економічні проблеми

Міжнародна науково-практична конференція „Фінанси: сучасний стан та пріоритети розвитку ”

Галузь: 

Організатори:
Казахський національний педагогічний університет ім. Абая (м. Алмати, Казахстан)
Інститут іноземних мов і ділової кар'єри (м. Алмати, Казахстан)
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини (м. Умань, Україна)
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського
(м. Донецьк, Україна)
Кримський економічний інститут КНЕУ ім. Вадима Гетьмана (м. Сімферополь, Україна)
Республіканський вищий навчальний заклад „Кримський інженерно-педагогічний університет” (м. Сімферополь, Україна)
Запорізький національний університет (м. Запоріжжя)

Тематичні напрямки конференції:

Секційне засідання №1: „Сучасні напрями розвитку державних фінансів ”

Секційне засідання №2: „Фінансово – аналітичне забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання (фінанси підприємства)”

Секційне засідання №3: „Тенденції та перспективи розвитку обліку, фінансів та аудиту”

Секційне засідання №4: „Теоретико – методичні проблеми інноваційної підтримки фінансового менеджменту”

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення"

Галузь: 

Останній день подання матеріалів: 5 квітня 2012 року

Тематичні напрямки:
- Сучасний етап еволюції світової економічної системи та теорія фірми.
- Розвиток менеджменту як запорука формування ефективної системи управління.
- Розвиток інформаційного інструментарію для оптимізації функціонування економічних механізмів.
- Управління знаннями в аспекті розвитку економічних наук.
- Криза сучасних економічних поглядів: нова теорії та їх застосування.
- Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами
(промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
- Економіка праці та управління персоналом.
- Бухгалтерський облік та аудит.
- Фінанси та податкова політика.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі: Заповнити форму заявкина участь у конференції в on-line режимі, на яка міститься на офіційному сайті Центру економічних досліджень та розвитку, у розділі "Конференція". Надіслати на електронну скриньку оргкомітету такі матеріали:
1. Тези доповіді

Підписатися на RSS - економічні проблеми