соціологія

Наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»

Е-мейл Оргкомитета: germphil@karazin.ua

Организаторы: факультет іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Напрямки роботи конференції:

– Іноземні мови в сучасному комунікативному просторі. Іноземні мови в гуманітарних дослідженнях.

– Мова в екологічному вимірі. Еколінгвістика.

– Діалогізм у мові та культурі (присвячено 120-річчю від народження М. М. Бахтіна).

– Параметри, стратегії і тактики дискурсу. Прагматика дискурсу.

– Концепт та його мовна репрезентація.

Птн, 03/02/2017

VІІІ Міжвузівський семінар «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання»

Е-мейл Оргкомитета: k703@khai.edu або k703@mail.ru

Организаторы: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

В межах роботи семінару пропонуємо обговорення за такими напрямами:

І. Соціальні комунікації. Інформаційна справа
– закономірності розвитку комунікаційної системи суспільства
– шляхи оптимізації документних комунікацій як пріоритетних у професійній діяльності фахівців інформаційної справи
– проблеми відображення суспільно значимої інформації в мас-медіа

Чтв, 19/01/2017

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук" 2015

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук», що відбудеться 03-04 квітня 2015.

Дедлайн: 03.04.2015

Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.

Форма проведення конференції: дистанційна.

Секції конференції:

Міжнародна науково-практична конференція з соціології "

Галузь: 

Метою конференції є соціологічне – за одночасного залучення інших суспільствознавчих дисциплін – осмислення траєкторії українського соціуму впродовж останніх 100 років у контексті конфліктної динаміки світ-системи та оцінка не лише можливості прагматичної політики модернізації / розвитку, але й модерну як такого.

Напрямки роботи конференції:

Секція 1. Історична соціологія суспільних трансформацій: модерна світ-система у 20-ому столітті

Науковий керівник: д.соц.н., професор Кутуєв П.В.

Секретар: к.соц н., доцент Майструк Н.О.

Україна в контексті модерної світ-системи: між периферією та напівпериферією
Націоналізм, його трансформації на національна держава.
Від ленінізму до постленінізму: історична соціологія трансформацій українського соціуму.
Соціологічна теорія численних модернів та практичні перспективи розвитку / модернізації України.
Трансформація цінностей: від модерну до постмодерну?
Від Майдану до війни: сьогоденна Україна у порівняльно-історичній перспективі.
Соціальна мобільність у 20-ому столітті: локальні, регіональні та світ-системні виміри
Електронна адреса секції для надсилання тез та заяв: fspkonf14@yandex.ru

"Університетські студії: актуальні дослідження гуманітарних та суспільствознавчих наук"

Галузь: 

Дата проведення: 20-22 грудня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 10 грудня 2013 року

Організатор:
Центр "Українікум" Люблінського католицького університету Яна Павла ІІ (Люблін, Республіка Польща);
Вища школа міжнародних відносин і суспільної комунікації (Хелм, Республіка Польща);
Інститут релігії і суспільства Українського католицького університету (Львів, Україна);
Інституту магістратури, аспірантури і докторантури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна);
Інститут журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв (Київ, Україна).

Тематичні напрямки:
1. Філософія;
2. Історія;
3. Культурологія;
4. Релігієзнавство;
5. Соціологія;
6. Міжнародні відносини;
7. Політологія;
8. Економіка;
9. Менеджмент;
10. Психологія;
11. Педагогіка.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Участь можуть взяти студенти, аспіранти та молоді вчені до 35 років.

Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук

Галузь: 

ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНИХ НАУК І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Третьої всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук». Конференція присвячена проблемам розвитку соціально-гуманітарних наук в Україні, та їх інтеграції у світовий науковий простір. Для участі в роботі конференції запрошуються студенти, аспіранти, викладачі, науковці.

Конференція відбудеться 20 ГРУДНЯ 2013 р. в Палаці студентів ДНУ імені Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ, пл. Т.Г. Шевченка, 1 (парк ім. Т.Г. Шевченка), Палац студентів ДНУ). Проїзд від залізничного та автовокзалу трамваєм №1 до зупинки «Парк Т. Г. Шевченка».

Початок роботи конференції о 10.00. Реєстрація – 9.00 – 10.00.

Основні напрямки роботи конференції:
Сучасна освіта: методологія, теорія і практика.
Теорія і методика навчання і виховання.
Історія педагогіки та освіти.
Історичний досвід України: держава, економіка, люди.
Процеси і тренди світової історії.
Філософія та культурологія.

Міжнародна наукова конференція "Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми, перспективи"

Галузь: 

Національний лісотехнічний університет України запрошує на "Міжнародну наукову конференцію "Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми, перспективи", що відбудеться за вказаною адресою: м.Львів, вул. Генерала Чупринки, 103.

Напрями роботи:

1. Загальні теоретико-методологічні та дидактичні основи екологізації навчальних програм з підготовки фахівців для сталого розвитку.

2. Практичний досвід вітчизняних та зарубіжних ВНЗ у підготовці фахівців для сталого розвитку.

3. Перспективи підготовки фахівців для сталого розвитку.

Всеукраїнська науково-практична міждисциплінарна конференція «Актуальні проблеми розвитку української культури і науки»

Галузь: 

24 квітня 2013
Всеукраїнська науково-практична міждисциплінарна конференція
«Актуальні проблеми розвитку української культури і науки»
Робота секцій
1. Філософське осмислення наукового і культурного простору.
2. Соціально-гуманітарні вектори української культури і науки.
3. Етико-естетичні та фізичні аспекти виховання студентської молоді.
Форма участі: очна та заочна
Вимоги: Тези – 1-2 ст.
Вимоги до оформлення тез:
- робочі мови: українська і російська;

Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук"

Галузь: 

Конференція присвячена 20-річчю гуманітарного факультету Національної металургійної академії України (Дніпропетровськ).

Планується робота секцій за такими напрямами:

 • Історичні науки в добу глобалізації: проблеми та перспективи.
 • Сучасні пріоритети філології: наука і практика.
 • Правові проблеми в умовах трансформації суспільства.
 • Філософія в контексті сучасної культури: людина, наука, освіта.
 • Актуальні проблеми документознавства та інформаційної діяльності.
 • Політичні та соціальні аспекти розвитку сучасного суспільства.
 • Проблеми професійної підготовки спеціалістів у ВНЗ в контексті інформаційних процесів.
 • Інтелектуальна власність та інноваційна діяльність.
 • Фізична культура в системі гуманітарної освіти.

Конференція буде проводитися 7-8 жовтня 2012 р. у конференц-залі НМетАУ (м. Дніпропетровськ, пр.Гагаріна, 4). Реєстрація учасників 7 жовтня з 10.00 до 11.00 в холі біля конференц-зали.

Початок конференції - 11.00.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

VI Всеукраїнська наукова конференція “Гуманітарні аспекти формування особистості”

Галузь: 

Організатори: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Кафедра соціальних та гуманітарних дисциплін

Для обговорення на конференції пропонується тематика за такими напрямами:

 • Вплив гуманітарних дисциплін на формування світогляду.
 • Особливості викладання гуманітарних наук у вищих навчальних закладах.
 • Роль християнської церкви у формуванні особистості.
 • Соціально-правове становище людини: загальнотеоретичні аспекти.
 • Екологічна культура в сучасному соціумі.
 • Офіцер: психолог, педагог, рятівник.
 • Етична та естетична складова особистості офіцера.
 • Мовна культура військовослужбовця.

Якщо Ви погоджуєтеся взяти участь у роботі конференції просимо Вас подати заявку в оргкомітет до 15 квітня 2012 р., в якій вказати повністю: П.І.П., науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце праці, номер контактного телефону і тему доповіді (статті). Заявку подавати за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 35, ЛДУ БЖД, кафедра соціальних та гуманітарних дисциплін (Нагірняку Михайлу Ярославовичу) або на електронну адресу mnagirniak@mail.ru

Сторінки

Підписатися на RSS - соціологія