Київ

VIII Міжнародна конференція "Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта" (ITEA-2013) 2013

Галузь: 

Восьма міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта» (ITEA-2013) продовжує цикл наукових заходів, організованих Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій та систем як Національним координатором Міжурядової програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» за підтримки Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України.

Основні напрями роботи конференції:

1. Безперервна освіта: виклики сучасного інформаційного суспільства.

2. ІКТ в освіті для всіх.

3. Організаційні та методологічні аспекти безперервної освіти.

4. Педагогічні аспекти безперервної освіти.

5. ІКТ в дошкільній та шкільній освіті.

6. Розвиток системи підготовки та перепідготовки фахівців.

На сайті конференції буде проводитись відеотрансляція виступів у режимі реального часу. Відвідувачі сайту матимуть змогу задавати питання доповідачам.

Тези доповідей, відеозаписи виступів та презентації будуть розміщені на сайті конференції.

Вибрані тези будуть опубліковані у паперовому збірнику праць конференції.

Участь у конференції можлива в очному та дистанційному форматах.

IV Міжнародна науково-практична конференція "Правові відносини: проблеми теорії і практики" 2013

Галузь: 

Організатор:
Національна академія наук України
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
Рада молодих вчених.

Тема Конференції:
"Правові відносини: проблеми теорії та практики" Конференція присвячується до 150-ти річчя академіка Всеукраїнської академії наук (Національна академія наук України) О.М. Гуляєва.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Про своє рішення взяти участь і тему свого виступу необхідно надсилати на електрону адресу оргкомітету.

Міжнародна юридична науково-практична Інтернет-конференція "Проблеми юриспруденції: теорія, практика, суспільний досвід" 2013

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній юридичній науково-практична Інтернет-конференція "Проблеми юриспруденції: теорія, практика, суспільний досвід"

Тематичні напрямки:
1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових учень. Філософія права;
2. Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне публічне право;
3. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Трудове право. Право соціального забезпечення. Міжнародне приватне право;
4. Господарське право і господарсько-процесуальне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право;
5. Кримінальне право і кримінальний процес. Кримінологія та криміналістика. Кримінально-виконавче право. Судова експертиза;
6. Судоустрій. Прокуратура та адвокатура. Правоохоронні органи і правозахисні інституції.

Умови участі:
Для участі у конференції необхідно надіслати електронною поштою до організаційного комітету наступні матеріали:
1) заповнену заявку (бланк заявки можна скачати на сайті оргкомітету);
2) тези доповіді;

Міжнародна науково-технічна конференція "Якість і безпека харчових продуктів" 2013

Національний університет харчових технологій запрошує взяти участь у Міжнародній науково-технічній конференції "Якість і безпека харчових продуктів"

VІIІ Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" 2013

Галузь: 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" запрошує Вас взяти участь у VІIІ Міжнародній науково-практичній конференції "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору"

Тематичні напрямки:
1. Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі
2. Управління якістю освіти: досвід та інновації
3. Моніторинг якості освіти: засоби та технології
4. Новітні засоби навчання і виховання: проблеми впровадження та стандартизації
5. Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі
6. Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Останній день подання матеріалів: 16 листопада 2013 року

Умови участі:
Тексти статей, включаючи авторську довідку, а також анотацію (із зазначенням ключових слів, а також назви статті, ПІБ та авторських даних) українською, російською та англійською мовами, оформлені відповідно до вимог ВАК України, прохання надсилати на електронну адресу оргкомітету.

VI Міжнародна наукова конференція імені І.І. Ляшка "Обчислювальна та прикладна математика" 2013

Галузь: 

афедра обчислювальної математики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує Вас взяти участь у VI Міжнародній науковій конференції імені І.І. Ляшка "Обчислювальна та прикладна математика", яка відбудеться 5-6 вересня 2013 року в місті Київ.

Для участі в роботі конференції необхідно до 10 серпня 2013 зареєструватися на нашому сайті або надіслати заявку в електронному вигляді за адресою conf.opm@gmail.com (ПІБ, місце роботи, тема доповіді, необхідність поселення, контактні дані).

Буде видани збірник праць конференції. Тези доповідей українською або російською або англійською мовою слід підготувати у вигляді тех-файлу та надіслати до 10 серпня 2013 року електронною поштою (адреса: conf.opm@gmail.com). Правила оформлення тез можна скачати тут: приклад.

Основні напрями роботи конференції:
Обчислювальна математика.
Оптимальне керування та теорія екстремальних задач.
Математичне моделювання.

Сума оргвнеску складає:
20 EUR (200 грн),
10 EUR (100 грн) для студентів і аспірантів.

Важливі дати:
Початок реєстрації: 1 березня 2013.
Кінець реєстрації: 10 серпня 2013.
Сплата оргвнеску до: 10 серпня 2013.

XXIV Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Галузь: 

Розробка, оцінка та використання нових ідей щодо ефективного управління фінансовими та виробничими процесами надають можливість вийти на новий етап розвитку економічної науки. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗАХІД

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

Конференція Громадська взаємодія як екзистенція демократичного суспільства

м. Київ 23 травня 2013 р.
СУСПІЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОЕКТ
«ДУХОВНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ У СВІТЛІ СПІВПРАЦІ СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА І БОГОСЛОВ`Я»
ХІІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Громадська взаємодія як екзистенція демократичного суспільства
тематичні напрями:
• співпраця суспільних наук і богослов’я у формуванні духовно-моральних засад сучасного українського суспільства;
• громадська взаємодія в історично-культурному вимірі;
• політика і громадянське суспільство: розбіжності й дотичності;

«Новий старт» шукає сценарії майбутнього!

Галузь: 

Всеукраїнський проект «Новий старт. Сценарії майбутнього» розпочався. Надсилайте свої ідеї та оргпроекти, які можуть допомогти Україні – й отримайте не тільки можливість їх фінансування та цінні призи, але й долучіться до розробки Стратегії-2050 для України [+ відео].

«Новий старт» - це відкритий конкурс ідей та оргпроектів, який проводить Студреспубліка за сприяння оргкомітету фонду «Стабільна Україна» й оргпідтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Свій початок проект взяв у квітні 2009 р., тоді він став проявом реакції здорових сил суспільства на кризову ситуацію, яка склалася в економіці України та світу. Найбільшу увагу учасники приділяли проблемам енергозбереження й ефективного використання ресурсів, недосконалості системи державного управління, корупції, відсутності інновацій та ефективної інфраструктури, проблемам освіти та розвитку морально-духовних якостей людини. Темою проекту 2010р. було обрано «Новий старт. Стратегія-2050 для України». Вперше в історії незалежної України горизонт стратегування розвитку країни було розширено на такий довгий термін, більше ніж на 40 років.

Міжнародна науково-практична конференція «Мультикультурне суспільство як продукт взаємодії країн світу і базис міжнародного співробітництва».

Галузь: 

У програмі конференції плануються секційні засідання за наступними
напрямками:

A. Міжнародна взаємодія: економіка, соціум, культура.

Сторінки

Підписатися на RSS - Київ