Філологічні науки

І Міжнародна науково-практична заочна інтернет-конференція «ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES»

Галузь: 

Факультет романо-германських мов Національного університету «Острозька академія», кафедра міжнародної мовної комунікації, Іnstytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie (Польща), Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (Польща), Ryan Research International Centre (California, USA) запрошують шановних викладачів, аспірантів та студентів взяти участь у роботі І Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції «ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES», яка відбудеться 25 лютого 2013 року у Національному університеті «Острозька академія».

Конференція працюватиме за секціями:

 • Професійна англійська для немовних спеціальностей.
 • Контроль рівня володіння англійською мовою як складова оптимізації навчання професійної англійської.
 • Актуальні проблеми перекладу при викладанні професійної англійської.
 • Інтерактивні методи навчання професійної англійської, інформаційні технології в освіті.
 • Гендерні особливості / гендерна освіта при викладанні професійної англійської.
 • Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської.
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців: «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації»

  Галузь: 

  Факультет романо-германських мов Національного університету «Острозька академія», Кафедра індоєвропейських мов та Науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції» запрошує студентів, аспірантів та молодих науковців взяти участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації», яка відбудеться 31 січня 2013 року.

  Тематика секційних засідань:

  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Філологія ХХІ століття»

  Галузь: 

  Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Філологія ХХІ століття», присвяченій 125-й річниці від дня народження акад. Л.А. Булаховського, яка відбудеться 19-20 квітня 2013 року.

  Напрями роботи:

  1. Сучасна парадигма лінгвістичних досліджень: українська, російська, польська, англійська, німецька мови.
  2. Актуальні питання сучасного літературознавства.
  3. Неперервність і наступність у вивченні філологічних дисциплін на всіх ланках освіти (дошкільне виховання, початкова, середня і вища школа).
  4. Інноваційні освітні технології.

  Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, німецька.

  Календар:

  • до 20.01.2013 – прийом заявок;
  • до 20.02.2013 – прийом статей;
  • до 20.03.2013 – розсилка запрошень, прийом оргвнесків.

  Матеріали конференцій будуть опубліковані у збірнику до початку роботи конференції.

  VІ Регіональна студентська наукова конференція «Світ сучасної філології»

  Галузь: 

  Запрошуємо вас взяти участь у роботі VІ Регіональної студентської наукової конференції «Світ сучасної філології», яка відбудеться 10 квітня 2013 року.

  Організатор конференції: Студентське наукове товариство філологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

  Напрямки роботи конференції:

  • Художній текст: теми, мотиви, образи.
  • Світова література: нові ракурси дослідження.
  • Українська та російська літератури: напрями, течії, постаті, поетика творів.
  • Мова художнього твору.
  • Сучасна журналістика: жанри, проблеми, методи.
  • Реклама й засоби масової комунікації.
  • Слово у фольклорному тексті й діалектному мовленні.
  • Актуальні питання лінгвостилістики.
  • Сучасні аспекти дослідження словотвору, морфології й синтаксису.
  • Новітні виміри мовознавства: лінгвокультурологія, комунікативна та когнітивна лінгвістика.
  • Прикладна лінгвістика й термінознавство.
  • Актуальні проблеми методики викладання мови та літератури.

  Подання матеріалів: до 1 березня 2013 року.

  ІІ Міжнародна студентська наукова конференція «Academic and Scientific Challenges in the 21st Century»

  Галузь: 

  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна запрошує взяти участь у роботі ІІ Міжнародної студентської наукової конференції «Academic and Scientific Challenges in the 21st Century», яка відбудеться 1 березня 2013 року.

  Організатор конференції: кафедра англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

  Мета конференції: стимулювати молодь, яка має активну громадянську позицію, взяти участь в обговоренні актуальних наукових проблем сучасності, використовуючи іноземні мови взагалі та англійську мову зокрема, як найбільш поширений засіб міжкультурного спілкування серед наукового товариства.

  Робочі мови конференції: англійська, французька, німецька.

  Подання матеріалів: до 14 січня 2013 року.

  Контактна інформація:

  Адреса оргкомітету:

  61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра англійської мови, ауд. 10-10.

  Телефон: +380 (57) 707-53-43, +380 (57) 707-53-50

  III Міжнародна конференція «Сучасні підходи до навчання іноземним мовам: шляхи інтеграції школи та вищих навчальних закладів»

  Галузь: 

  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна запрошує взяти участь у роботі III Міжнародної конференції «Сучасні підходи до навчання іноземним мовам: шляхи інтеграції школи та вищих навчальних закладів», що буде проходити 12 квітня 2013 року.

  Організатор конференції: кафедра англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

  Мета конференції: консолідація зусиль та обмін досвідом використання інноваційних технологій у сфері викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах та школі у сучасному освітньому, психологічному та культурному просторі.

  Напрямки роботи конференції:

  • загальні проблеми навчання і контролю;
  • теорія і методика навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах та школі;
  • дидактичні та психологічні аспекти навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах та школі;
  • професійна підготовка з іноземних мов (для студентів непрофільних спеціальностей);
  • новітні підходи до навчання іноземним мовам.

  ХІІ Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»

  Галузь: 

  Шановні колеги!

  Запрошуємо вас взяти участь у ХІІ Міжнародній науковій конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”, яка відбудеться у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна 1 лютого 2013 року.

  Робочі мови конференції: українська, російська, західноєвропейські.

  Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв., на секційному – 10 хв.
  Обговорення – 5 хв.

  До початку конференції планується друк збірника тез.

  Тези доповідей, відомості про автора в роздрукованому вигляді та на диску разом з конвертами для листування та квитанцією про поштовий переказ суми оргвнеску надсилаються до оргкомітету не пізніше 15 листопада 2012 р.

  Реєстраційний внесок у розмірі 120 грн. (включає тиражування збірника тез, друк програми, розсилку інформаційних листів та запрошень, фуршет) необхідно переказати поштою на адресу Оргкомітету: Кононовій Олені Леонідівні, факультет іноземних мов, кафедра німецької філології і перекладу, Харківський національний університет

  Міжнародна науково-практична конференцiя "Сучасні філологічні науки: актуальні питання подальшого розвитку"

  Галузь: 

  Останній день подання матеріалів: 27 березня 2012 року

  Організатори:

  Тематичні напрямки:
  1. Українська мова та література
  2. Російська мова та література
  3. Слов’янські мови та література
  4. Література зарубіжних країн
  5. Романські, германські та інші мови
  6. Теорія літератури, порівняльне літературознавство
  7. Загальне, порівняльно-історичне, типологічне мовознавство
  8. Фольклористика
  9. Літературне джерелознавство та текстологія
  10. Мова і засоби масової комунікації
  11. Теорія і практика перекладу
  12. Міжкультурна комунікація
  13. Риторика
  14. Мова сучасного мистецтва

  Форма участi: очна та заочна.

  Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

  Умови участі: Необхідно заповнити заявку на участь і надіслати тези доповіді в електронному вигляді разом з відсканованої копією квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу оргкоміету

  Сьома всеукраїнська наукова конференція "Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації"

  Галузь: 

  Організатор: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

  Тематичні напрямки:
  - лінгвокультурний підхід до вивчення іноземних мов;
  - історико-типологічні особливості націо-нальних мов;
  - проблеми когнітивної семантики;
  - переклад як процес міжкультурної комунікації;
  - культурна адаптація при перекладі;
  - прагматико-комунікативні принципи навчання іноземним мовам;
  - інтерактивні методи навчання мовному етикету;
  - застосування мультимедійних засобів у викладанні лінгвокраїнознавства

  Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французька, німецька.

  Умови участі: Необхідно подати за адресою оргкомітету:
  - заповнену заявку учасника конференції;
  - паперовий та електронний варіант публікації (дискета 3,5” у форматі Word 7.0.)

  Оплата:
  Гроші за публікацію тез (одна сторінка - 50 грн. та 5 грн. за пересилку збірки тез поштою) надсилати за адресою: Колягіній Марині Германівні до вимоги, м. Луганськ, 91050.

  Вимоги до оформлення матеріалів:

  III Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів»

  Галузь: 

  III Міжнародна науково-практична конференція

  "Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів"

  7-8 квітня 2011 р.

  Запрошуємо Всіх до участі у роботі III Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів», яка відбудеться 7-8 квітня 2011 року в Тернопільському національному економічному університеті (м.Тернопіль).

  Сторінки

  Підписатися на RSS - Філологічні науки