Київ

Міжнародна наукова конференція «Осінні наукові читання - 2012

Галузь: 

Адреса:
Київ

E-mail Оргкомітету:
naukovakonferencia@mail.ru

Організатори:
Компанія "Міранда"

Телефон / Факс:
3835161

Оплата участі, проживання, харчування:
заочна

Веб-сайт: www.conference-ua.com

Міжнародна конференція «Розвитку науки на сучасному етапі»

Галузь: 

Конференція покликана забезпечити широкий обмін науковими здобутками, концептами та поглядами щодо актуальних питань розвитку науки. Результати творчих доробків авторів знаходять відображення в збірках (кожна збірка формується під відповідну тематику конференції), що публікуються щомісяця та розсилаються як авторам статей, так і в основні наукові та університетські бібліотеки та установи.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма проведення конференції: заочна.

Дедлайн на подачу тез доповідей: 21 грудня 2012 року

Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології навчання обдарованої молоді"

Галузь: 

Організатор:
Національна академія педагогічних НАУК України
Інститут обдарованої дитини НАПН України
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України
Національний центр "Мала Академія Наук України"

Тематичні напрямки:
1. Інноваційні моделі підтримки процесів розвитку особистості дитини
2. Психологія обдарованості
3. Активність суб'єкта в розвитку обдарованості
4. Розвиток інтелектуальної сфери в контексті інформатизації навчання
5. Системи управління знаннями в освітньо-інформаційному середовищі як засіб розвитку творчості та обдарованої особистості
6. Концептуальні засади використання мережних інструментів та дистанційних послуг в освіті
7. Психолого-педагогічні основи дистанційних засобів в освіті й дистанційних тренінгів
8. Проектування навчальних курсів та електронних підручників
9. Технології розвивального впливу при проектуванні та побудові навчально-інформаційного середовища
10. Технологічні засоби реалізації дистанційних послуг в освіті
11. Впровадження дистанційних послуг у середній та вищій освіті

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві» 2013

Галузь: 

Гуманітарний інститут, Інститут міжнародних відносин на базі кафедри історії та документознавства і кафедри міжнародної інформації Національного авіаційного університету спільно з кафедрою дипломатичної та консульської служби Дипломатичної академії України при МЗС України проводять [b]21– 22 березня 2013 р.

Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики"

Галузь: 

Шановні колеги!

Наукове товариство студентів та аспірантів факультету кібернетики
Факультет кібернетики Київського національного університету імені
Тараса Шевченка
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Інститут програмних систем НАН України

запрошують Вас взяти участь у міжнародній науковій конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики», яка відбудеться на базі факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

II Міжнародна конференція “Сучасна стохастика: теорія та застосування”. (MSTA-III)

Галузь: 

Організатори конференції:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут математики Національної академії наук України
Інститут кібернетики Національної академії наук України
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Драгоманова Національний педагогічний університет
Український благодійний фонд сприяння розвитку математичних наук

Міжнародна конференція "Сучасна стохастика: теорія та додатки III" присвячений 100-річчю Б. В. Гнеденко і 80-річчю М.І. Ядренко. Конференція буде проходити 10-14 вересня 2012 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Метою конференції є об'єднання зусиль національних і зарубіжних вчених з ймовірності та суміжних областях. Вона надає унікальну можливість для обміну ідеями та обговорення останніх результатів і нових тенденцій в теорії ймовірностей, статистики та їх додатків.

Робочою мовою конференції є англійська.

Міжнародна конференція "Knowledge - Dialogue - Solution 2012"

Міжнародна конференція "Кластерні обчислення-2012"

Галузь: 

Організатор:
Інститут кібернетики НАНУ

Мета конференції: Обговорення питань побудови і застосування кластерних систем та суперкомп’ютерів для паралельних і розподілених обчислень, збереження і обробки великих масивів даних при розв’язуванні складних науково-технічних задач, задач державного управління і електронного бізнесу

Тематичні напрямки конференції:

 1. архітектури HPC та «зелені» технології
 2. інновації в суперкомп’ютерному апаратному забезпеченні
 3. паралельні та потокові обчислення
 4. HTC і розподілені обчислення
 5. «хмари» і центри обробки даних
 6. суперкомп'ютери у інформаційному суспільстві

Учасники форуму: Науковці, урядовці, лідери ІТ бізнесу

Конкурси:

В рамках проведення конференції планується проведення конкурсу «Найкраща доповідь» серед молодих вчених (віком до 35 років). Нагорода – підписка на журнал «Кибернетика и Системный Анализ» та допомога у розміщені публікації у ньому.

Сайт конференції: http://conf.dep145.org.ua/

Важливі дати:

V (ювілейна) Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина і держава – плебсологічний вимір»

Галузь: 

Організатори:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Академія муніципального управління;
Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Благодійна організація «Центр практичної філософії»

Основні напрями роботи конференції:

У межах конференції буде діяти Віртуальний Інститут практичної філософії

Окрім того, діятимуть секції:

 • Філософії; Філософії права; соціології права;
 • Плебсології;
 • Теорії та історії держави та права;
 • Конституційного права; Адміністративного права; Державного управління;
 • Цивільного право; Господарського права;
 • Трудового права та права соціального забезпечення; Фінансового права;
 • Міжнародного приватного права;
 • Права: земельного, екологічного, аграрного;
 • Кримінального права та кримінології;
 • Правосуддя (цивільний процес, нотаріат, кримінальний процес та криміналістика, оперативно-розшукова діяльність);
 • Маркетингу. Менеджменту організацій;
 • Бюджетування. Управління персоналом;
 • Конфліктології;
 • Комунікації в сучасних умовах;

II Міжнародна науково-технічна конференція "Високопродуктивні обчислення"

Галузь: 

Організатори конференції:

 • Національна академія наук України
 • Міністерство освіти і науки України
 • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
 • Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

Тематика конференції:

 1. Створення, тестування та адміністрування супер-комп'ютерів;
 2. програмування високопродуктивних обчислювальних систем, масштабованість паралельних
  алгоритмів та програм, гетерогенні обчислення із застосуванням акселераторів;
 3. GRID-системи, Сloud-системи;
 4. застосування високопродуктивних обчислень в науці і промисловості;
 5. безпека та захист інформації.

Контрольні терміни
до 1 липня 2012 - прийом заявок на участь у конференції, прийом тез доповідей або повних текстів для рецензування.
до 20 липня 2012 - повідомлення авторів доповідей про рішення Програмного комітету.
до 1 серпня 2012 - оплата оргвнеску для авторів доповідей.

http://www.hpc-ua.org/

Зв'язок з оргкомітетом:
03056, Київ, пр. Перемоги, 37, НТУУ "КПІ",Корпус 18,

Сторінки

Підписатися на RSS - Київ