Сімферополь

XXXIV Наукові читання «Культура народів Причорномор’я з древніх часів до наших днів» 2013

Галузь: 

Таврійський національний університет запрошує науковців на XXXIV Наукові читання «Культура народів Причорномор’я з древніх часів до наших днів»

Уважаемые коллеги!

Кафедра культурологии философского факультета Таврического национального университета им. В. И. Вернадского приглашает Вас принять участие в XXXІІІ научных чтениях «Культура народов Причерноморья с древнейших времен до наших дней», которые состоятся 17-18 октября 2012 г.

Круг рассматриваемых проблем обширен: актуальные вопросы культурологии, философии, политологии, истории, религиоведения, этнологии, языкознания и литературоведения, музееведения и искусствоведения.

Текст выступления по Вашему желанию будет опубликован в одном из номеров научного журнала «Культура народов Причерноморья».

Заявки принимаются до 10 октября на кафедре культурологии ТНУ им. В.И. Вернадского или по электронному адресу: culturen@mail.ru (форма заявки прилагается).

Организационный взнос составляет 70 грн.
Дополнительную информацию можно получить по контактному тел.:у: +38 (0652) 60-21-54 – кафедра культурологии.
Контактное лицо конференции: к.культур., доцент Ирина Александровна Андрющенко.

Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційна культура суспільства: механізми формування та розвитку" - 2013

Галузь: 

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

Мета конференції: обговорення проблем та перспектив розвитку інноваційної культури суспільства та розроблення рекомендацій щодо реалізації конкретних концепцій та стратегій в суспільному житті .

Тематичні напрямки роботи конференції:

 1. Сутність та механізми розвитку інноваційної культури суспільства.
 2. Парадигма державної та підприємницької діяльності в контексті забезпечення самодостатності країни.
 3. Роль інститутів освіти та науки у формуванні інноваційної культури суспільства.
 4. Соціальні інновації та формування сприятливого соціального середовища.
 5. Педагогічні інновації та розвиток людського капіталу.
 6. Розвиток фінансової інфраструктури як запорука активізації інвестиційно-інноваційної діяльності.
 7. Інноваційні моделі національного розвитку.
 8. Перспективи формування регіональних інноваційних систем.

Для участі у конференції слід до 15 лютого 2013 р. включно надіслати на адресу оргкомітету електронною поштою заявку та тези.

II Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Географічні і геоекологічні дослідження в Україні та суміжних територіях»

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у II Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Географічні та геоекологічні дослідження в Україні та суміжних територіях», яка відбудеться 1 – 7 квітня 2013 року на географічному факультеті Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

Робота конференції буде проходити за наступними секціями:
1. Фізична географія (палеогеографія, геоморфологія, метеорологія, кліматологія, гідрологія, ґрунтознавство, біогеографія, ландшафтознавство, океанологія);
2. Суспільна географія та туризм;
3. Геоекологічні і конструктивно-географічні дослідження.
4. Геоінформатика, землевпорядкування та кадастр
5. Методика викладання географії та екології. Історія географічних і геоекологічних досліджень
6. Відновлювана енергетика та сталий розвиток (англомовна секція)
До початку конференції передбачається видання збірника наукових статей.

Наукова рада конференції
Вахрушев Борис Олександрович, д.г.н., професор, декан географічного факультету, зав. кафедрою загального землезнавства та геоморфології ТНУ ім. В.І. Вернадського – голова;

Міжнародна науково-практична конференція „Фінанси: сучасний стан та пріоритети розвитку ”

Галузь: 

Організатори:
Казахський національний педагогічний університет ім. Абая (м. Алмати, Казахстан)
Інститут іноземних мов і ділової кар'єри (м. Алмати, Казахстан)
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини (м. Умань, Україна)
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського
(м. Донецьк, Україна)
Кримський економічний інститут КНЕУ ім. Вадима Гетьмана (м. Сімферополь, Україна)
Республіканський вищий навчальний заклад „Кримський інженерно-педагогічний університет” (м. Сімферополь, Україна)
Запорізький національний університет (м. Запоріжжя)

Тематичні напрямки конференції:

Секційне засідання №1: „Сучасні напрями розвитку державних фінансів ”

Секційне засідання №2: „Фінансово – аналітичне забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання (фінанси підприємства)”

Секційне засідання №3: „Тенденції та перспективи розвитку обліку, фінансів та аудиту”

Секційне засідання №4: „Теоретико – методичні проблеми інноваційної підтримки фінансового менеджменту”

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційне суспільство: роль держави, бізнесу та громад»

Галузь: 

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної влади та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

Тематичні напрямки конференції:

М іжнародна науково-практична конференція «Самодостатність розвитку в епоху глобальної інтеграції»

Галузь: 

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної влади та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

Тематичні напрямки конференції:

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи становлення економіки знань»

Галузь: 

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

Кінцевий термін подання матеріалів - 15 липня 2012 року.

Тематичні напрямки роботи конференції:

Міжнародна науково-практична конференція "Стратегія розвитку сталого туризму"

Галузь: 

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

Кінцевий термін подання матеріалів - 1 липня 2012 року.

Тематичні напрямки роботи конференції:

 1. Методологія сталого розвитку. Концепція сталого розвитку в туризмі;
 2. Державне регулювання туристичної діяльності та суміжних галузей;
 3. Менеджмент та маркетинг в туризмі в контексті сталого розвитку;
 4. Рекреаційна та інвеcтиційна привабливість регіонів України;
 5. Інновації в туризмі. Розвиток нових видів туризму. Інформаційні технології в туризмі;
 6. Осмислення суспільних трансформацій в умовах глобалізації;
 7. Міжнародна конкурентоспроможність вітчизняних та закордонних суб'єктів туристичного бізнесу;
 8. Перспективи розвитку сталого туризму в Україні та можливості використання іноземного досвіду.

Збірники друкуються до конференції та видаються на конференції разом зі сертифікатом про участь.
Заочні учасники отримують збірник поштою.
Матеріали конференції буде розміщено на сайті www.educrimea.com

Міжнародна науково-практична конференція "Здоров'я людини в сучасному суспільстві"

Галузь: 

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

Кінцевий термін подання матеріалів - 1 червня 2012 року.

Тематичні напрямки роботи конференції:

Міжнародна науково-практична конференція "Філософія та соціологія трансформаційного суспільства"

Галузь: 

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

Кінцевий термін подання матеріалів - 15 травня 2012 року.

Тематичні напрямки роботи конференції:

Сторінки

Підписатися на RSS - Сімферополь