Київ

VIІ Відкрита українська конференція молодих вчених з високомолекулярних сполук ВМС-2012

Галузь: 

Організатори:
Національна академія наук України
Українське хімічне товариство ім. Д.І. Менделєєва
Наукова рада НАН України з проблеми „Хімія і модифікація полімерів”
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

На конференції будуть працювати секції:

Перша щорічна заочна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність та безпека держави в період економічних, соціальних, політичних трансформацій»

Галузь: 

Організатор: Український Інформаційний центр "Наука.Техніка.Технологіі"

Секції:

 1. Політика конкурентоспроможності: сутність, завдання, механізми реалізації
 2. Конкурентоспроможність і безпека держави в трансформаційних умовах: теоретико-методологічні підходи до визначення пріоритетів
 3. Підвищення ефективності управління і управлінської діяльності як запорука забезпечення конкурентоспроможності держави
 4. Використання конкурентних переваг регіонів України в міжнародному контексті
 5. Конкуренція і проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств
 6. Безпека України: геополітичні, соціально-економічні та екологічні аспекти
 7. Розвиток людського потенціалу як складова конкурентоспроможності держави

Обсяг тез доповіді - до 12 (!!!) сторінок формату А4. Збірник має УДК, ББК, рецензії науковців у відповідній галузі наук. Збірник матеріалів та сертифікат про участь надсилаються протягом 2 (!!) тижнів з дати проведення конференції. Діє програма знижок оплати інформаційно-організаційних послуг.

Перша щорічна науково-практична конференція "Формування інформаційного суспільства: засади, механізми, тенденції"

Галузь: 

Організатор: Український Інформаційний центр "Наука.Техніка.Технологіі"

Круглий стіл «Інноваційні моделі управління: аналіз та оцінювання ефективності функціонування»

Секції:

 • Засади формування інформаційної культури суспільства
 • Пріоритети реалізації інформаційної політики в умовах глобальних викликів
 • Інституційні аспекти управління інформаційним суспільством
 • Сучасні PR-технології та соціологія інформаційних відносин
 • Управління громадською думкою в умовах інформаційного суспільства
 • Роль науки і освіти у розвитку інформаційного суспільства
 • Використання інформаційних технологій у забезпеченні діалогу між владою та суспільством: Е — урядування
 • Функціонування ІТ-систем в управлінні діяльністю організації

Остання дата подання заявки на участь: 27.04.2012

Перша щорічна науково-практична конференція «Управління ХХІ століття: теоретичні і технологічні аспекти»

Галузь: 

Організатор: Український Інформаційний центр "Наука.Техніка.Технологіі"

Секції:

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота і сучасність: теорія та практика»

Галузь: 

Організатор: Національний технічний університет України “КПІ”

Напрямки роботи конференції:

Секція №1. Теоретичні аспекти соціальної роботи: традиції та інновації

 1. Історія становлення та розвитку соціальної роботи в Україні та світі
 2. Нормативно-правове забезпечення соціальної роботи
 3. Етико-деонтологічні проблеми соціальної роботи
 4. Клієнтоцентрична та сімейноцентрична системи організації соціальної роботи: тенденції розвитку, міжнародний досвід
 5. Інноваційні тренди сучасної соціальної роботи

Науковий керівник: Халамендик В.Б., д.філос.н., професор кафедри політології, соціології та соціальної роботи
Пиголенко І.В., к.філос.н., доцент кафедри політології, соціології та соціальної роботи
Секретар: Вайнілович Н.А., викладач кафедри політології, соціології та соціальної роботи

Секція №2. Міждисциплінарний характер соціальної роботи

 1. Психологія в соціальній роботі
 2. Соціальна робота та педагогіка: важелі взаємовпливу
 3. Соціально-політичний аспект соціальної роботи

I Київська студентська наукова конференция Studia Ruthenica "Актуальні питання історії України"

Галузь: 

Організатори:
Київський університет імені Бориса Грінченка
Інститут лідерства та соціальних наук
Студентське історичне наукове товариство

Мета: згуртування зусиль студентів-істориків Києва з метою формування наукової спільноти для обговорення та поширення досліджень з актуальних проблем Української історії

Секції:
- Середньвічньої історії України;
- Ранньонова історія України;
- Нова історія України;

ІІ науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України"

Галузь: 

Кафедра банківської справи Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) запрошує Вас взяти участь у ІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України», яка відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 17.

Перша щорічна заочна науково-практична конференція «Реформи в Україні: актуальні питання реалізації»

Галузь: 

Кінцева дата подання матеріалів: 27.03.12

E-mail Оргкомітету:nauka@conference.kiev.ua

Організатори:Украинский Информационный центр "Наука.Техника.Технологии"

Вартість участі, проживання та харчування: 150 uah

Секції:

 • Стан та проблеми реформування податкової, фінансової і бюджетної систем
 • Підвищення стандартів життя: реформи в системах охорони здоров’я, інфраструктури,
 • соціальних послуг, пенсійного страхування
 • Модернізація державної служби і розвиток самоврядування
 • Поліпшення інвестиційно-інноваційного та бізнес-клімату
 • Практичні аспекти реформування гуманітарної сфери
 • Особливості реформування базових секторів економіки України
 • Розбудова інфраструктурної галузі — транспорту, зв’язку та дорожнього господарства
 • Процеси реформування у сфері будівництва, житлової політики та житлово-комунального господарства
 • Реалії та перспективи реформування військової сфери в сучасних умовах.

Міжнародна науково-практична конференція “Ідеолог української державності – В’ячеслав Липинський: постать на тлі історії”

Галузь: 

Запрошуємо до участі науковців, викладачів, студентів, аспірантів, докторантів, кандидатів та докторів філософських, політичних, історичних та філологічних наук.

Наукова проблематика конференції:

Міжнародна науково-практична конференція "Мультикультурне суспільство як продукт взаємодії країн світу і базис міжнародного співробітництва"

Останній день подання матеріалів: 1 квітня 2012 року

Напрямки роботи конференції:

Міжнародна взаємодія: економіка, соціум, культура.

Підсекції:
1. Крос-культурна взаємодія: проблеми та шляхи їх вирішення, перспективи, інновації.
2. Міжнародна політика країн світу: проблеми та перспективи.
3. Міжнародна міграція - позитивний і негативний ефект.
4. Феномен туризму та формування ділової (професійної) етики в умовах глобалізації.
5. Ментальні аспекти дипломатичних взаємин.
6. Традиції та сучасна ситуація в галузі освіти та культури: інтернаціональний аспект.

Спеціалізована секція з міжнародної взаємодії східних і слов'янських країн.

Підсекції:
1. Гуманізація соціально-економічних відносин в сучасному суспільстві.
2. Інтелектуально-духовні ідеали сучасного суспільства.
3. Соціальна структура, соціальні інститути та процеси.
4. Методи, які застосовуються країнами для покращення взаємин, і їх ефективність.
5. Взаємозв'язок соціокультурних та бізнес факторів і їх вплив на ефективність економічного співробітництва між країнами.

Сторінки

Підписатися на RSS - Київ