м.Київ

V Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Економіка та право: проблеми взаємодії та перспективи розвитку»

Науково-практична Інтернет-конференція: «Правові форми розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права»

Вимоги до оформлення матеріалів Тези доповіді та наукові статті подаються у форматі MS Word, поля по 20 мм, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14 pt, інтервал між рядками 1,5, стиль – Normal. Обсяг тез до 5-8 сторінок. Назва файлу має відповідати прізвищу доповідача латиницею (зразок назви файлу: Ivanenko_tezy). Тема електронного листа має містити прізвище та ім’я учасника з поміткою: «На Інтернет конференцію « Правові форми розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права». Прохання оформити матеріали у такій формі: 1.

Срд, 07/12/2016

V Міжнародний Форум «Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства», 20-21 жовтня 2016 року, м. Київ

Галузь: 

Організатори:

  • Міністерство освіти і науки України;
  • Український інститут науково-технічної експертизи та інформації;
  • Асоціація «Інформатіо-Консорціум»;
  • Державна науково-технічна бібліотека України;
  • Київська міська державна адміністрація.
  • Основні платформи Форуму:

Чтв, 20/10/2016

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «СОЦІАЛЬНІ КАТАСТРОФИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ»

Всеукраїнська наукова конференція «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА-ЄС: ІСТОРИЧНІ ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ»

У рамках роботи конференції передбачається дискусія на широкому колу історичних, політичних, правових питань у вимірі Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

Чтв, 25/02/2016

IX Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика»

IX Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад: теорія, Методологія, практика» відбудеться 15 квітня 2016 р.


Напрямки роботи конференції

Птн, 15/04/2016

Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки»

Галузь: 

19-20 листопада у Києві буде проходити міжнародна конференція. До участі у конференції запрошуються науковці, здобувачі наукових ступенів, практики, викладачі та студенти ВНЗ.

Метою проведення конференції є: усестороннє обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

Чтв, 19/11/2015

ІІ Міжвузівська студентська дистанційна науково-практична конференція «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір»

Галузь: 

27 листопада 2014 року на базі Інституту розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова відбудеться ІІ Міжвузівська студентська дистанційна науково-практична конференція «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір». Захід проходить за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Мета конференції – залучення студентів до обговорення актуальних наукових проблем, обмін результатами досліджень та дослідницьким досвідом, встановлення нових контактів між студентами вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівня акредитації.

Міжнародна науково-практична конференція з соціології

Галузь: 

ВЕЛИКІ ВІЙНИ, ВЕЛИКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ІСТОРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ 20-ГО СТОЛІТТЯ, 1914-2014
Міжнародна науково-практична конференція з соціології
27-28 листопадаа 2014 року
м. Київ
Кінцевий термін реєстрації: до 13 листопада 2014 року
Напрямки роботи конференції:
- Історична соціологія суспільних трансформацій: модерна світ-система у 20-ому столітті.

Семінар-практикум "Зовнішньоекономічний договір:правові аспекти укладання та практика виконання"

Галузь: 

НТУУ «Київський політехнічний інститут» запрошує на семінар-практикум
«Зовнішньоекономічний договір: правові аспекти укладання та практика виконання"

Мета семінару:
-Знайомство з нормами міжнародного та українського права, що регулюють укладання та виконання зовнішньоекономічних договорів.
-Обговорення питань підготовки, укладання та виконання зовнішньоекономічних договорів, особливості окремих видів договорів.
-Огляд практики вирішення спорів, що виникають при укладанні та виконанні зовнішньоекономічних договорів; умов звертання в міжнародний комерційний арбітраж.
-Обговорення конкретних ситуацій, що виникають в процесі ЗЕД; відповіді на питання учасників стосовно вирішення проблем юридичного характеру в ЗЕД.

Цільова аудиторія: керівники і спеціалісти відділов ЗЕД, фінансового та економічниго відділів, бухгалтери, юрисконсульти підприємств та організацій,студенти, що навчаються за цим фахом.

В результаті навчання Ви:
-Отримаєте актуальні і різнобічні практичні знання з оптимізації бізнесу у сфері ЗЕД.
-Ознайомитесь з нормативно-правовою базою, що регулює сферу ЗЕД.

Сторінки

Підписатися на RSS - м.Київ