Київ

Міжнародна науково-практична конференція ”Соціально-демографічні зрушення в Україні: чинники та перспективи”

Галузь: 

Мета конференції:
1. Обмін результатами наукових досліджень стосовно соціально-демографічних зрушень в Україні.
2. Визначення динаміки, причин та наслідків соціально-демографічних зрушень
в Україні.
3. Оцінка перспектив соціально-демографічного розвитку України та розробка рекомендацій для наукових досліджень та державної політики.

Робота конференції відбуватиметься за такими тематичними напрямами:
· тенденції змін демографічних процесів і структур в Україні;

· трансформація міграційних процесів;

· демографічні передумови соціальних зрушень;

· оцінювання наслідків та ризиків соціально-демографічних зрушень.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська

Конференція молодих вчених "Проблеми теоретичної фізики"

Галузь: 

Національна академія наук України Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова запрошує на конференцію молодих вчених "Проблеми теоретичної фізики".

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Фізика і астрофізика високих енергій, квантова космологія, теорія ядерних систем,квантова теорія поля, теорія симетрій, теорія нелінійних процесів в макромолекуляр-них структурах, наносистемах і плазмі, динаміка відкритих, сильнонерівноважних фізичних, біологічних, економічних та інформаційних систем.
СЕКЦІЇ
1. Астрофізика і космологія
2. Математична фізика
3. Статистична теорія багаточастинкових систем
4. Фізика біологічних макромолекул
5. Фізика конденсованого стану
6. Фізика ядра та елементарних частинок
В рамках кожної секції будуть прочитані лекції провідних вчених, а також зроблені оглядові доповіді молодих науковців з провідних європейських наукових центрів.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ІІ НАУЧНЫЕ ОСЕННИЕ ЧТЕНИЯ»

Галузь: 

Добрый день!

Сообщаем Вам о начале приема заявок на участие в Международной конференции «ІІ Научные осенние чтения», которая будет проводиться Центром научных публикаций26октября 2013 года.

Заявки на участие в конференции принимаются до 26 октября

Детальные сведения о проекте можно найти насоответствующей страниценашего сайта. Советуем ознакомиться с общей информацией о публикациях и организации для корректного представления материалов на участие.

Будем рады видеть Вас среди участников конференции.

Контактнаяинформация:

III Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики" (ТААС-2013)

Галузь: 

Адреса:
03680, Україна, м. Київ, просп. Академіка Глушкова 4д, факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

E-mail Оргкомитета:
conf@taac.org.ua.

Організатори:
Наукове товариство студентів та аспірантів факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Інститут програмних систем НАН України.

Телефон / Факс:
+38(096)951-08-34

Вартість участі, проживання та харчування:
Учасники з України 200 грн. Учасники з інших країн 50 євро

Дана конференція присвячена пам’яті засновника Інституту кібернетики НАН України, фундатора факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіка АН СРСР, АН УРСР Віктора Михайловича Глушкова і проводиться щорічно починаючи з 2011 року.

Офіційні мови конференції: англійська, українська та російська.

Дедлайн: 20 жовтня 2013

Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу"

Галузь: 

Запрошуємо взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу".

Адреса:
01014, Україна, м. Київ, вул. Бастіонна, 9

E-mail Оргкомитета:
ihed.conf@ukr.net.

Організатори:
Міністерство освіти і науки України Національна академія педагогічних наук України Інститут вищої освіти НАПН України Національний Темпус-офіс в Україні Київський національний університет імені Тараса Шевченка Національний авіаційний університет Британська Рада в Україні Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)» Спілка ректорів вищих навчальних закладів України

Телефон / Факс:
+38-044-28-662-98; +38-044-28-668-04

Вартість участі, проживання та харчування:
Реєстраційний внесок складає 250 грн. (покриває витрати на роздаткові матеріали, харчування під час перерв, синхронний переклад, технічну та організаційну підтримку). УВАГА! Реєстраційний внесок НЕ покриває публікацію статті учасника.

Напрями роботи конференції:

  Якість вищої освіти;
  Вища освіта та наука;
  Вища освіта та ринок праці;

100 річчя Медичної секції Українського наукового товариства у Києві (1908) Проф. Ярослав Ганіткевич Львівський національний медичний університет Імені Данила Галицького

Галузь: 

Українське Наукове Товариство (УНТ) — засноване у 1907 у Києві з ініціативи професора Михайла Грушевського (і під його головуванням) за зразком Наукового Товариства імені Шевченка у Львові з метою організації наукової праці й її популяризації українською мовою.

Товариство мало секції: історичну, філологічну, природничо-технічну; медичну і статистичну комісії. У Товаристві співпрацювали всі українські вчені з Наддніпрянщини і деякі з Галичини.

Ганіткевич Ярослав Володимирович

Ярослав Володимирович Ганітке́вич (народився в сім'ї ремісника 9 липня 1929 в місті Радехові Львівського воєводства, зараз — Львівської області) — український фізіолог, історик медицини. Доктор медичних наук, професор, лауреат премії ім. І.Огієнка, дійсний член НТШ, стипендіат Президента України, член міжнародного товариства істориків медицини, професор-стипендіат Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
Закінчив Радехівську середню школу в 1946 році – перший після війни випуск української радянської школи в місті. Навчався у Львівському медичному інституті (1946–1951), відбув аспірантуру, захистив (1955) кандидатську дисертацію з проблем вищої нервової діяльності (написану українською мовою). Захистив докторську дисертацію «Жовч і діяльність нервової системи» (1968).
Працював асистентом кафедри нормальної фізіології ЛМІ (1952–1956), пізніше — у Івано-Франківському медичному інституті — асистент (1956–1959), доцент кафедри нормальної фізіології (1959–1970). Викладання провадив українською мовою.

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

Міжнародна науково-практична конференція "Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи"

Галузь: 

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана запрошує взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи»

Адреса:
03680, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська 49-Г, 3 корпус, ауд. 038, кафедра банківських інвестицій

E-mail Оргкомитета:
konf_kneu_invest@ukr.net

Телефон / Факс:
38 (044) 371-62-65, 371-61-61

Вартість участі, проживання та харчування:
для науково-педагогічного персоналу КНЕУ – 50 грн. - для решти учасників - 150 грн.

Тематичні напрями роботи конференції:

  Фінансово-кредитні важелі та інструменти стимулювання інвестиційно-інноваційного розвитку України;
  Ресурсний потенціал фінансово-кредитних установ у забезпеченні інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів господарювання;
  Інноваційні форми та фінансові інструменти активізації інвестиційно-інноваційної діяльності;
  Національні особливості фінансування розвитку людського капіталу в глобальному конкурентному середовищі.

Дедлайн: 11 жовтня 2013

Науково-практична конференція молодих учених і спеціалістів "Інноваційні технології для конкурентоспроможного аграрного виробництва"

Галузь: 

Запрошуємо відвідати науково-практичну конференцію молодих учених і спеціалістів "Інноваційні технології для конкурентоспроможного аграрного виробництва" у м.Києві 11 листопада 2013.

Адреса:
ННЦ “Інститут землеробства НААН”,вул. Машинобудівників, 2-б,смт. Чабани

E-mail Оргкомитета: zbirnuk_iz@ukr.net

Організатори:
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ ННЦ “Інститут землеробства НААН”

Телефон / Факс:(044) 526-11-07

Метою конференції є: обмін інформацією і досвідом з питань землеробства та новітніх технологій на сучасному етапі, налагодження ділових і наукових зв’язків між молодими вченими України та зарубіжжя.

Програма конференції передбачає: виступи з доповідями, повідомленнями, їх обговорення.
За результатами конференції методичною комісією будуть визначені кращі роботи із врученням грамот, призів.

Секції:

  Землеробство, рослинництво,економіка.
  Селекція, насінництво, генетика.

Вимоги до оформлення
За матеріалами науково-практичної конференції молодих учених і спеціалістів будуть видані тези.

Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна наука - пенітенціарній практиці" 2013

Державна пенітенціарна служба України, Інститут кримінально-виконавчої служби запрошує взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасна наука - пенітенціарній практиці"
Тематичні напрямки:
1. Історичні та теоретико-методологічні основи формування пенітенціарної системи України;
2. Загальноюридичні аспекти регулювання діяльності пенітенціарної системи України;
3. Правові та організаційно-управлінські засади кримінально-виконавчої політики України;
4. Сучасний стан і тенденції пенітенціарної злочинності;
5. Психолого-педагогічні проблеми діяльності персоналу ДКВС України;
6. Соціально-гуманітарні проблеми сучасної пенітенціарної практики;
7. Проблеми професійної підготовки фахівців у відомчих навчальних закладах;
8. Зарубіжний досвід функціонування пенітенціарних систем.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Останній день подання матеріалів: 6 жовтня 2013 року

Умови участі:
Необхідно надіслати на адресу оргкомітету:
1) електронний варіант тез доповіді;
2) електронний варіант заявки;
3) відскановані документи про сплату організаційного внеску.

Організаційний внесок: 100 грн.

Сторінки

Підписатися на RSS - Київ