Книжковий покажчик

Пелещишин А. М. Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів

Навчальний посібник / За заг. ред. В. В. Пасічника. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. (Серія “Консолідована інформація”. Випуск 4). 248 с. Формат 145 х 200 мм. Тверда оправа.
Ціна:47,00грн.

Розглянуто питання забезпечення ефективності функціонування сайтів на тривалу перспективу, стійкості до зовнішніх впливів та змін у глобальному середовищі. Подано сучасну модель глобальної системи WWW, наведено механізми та процес формування позиції сайта у глобальній системі WWW та його аудиторії. Запропоновано методи їхнього поліпшення за допомогою зміни тематики сайтів, організації ефективної їх взаємодії, керованих спільнот користувачів. Подано довідковий матеріал щодо XML.
Для студентів ВНЗ, які вивчають сучасні технології створення програмного забезпечення та розроблення веб-сайтів, а також такі дисципліни, як “Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів”, “Проектування Веб-систем”, “Інформаційні технології відкритих систем”, “Інформаційні технології комп’ютерних мереж”, “Проектування розподілених інформаційних систем” тощо.

Зміст

Розділ 1. Сучасні технології формування глобального інформаційного середовища.

Fields: 

Keywords: 

Батлук В. А. та ін. Охорона праці. Навчальний посібник

[b]Батлук В. А. та ін. Охорона праці.[/b]
Навчальний посібник. Друге видання / Батлук В. А., Кулик М. П., Яцюк Р. А. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 360 с. Формат 170 х 215 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:50,00грн.

Викладено основні відомості з законодавчих, правових і організаційних питань охорони праці з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні.
Відповідає програмі нормативної дисципліни “Основи охорони праці” для вищих
навчальних закладів.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

[b]Зміст[/b]

Вступ.
Розділ 1. Основні питання охорони праці.
1.1 Основні законодавчі та нормативні акти у галузі охорони праці.
1.2. Закон України “Про охорону праці”.
1.3. Основні поняття про систему управління охороною праці.
1.4. Загальна структура управління охороною праці.
1.5. Завдання та функції управління охороною праці.
1.6. Навчання працівників з питань охорони праці.
1.7. Інформаційне забезпечення в галузі охорони праці.
1.8. Мотивація, оперативне керівництво і координація робіт з охорони праці.

Forums: 

Keywords: 

Князь С. В. та ін. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник

Князь С. В. та ін. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник / Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Князь О. В. Друге видання. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 184 с. Формат 145 х 200 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:51,00грн.
Друк на замовлення

Розкрито суть фінансового менеджменту підприємства і його значення у системі управління підприємством. Увагу приділено теоретичним аспектам фінансового менеджменту, зокрема його цілям, принципам їхньої реалізації, функціям і методам фінансового менеджменту,
управлінським рішенням тощо. Розглянуто прикладні аспекти фінансового менеджменту і аналіз фінансового стану і оцінювання ефективності інвестиційної діяльності підприємства, дослідження факторів впливу на систему фінансового менеджменту, особливості управління фінансовими ризиками тощо.
Для студентів, аспірантів, викладачів.

[b]Зміст[/b]

Передмова.
Тема 1. Цілі фінансового менеджменту і принципи їхньої реалізації.
Тема 2. Функції і методи системи фінансового менеджменту підприємства.
Тема 3. Управлінські рішення у системі фінансового менеджменту підприємства.
Тема 4. Фінансовий стан підприємства як об’єкт управління в системі фінансового менеджменту.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Братичак М. М., Гагін М. Б., Лазорко О. І.Англо-польсько-російсько-український СЛОВНИК з хімії

[b]Братичак М. М., Гагін М. Б., Лазорко О. І[/b]
Англо-польсько-російсько-український СЛОВНИК з хімії.
English-Polish-Russian-Ukrainian DICTIONARY of chemistry. Angielsko-polsko-rosiysko-ukrainsky SŁOWNIK z chemii. Англо-польско-русско-украинский СЛОВАРЬ по химии. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2005. 530 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
Ціна:106,00грн.
Друк на замовлення

Словник складається з чотирьох частин: власне англо-польсько-російсько-українського словника і польського, російського та українського покажчиків.
Ці покажчики дають змогу робити переклад з польської, російської або української мови на будь-яку з трьох інших мов словника. Отже, в ньому – 12 двомовних словників. Словник містить понад 4000 термінів з хімії.
Словник розрахований на широке коло користувачів, зокрема, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, інженерів, фахівців та наукових співробітників, які працюють у хімічній промисловості, на працівників видавництв та перекладачів.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Марінцова Н. Г. та ін. Біологічна хімія. Підручник

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

[b]Марінцова Н. Г. та ін.[/b]
Біологічна хімія. Підручник / Н. Г. Марінцова, Л. Р. Журахівська, І. І. Губицька, Л. Д. Болібрух, М. С. Курка, В. П. Новіков. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 324 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
Ціна:68,00грн.

Підручник складається з чотирьох частин. У першій частині висвітлено хімічний склад живих організмів, будову і властивості білків, жирів, вуглеводів, нуклеїнових кислот, ферментів, вітамінів та гормонів. У другій частині – процеси обміну речовин: обмін ліпідів, вуглеводів, нуклеотидів, простих і складних білків і мінеральних солей. Розглянуто енергетичний обмін і вплив різних речовин, зокрема і фармацевтичних препаратів, на енергетику клітини. Висвітлено гормональну регуляцію обміну речовин і функцій. Третя частина містить опис біохімії окремих органів і систем: міжклітинного матріксу, печінки, крові і м’язевої тканини. У четвертій частині наведено метаболізм лікарських засобів в умовах живого організму в поєднанні з нормальним обміном речовин.
Новітнє інформативне видання, в усіх розділах якого наведено приклади, що ілюструють практичне значення досягнень біохімії для вирішення завдань фармації.

Кузьмін О. Є. та ін. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття. Навчальний посібник

[b]Кузьмін О. Є. та ін.[/b]
Код: 978-966-553-830-1
Навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, І. С. Процик, Х. С. Передало, Р. З. Дарміць. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 172 с. Формат 145 х 215 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:63,00грн.
Друк на замовлення

Розглянуто основні теоретичні аспекти науки “Менеджмент” згідно з програмами курсів “Менеджмент” (галузі знань “Економіка і підприємництво”) та “Основи менеджменту” (галузі знань “Менеджмент і адміністрування”). Наведено завдання для практичних і лабораторних занять з цих дисциплін. Практичні завдання містять контрольні запитання, тести та ситуаційні задачі.
Лабораторні завдання дають змогу узагальнити теоретичний матеріал та поглибити його розуміння, частково апробувати навички, застосовувати управлінський інструментарій на практиці. Наведено контрольні запитання до захисту курсового проекту (роботи).
Для студентів стаціонару та дистанційних форм навчання (заочна, екстернат тощо), а також викладачів вищих навчальних закладів, керівників, підприємців, тренерів курсів, організаторів тренінгів тощо.

[b]Зміст[/b]

Загальні положення.
Менеджмент: практичний аспект
Тема 1. Сутність та значення менеджменту.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Гоголюк П. Ф., Гречин Т. М. Теорія автоматичного керування Навчальний посібник.

[b]Гоголюк П. Ф., Гречин Т. М.[/b]
Теорія автоматичного керування
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 280 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
ISBN: 978-966-553-725-0

Викладено основні поняття й означення класичної теорії автоматичного керування, принципи будови автоматичних систем керування технічними об’єктами й інженерні методи аналізу лінійних і нелінійних неперервних й дискретних автоматичних систем керування. Виклад матеріалу супроводжується прикладами в царині електроенергетики із застосуванням програмних середовищ MatLab®7.0.1/Simulink®6 i Mathcad 14.
Для студентів базового напряму „Електротехніка та електротехнології” всіх форм нав¬чання вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів і фахівців відповідного спрямування.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за напрямом „Електротехніка та електротехнології”.

[b]Зміст[/b]

Переднє слово.
1. Принципи будови автоматичних систем керування.
2. Математичні моделі автоматичних систем керування.
3. Сигнали в автоматичних системах керування.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Шаховська Н. Б., Пасічник В. В. Сховища та простори даних Монографія.

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

[b]Шаховська Н. Б., Пасічник В. В.[/b]
Сховища та простори даних
Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 244 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
[i]ISBN: 978-966-553-796-0[/i]

Розглянуто основні принципи побудови та функціонування сховищ даних. Показано коло задач, для яких необхідно використовувати сховища даних. Уведено формальну модель простору даних як нову абстракцію керування даними. Монографія рекомендована для аспірантів, студентів, що навчаються в магістратурі за спеціальністю 8.080405 “Інтелектуальні системи прийняття рішень” і вивчають курси “Технології сховищ даних”, “Інформаційні технології відкритих систем”. Зміст монографії відповідає окремим розділам програм цих курсів.

[b]Зміст[/b]

Розділ 1. Об’єкти інформаційного простору даних.
Розділ 2. Алґебраїчна система. Відображення логічних моделей даних у вигляді алґебраїчних систем.
Розділ 3. Подання інформаційної моделі у вигляді алґебраїчної системи.
Розділ 4. Багатовимірні бази даних.
Розділ 5. Сховища даних.
Розділ 6. Проектування структури сховища даних.
Розділ 7. Простори даних.
Розділ 8. Інтеґрація даних.
Розділ 9. Аґреґація даних.

Зачек І. Р., Ільчук Г. А. Фiзика & будівництво Збiрник задач.

[b]Зачек І. Р., Ільчук Г. А.[/b]
Фiзика & будівництво
Збiрник задач. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 88 с. Формат 170 х 215 мм. М’яка обкладинка.
[i]ISBN: 978-966-553-831-8[/i]

У збірнику подано задачі з фізики для розв’язання на практичних заняттях і для самостійної роботи. Загалом запропоновано 480 задач, які поділено на 24 теми. З кожної теми наведено основні формули курсу фізики.
Для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

[b]Зміст[/b]

1. Кінематика поступального руху тіл.
2. Динаміка поступального руху.
3. Робота і енергія.
4. Кінематика обертального руху.
5. Статика. Динаміка обертального руху.
6. Механічні коливання.
7. Рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями руху. Барометрична формула.
8. Теплоємність ідеального газу. Перший закон термодинаміки.
9. Адіабатний процес.
10. Явища перенесення.
11. Коловий процес. Ентропія.
12. Властивості рідин.
13. Теплопровідність твердих тіл. Теплове розширення твердих тіл.
14. Механічні властивості твердих тіл.
15. Пружні хвилі. Звук.
16. Гідростатика. Гідродинаміка.
17. Конденсатори.
18. Постійний електричний струм.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Маліновський А. А., Хохулін Б. К. Основи електроенергетики та електропостачання Підручник.

[b]Маліновський А. А., Хохулін Б. К.[/b]
Основи електроенергетики та електропостачання
Підручник. Друге видання, перероблене і доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 436 с. Формат 170 х 215 мм. Тверда оправа.
[i]ISBN: 978-966-553-833-2[/i]

Розглянуто вузлові питання електроенергетичних та електропостачальних систем, їхні основні елементи та обладнання, принципові, розрахункові та заступні схеми, основи теорії електричних навантажень, реактивної потужності та її компенсації, якості електроенергії, схем і конструкцій ліній та підстанцій електропостачальних систем, відомості про нове обладнання низької, середньої та високої напруги, нормальні та аварійні режими, захисти від надструмів, перенапруг та, особливо, людей від уражень електричним струмом, захист довкілля та підземних споруд. У другому виданні додано відомості про найновіші конструкції підстанцій, розподільних пристроїв та основного обладнання, значно збільшено кількість прикладів.
Для студентів базового напряму “Електромеханіка”, а також для студентів інших електротехнічних та електроенергетичних спеціальностей і спеціалістів відповідного профілю.

Forums: 

Keywords: 

Fields: