Дослідження соціолекту підлітків

Розділ: 

Галузь: 

Ключові слова та терміни: 

Соціолект підлітків формується під впливом соціокультурних факторів (кіно- та шоу-бізнесу, ЗМІ, новітніх технологій соціальної комунікації, музичної субкультури, сленгу афроамериканців тощо) на базі соціально-психологічної спільності дітей у підлітковому віці (протиставлення себе дорослим, домінування однолітків у колі співрозмовників, надмірна емоційність, підвищена агресивність тощо) та швидко реагує на різні зміни соціального характеру.З сучасного українського молодіжного жаргону можна навести приклади таких синонімічних рядів: торба – гаплик – хана – труба – глина – слива – ландиш (кінець, крах чогось), герла – матильда – клава – тітка (дівчина) тощо.Проаналізувавши інформаційне наповнення молодіжних форумів ( “Тернопільський Форум”, “ROCK.LVIV.UA: Форум”), ми сформували характерні риси стилю мовлення підлітків:

 • Позначення вигуків (огоооооо…., Аучччч!!!);
 • Використання скорочень “треба, хочеш” скорочують на “тре, хош”, “дякую” – “дякс, дякі”;
 • Написання перших літер слів у словосполученні “має бути” пишуть “мб”, “хтозна” пишуть “хз”;
 • Транслітерація слів російської та англійської мов ("ван лов,ван хард, летс гет тугезер енд філ олрайт)", “Ху а зіз піпл???”, “канцерт в амєрікі ”);
 • Вираження сміху – “ггггг)))”;
 • Велика кількість графічних усмішок :-)) ;
 • Використання послідовності дужок )))))) замість графічної усмішки :-) ;
 • Абревіатурні скорочення (імхо – на мою скромну думку, );
 • Специфічна лексика з комп’ютерних ігор (ламер, геймер);
 • Використання олбанської мови – стилістичного прийому, спрямованого на досягнення експресивно-комічного ефекту шляхом зумисно помилкового написання слів, відмова від пунктуації (lol – lutz, “тупа зачод!”, “мальчіГ”);
 • Використання цифр як літер (то4но, кл6080);
 • Використання неалфавітних знаків ( ! замінюють літеру І – !нод! );
 • Написання всіх літер окрім голосних, великими буквами (“Це ТоЧно Не ФаРТ”);
 • Помилки найчастіше не виправляються;
 • Неалфавітні й нецифрові символи можуть складатися у літери (комбінації косих рисок /\/\ – літера M, |< – літера К, [- – (літера Е));
 • Надмірне вживання слів ненормативної лексики з пропущенням букв чи їх заміною на інші букви;
 • Використання фамільярної лексики (“дружбан”, “чуділо”, “мурло”);
 • Використання вульгаризмів (“морда”, “пика”, “дурепа”, “придурок”).

Проведене дослідження доводить, що соціолект підлітків – це некодифікована норма мовного спілкування підлітків, яка визначається використанням нестандартної лексичної системи, запозичень зі соціолектів інших молодіжних субкультур, власних лексичних новоутворень, певних синтаксичних конструкцій, морфологічних форм, графічних позначень, неалфавітних символів тощо.