...");
 • Заперечне речення, твердження відсутності чогось ("Ви не відчуваєте, як майбутнє...");
 • Запитання – вказівки в питальній формі не беремо до уваги ("Що таке ..?" "Що ви робите?");
 • Використання розділових речень типу: "Ви збираєтесь пообідати, чи не так?";

Fields: 

Forums: 

Keywords: 

Іншомовні слова в українському жаргоні

До складу українського жаргону входять запозичення з багатьох мов (приблизно 28-и мов світу). 46% усіх запозичень – англіцизми:

 • блат – з їдиш, від „рука”;
 • бойфренд – хлопець, коханець,
 • джус – безалкогольний газований напій.
З інших мов до нас примандрували:
 • кайф – задоволення, насолода, від арабського „бездіяльність, відпочинок” (отримувати задоволення при курінні кальяну, палінні тютюну);
 • лафа – блаженство, удача, везіння, безтурботне життя, з татарської алафа – „пайок, фураж для коня; платня”;
 • лібрарня – бібліотека;
 • ляхва – крим., злодійка, яка видала спільників/ повія, з латини larva – „злий дух; скелет; маска; обличчя; пика”;
 • марафет – з арабської ma’rifet – „знання, мистецтво; секрет”;
 • паті – вечірка;
 • піпл – люди;
 • плізоньки – будь ласка;
 • тічерка – учителька;
 • фарт – щастя, талан, везіння, з німецького мисливського жаргону Fahrt – „слід, залишений дичиною”;
 • халява – з давньоєврейської, від khalav –„молоко” (в давнину в єврейських містечках бідним дітям при синагогах безкоштовно видавали молоко);

Fields: 

Forums: 

Keywords: 

Соціолект підлітків

Соціолект підлітків формується під впливом соціокультурних факторів (кіно- та шоу-бізнесу, ЗМІ, новітніх технологій соціальної комунікації, музичної субкультури, сленгу афроамериканців тощо) на базі соціально-психологічної спільності дітей у підлітковому віці (протиставлення себе дорослим, домінування однолітків у колі співрозмовників, надмірна емоційність, підвищена агресивність тощо) та швидко реагує на різні зміни соціального характеру.
З сучасного українського молодіжного жаргону можна навести приклади таких синонімічних рядів: торба – гаплик – хана – труба – глина – слива – ландиш (кінець, крах чогось), герла – матильда – клава – тітка (дівчина) тощо.
Проаналізувавши інформаційне наповнення молодіжних форумів ( “Тернопільський Форум”, “ROCK.LVIV.UA: Форум”), ми сформували характерні риси стилю мовлення підлітків:

 • Позначення вигуків (огоооооо…., Аучччч!!!);
 • Використання скорочень “треба, хочеш” скорочують на “тре, хош”, “дякую” – “дякс, дякі”;
 • Написання перших літер слів у словосполученні “має бути” пишуть “мб”, “хтозна” пишуть “хз”;

Fields: 

Forums: 

Keywords: 

Український комп’ютерний сленг

Комп'ютерний сленг — це віртуозна гра для людей, яким тісно в межах нормованої літературної мови. Проте, як би не прагнули носії сленгу до самобутньої яскравості мовлення та відмінності його від нормалізованої української мови, все рівно будь-які нововведення відбуваються в середині системи мови і будуються за законами української мови.
Розповсюдження персональних комп'ютерів і створення Інтернету залучило до цієї сфери широкі шари населення, які сприйняли і збагатили комп'ютерну жаргонну лексику. Порівняно молодий вік спеціалістів, які зайняті у цій сфері професійної діяльності, а також популярність комп'ютерів у молодіжному середовищі, схильному до вживання жаргонних і висловів сленгу, визначають моду на комп'ютерний жаргон серед користувачів.
Серед молоді все частіше використовується комп’ютерний сленг. Наведу деякі приклади з цього сленгу із коротким тлумаченням:

 • Абраказяблики — кирилитичний текст набраний латиницею (pryvit Svit!!, npuBiT cBiT!!).
 • Ася, аська — ICQ.
 • Баг — помилка у коді програми.
 • Бадилля – купа шнурів під столом.
 • Банерорізалка — програма, яка блокує відображення банерів на веб-сторінках.

Fields: 

Forums: 

Keywords: 

Сторінки

Підписатися на RSS - Філологічні науки