філософія

Наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»

Е-мейл Оргкомитета: germphil@karazin.ua

Организаторы: факультет іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Напрямки роботи конференції:

– Іноземні мови в сучасному комунікативному просторі. Іноземні мови в гуманітарних дослідженнях.

– Мова в екологічному вимірі. Еколінгвістика.

– Діалогізм у мові та культурі (присвячено 120-річчю від народження М. М. Бахтіна).

– Параметри, стратегії і тактики дискурсу. Прагматика дискурсу.

– Концепт та його мовна репрезентація.

Птн, 03/02/2017

VІІІ Міжвузівський семінар «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання»

Е-мейл Оргкомитета: k703@khai.edu або k703@mail.ru

Организаторы: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

В межах роботи семінару пропонуємо обговорення за такими напрямами:

І. Соціальні комунікації. Інформаційна справа
– закономірності розвитку комунікаційної системи суспільства
– шляхи оптимізації документних комунікацій як пріоритетних у професійній діяльності фахівців інформаційної справи
– проблеми відображення суспільно значимої інформації в мас-медіа

Чтв, 19/01/2017

Международная научная конференция MicroCAD / Секція №19 - Сучасні проблеми гуманітарних наук

Всеукраїнська наукова конференція 2015 "Духовність. Культура. Пам'ять"

Галузь: 

Запрошуємо взяти участь у всеукраїнській науковій конференції "Духовність. Культура. Пам'ять", що відбудеться 12-13 травня 2015 року у місті Львові. Конференція присвячена 150 річчю від дня народження митрополита Андрея Шептицького.

Дедлайн: 01 квітня 2015.

Тематичні напрямки конференції:

Втр, 12/05/2015

Набір статей до наукового збірника "Наукові записки Національного університету "Острозька академія"" 2015

Галузь: 

Шановні колеги, кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового збірника - Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філософія, який є фаховим виданням ВАК із філософських дисциплін.

Дедлайн: 15.03.2015

Тематики статей:

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософсько-правові погляди Тараса Шевченка та сучасність»

Галузь: 

Київський національний лінгвістичний університет
З А П Р О Ш У Є М О

Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Філософсько-правові погляди Тараса Шевченка та сучасність» присвяченій 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка,яка відбудеться 27 лютого 2014 року.
Для участі у конференції необхідно
надіслати одночасно:
1. Заявку на участь за наведеною формою.
2. Тези доповіді для публікації у збірник матеріалів (якщо Ви бажаєте їх опублікувати).
3. Відскановану рецензію або погодження наукового керівника (для осіб без наукового ступеня).
4. Відскановану копію квитанції про перерахування коштів за публікацію тез доповіді у збірнику.

Увага!
- матеріали необхідно надіслати до 25 січня 2014 року
на електронну адресу:
faculty_of_law@mail.ua
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
У ЗБІРНИК ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ

- Обсяг – до 4 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (210х297 мм).
- Поля: ліве – 20 мм; праве – 20 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм.
- Шрифт - Times New Roman, стиль – Normal. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал – 1.
- Заголовок: великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру.

VІ Міжнародна Інтернет-конференція «Людина – Культура – Мистецтво – Творча особистість»

Галузь: 

Address:
ЛДАКМ, Красна площа, 7, м. Луганськ, 91055

E-mail Оргкомитета:
lgiki_nauka@mail.ru

Організатори:
ЛУГАНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Телефон / Факс:
т.: (0642) 59-02-62

Вартість участі, проживання та харчування:
Оргкомітет конференції планує розміщувати тези доповідей (безкоштовно) на сайті ЛДАКМ за адресою: www.lgіkі.com.ua

Під час конференції передбачено обговорення таких питань:

 • Актуальні наукові питання й дослідження культури та мистецтва у ХХІ ст.
 • Філософське осмислення мистецтва.
 • Мистецтво в сучасному дискурсі.
 • Мистецтво як засіб відображення світосприйняття творчої особистості.
 • Новітні технології та моделі мистецької педагогіки.
 • Проблеми фахової підготовки майбутніх митців.
 • Узагальнення досвіду сучасної художньої практики.
 • Дослідження та збереження культурної спадщини.
 • Вивчення пам’яток української культури.
 • Проблеми історико-культурної ідентифікації.
 • Пошук нових напрямів розвитку мистецтва.

Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук

Галузь: 

ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Третьої всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук». Конференція присвячена проблемам розвитку соціально-гуманітарних наук в Україні, та їх інтеграції у світовий науковий простір. Для участі в роботі конференції запрошуються студенти, аспіранти, викладачі, науковці.

Конференція відбудеться 20 ГРУДНЯ 2013 р. в Палаці студентів ДНУ імені Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ, пл. Т.Г. Шевченка, 1 (парк ім. Т.Г. Шевченка), Палац студентів ДНУ). Проїзд від залізничного та автовокзалу трамваєм №1 до зупинки «Парк Т. Г. Шевченка».

Початок роботи конференції о 10.00. Реєстрація – 9.00 – 10.00.

Основні напрямки роботи конференції:
Сучасна освіта: методологія, теорія і практика.
Теорія і методика навчання і виховання.
Історія педагогіки та освіти.
Історичний досвід України: держава, економіка, люди.
Процеси і тренди світової історії.
Філософія та культурологія.

Всеукраїнська наукова конференція "ОСВІТА І НАУКА В УКРАЇНІ", 21-22 червня 2013 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «ОСВІТА І НАУКА В УКРАЇНІ», яка відбудеться 21-22 червня 2013 р. у Національній металургійній академії України (Дніпропетровськ).
Мета конференції: критично осмислити стан та проблеми сучасної освіти і науки в Україні, визначити дієві заходи та оптимальні шляхи подолання негативних явищ в освітній та науковій сферах.
Планується робота секцій за такими напрямами:
• Освіта в Україні: історичний досвід та виклики сьогодення
• Філософія та освіта: актуальні проблеми взаємодії
• Сучасна освіта: методологія, теорія і практика.
• Вища освіта: проблеми та перспективи розвитку
• Роль соціально-гуманітарних дисциплін у системі вищої освіти
• Гендерна освіта в контексті сучасних освітніх процесів
• Наука та техніка в Україні: історія та сучасність
• Досягнення технічних наук в Україні
• Проблеми наукових досліджень у сфері державного управління
• Економічні науки: теоретичні та практичні аспекти
• Актуальні питання правових наук в Україні

IV Всеукраїнська науково-практична конференція «На шляху до синтезу філософії, науки та релігії»

Галузь: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СХОДЖЕННЯ»

Запрошуємо взяти участь у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «На шляху до синтезу філософії, науки та релігії» на тему «Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи», яка відбудеться 19–20 квітня 2013 року у Національному університеті «Львівська політехніка».

Мета конференції – окреслення перспектив погодження філософського, наукового та релігійного розуміння системної взаємодії людини і природи, місця людини у Всесвіті та її відношення до Абсолюту.

Тематика конференції:

 • Теорії полів, «тонкої матерії» та езотеричні вчення.
 • Поняття ефіру з погляду сучасної космології, філософії природи та езотеричних вчень.
 • Синергетична парадигма людини, суспільства, всесвіту.
 • Роль математичних наук у наближенні людини до абсолютного.
 • Іманентне, трансцендентне та абсолютне у системі відношень «людина-світ».
 • Сторінки

  Підписатися на RSS - філософія