Характерні риси використання мови чоловіками і жінками у дискусіях веб-форумів

Розділ: 

Галузь: 

Ключові слова та терміни: 

Порівнюючи характерні риси використання мови чоловіками і жінками у дискусіях Веб-форуму “Львів. Форум Рідного Міста”, в цілому, ми прийшли до висновку, що є невеликі, але послідовні гендерні відмінності у мови підчас онлайн-спілкування.

Отже, чоловіки в написанні повідомлень частіше використовують вказівні займенники (Р=0,042), а особливо займенник першої особи однини – я, мене, моїх та ін (Р=0,095). Проте, характерна ознака мови жінки – використання займенника “ми” (Р=0,025).

Слова підтримки (Р=0,0397), слова, які виражають емоції та почуття (Р=0,036), ухиляння від конкретної відповіді (Р=0,029), вибачення (Р=0,024), підсилювальні слова (Р=0,0224) та пестливі слова (Р=0,014) більш характерні для мови жінок.

Також притаманно жінкам використовувати більше слів, пов'язаних з психологічними та соціальними процесами, згадування про дім, дітей, магазини (Р=0,0306), в той час, як чоловіки дискутують на теми спорту, політики, роботи та грошей (Р=0,084).

Результати цього дослідження, підтверджують раніше зроблені висновки вчених, що чоловіки використовують більше образливих форм (Р=0,041) та присяг і клятв (Р=0,049), в той час, як жінки – ввічливі словоформи (Р=0,052), непрямих команд і прохань (Р=0,0098) та уникають вульгарних і лайливих висловів (Р=0,008).
Щоб більшою мірою поставити акцент на написаній інформації (Р=0,036), особливо, на позитивній, жінки використовують у написанні повідомлень велику кількість розділових знаків та декілька знаків оклику чи знаків питань в одному реченні.

Чоловіки описують теперішні події, використовуючи значну кількість дієслів теперішнього часу (Р=0,036), а жінки згадують минулих події, які викликають негативні емоції (Р=0,038) та про конкретні події, в яких вони брали чи беруть участь зараз.

Щоб висловити свої думки жінки використовують частіше підрядні речення обставини (Р=0,098), підрядні речення, які служать для уточнення (Р=0,1041), позбавлені смислу (Р=0,0271), окличні (Р=0,015) та розділові речення (Р=0,0165).

Еліптичні (Р=0,0265) та безособові (Р=0,025) речення характерні більш чоловічій манері висловлюватись.
Питання (Р=0,0361) та заперечення (Р=0,11) невід’ємна частина комунікації жінок, а ось чоловіків – ствердження (Р=0,0286), вказівки (Р=0,046), слів, які виражають згоду (Р=0,065) та розпорядження (Р=0,0284).

Одними з найяскравіше виражених категорій мови жінки є дієслівні фрази, які вказують на брак впевненості (Р=0,044), умовний спосіб (Р=0,042), модальні конструкції (Р=0,0239), акцент на словах – "отже", "дуже", "досить" та ін. (Р=0,036), ‘ порожні ’ прикметники (Р=0,0261) та прикметники, які вказують на особисту оцінку, а не на опис почуттів, речей і т.д. (Р=0,062), протиставні речення (Р=0,009).

Також чоловіча половина людства перевершила жінок з низки аспектів: довжина слова (Р=0,0091), частотою вживання вигуків (Р=0,013), посилання на кількість, величину (Р=0,035).

Чоловіки обговорюють різні поточні проблеми частіше (Р=0,044) і більше згадують про відпочинок. Досліджено, що для мова чоловіків притаманна наявність згадувань минулих подій по відношенню до теперішнього повідомлення (Р=0,039).

Для чоловіків мова радше служить для обміну інформацією про події, об'єкти і процеси (Р=0,034), обговорюючи теми професій та грошей, при цьому використовують спеціальні терміни.
Просторові (Р=0,136) та географічні (Р=0,024) посилання, прийменники, які вказують на час, місце розташування та ін. (Р=0,0279), вказівка на розташування об'єктів (Р=0,048) пріоритетні в повідомленнях, автор яких є чоловік.
Чоловіки більш полюбляють перефразовувати (Р=0,0057), а ось жінки використовують часто прямі цитування (Р=0,005).
У результаті аналізу, чоловіки в переписці з іншими чоловіками рідко використовувати смайлики, але використовувати частіше їх з жінками. У той час, як жінки використовують однакову кількість смайликів в повідомленнях адресованих, як чоловікам, так і жінкам.

Також ми зауважили закономірність використання жартів(Р=0,0041) в обговореннях: жінки і чоловіки використовують жарти в майже однаковій мірі.

Всупереч стереотипам, чоловіки і жінки в однаковій кількості звертаються до інтимних тем розмови (Р=0,0031), вираження гніву (Р=0,00188) і використовують в середньому однакову кількість слів для написання повідомлення (Р=0,0022).

Потрібно зауважити, що на результати досліджень суттєво впливають, як контекст повідомлень, так і теми дискусій. У нашому дослідженні ми цей факт взяли до уваги і зробили різнопланову гендерну вибірку повідомлень користувачів з всіх тематичних розділів “Форуму Рідного Міста”. У розділах “Форуму Рідного Міста” ми в однаковій мірі розглянули дискусії, які виникають у зв’язку з різноманітними інтересами та захопленнями як чоловіків, так і жінок.