держава

VІI Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства — до правової держави»

Галузь: 

23 листопада 2012 року
VІI Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства — до правової держави»

V (ювілейна) Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина і держава – плебсологічний вимір»

Галузь: 

Організатори:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Академія муніципального управління;
Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Благодійна організація «Центр практичної філософії»

Основні напрями роботи конференції:

У межах конференції буде діяти Віртуальний Інститут практичної філософії

Окрім того, діятимуть секції:

 • Філософії; Філософії права; соціології права;
 • Плебсології;
 • Теорії та історії держави та права;
 • Конституційного права; Адміністративного права; Державного управління;
 • Цивільного право; Господарського права;
 • Трудового права та права соціального забезпечення; Фінансового права;
 • Міжнародного приватного права;
 • Права: земельного, екологічного, аграрного;
 • Кримінального права та кримінології;
 • Правосуддя (цивільний процес, нотаріат, кримінальний процес та криміналістика, оперативно-розшукова діяльність);
 • Маркетингу. Менеджменту організацій;
 • Бюджетування. Управління персоналом;
 • Конфліктології;
 • Комунікації в сучасних умовах;

Міжнародна наукова Інтернет-конференція молодих правників «Новітні наукові дослідження держави і права – 2011»

Галузь: 

Міжнародна наукова Інтернет-конференція молодих правників «Новітні наукові дослідження держави і права – 2011» відбудеться 22 квітня 2011 року на базі Миколаївського комплексу НУ «ОЮА» в місті Миколаєві. На конференції обговорюватиметься широкий спектр питань історії становлення, сучасний стан та перспективи розвитку українського права та оптимізації функціонування державних інституцій в умовах глобалізації. Результати діяльності наукового форуму знайдуть втілення в пропозиціях, спрямованих на вдосконалення діючого законодавства з метою його подальшої оптимізації та створення умов для динамічного розвитку юридичної науки різної галузевої належності та методики викладання юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Для участі в науковому заході запрошуються молоді науковці та фахівці в галузі права, співробітники судових і правоохоронних органів України, студенти, слухачі, курсанти, екстерни, асистенти-стажисти, здобувачі, аспіранти, ад’юнкти та докторанти з метою висвітлення результатів власних наукових досліджень.

До обговорення пенсійної реформи. Приватний погляд

Теза перша. Заплановане вимирання старшого населення (пенсіонерів) має
проходити при зростанні заробітної плати в державі у 2 рази, тобто на 100%.

Теза друга. Зростання заробітної плати у 2 рази (на 100 відсотків) в корумпованій
державі означає не підвищення купівельної спроможності населення на 100%, а
100 відсоткову інфляцію.

Теза третя. При олігархічному режимі незрівнянно великі пенсії повинні мати лише державні службовці, які знаходяться на службі олігархів, їхні батьки та родичі.

Теза четверта. Держава може мати форму правління «народної демократії»
лише в тому випадку, коли співвідношення найбільшої заробітної плати до
найменшої становить 4:1 , або 5:1.
Такою ж має бути співвідношення пенсій.

Теза п’ята. Тест на визнання цивілізованої держави.
Книга: « Как рассчитать свою пенсию». Фрмулы, пояснения, примеры.ISBN 966-955 52-2-1. Видавець: ПП «Дитяча література». Шеф-редактор: Іван Присяжнюк.
Редактор: Ольга Рибалко.2004 р.
Сторінка 12. Перерахунок пенсії по віку жінці за матеріалами пенсійного діла.
Розмір пенсії до перерахунку: 150,00 грн.
Розмір пенсії після перерахунку: .....156,30 грн.

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

III-я Міжнародна науково-практична конференція «Україна в системі сучасних цивілізацій: трансформації держави та громадянського суспільства»

Галузь: 

[b] ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ [/b]

Секція I. Сучасні цивілізації: соціокультурний розвиток або соціальний регрес?
Секція II. Економічна та соціокультурна глобалізація: порятунок чи руйнування України?
Секція III. Діалог і конфронтація між державою та громадянським суспільством.
Секція IV. Загальнолюдські цінності та національна ідеологія: у пошуках компромісу.
Секція V. Пріоритети зовнішньої і внутрішньої політики України: багатовекторність або одновекторність.
Круглий стіл проректорів та завідуючих кафедрами «Актуальні проблеми гуманітарної освіти у вищій школі».

Одесса в 3-й раз после 2006 и 2008 гг. приглашает ученых, депутатов и должностных работников, преподавателей, аспирантов и талантливых студентов принять участие в работе
III-й Международной научно-практической конференции,
которая состоится 21-22 мая 2010 г. в Одесском национальном морском университете.

[b]Мы не ждем от Вас:[/b]
[list][*] научных статей, тезисов и сообщений, опубликованных ранее;
[*] реферированных работ и обзоров традиционно известных сведений.[/list]

[b]Но мы будем чрезвычайно благодарны Вам за:[/b]
[list][*] оригинальную и незаангажированную научную продукцию;

Підписатися на RSS - держава