економічний розвиток

Міжнародна науково-практична конференція "Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації"

Галузь: 

Організатори:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний торгово-економічний інститут; Краківський економічний університет (Польща); Молдавська економічна академія (Молдова); Білоруський торгово-економічний університет споживацької кооперації (Білорусь).

Адреса:
02156, м. Київ, вул. Кіото, 19

E-mail Оргкомитета:
conf_ME@mail.ru

Телефон / Факс:
+ 38 (050) 380 76 47 – Головня Юлія Ігорівна, канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки.
044 531 48 74 – кафедра міжнародної економіки

Вартість участі, проживання та харчування:
Сума організаційного внеску становить: безпосередня участь - 170 грн., заочна участь - 100 грн.

Робота конференції планується за такими напрямами:
1. Концепції та моделі національного економічного розвитку відкритих економік.
2. Державна регуляторна політика в забезпеченні відтворювальних процесів.
3. Державно-приватне партнерство у формуванні конкурентоспроможності національної економіки.
4. Економічний суверенітет в умовах глобалізації.
5. Інформаційно-комунікаційна складова розвитку національної економіки.

V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України»

Галузь: 

Тематичні напрямки роботи конференції:

Секція 1. Політико-правові аспекти розвитку суспільства
Секція 2. Українська та світова культура
Секція 3. Фінансові аспекти розвитку підприємництва
Секція 4. Вдосконалення обліку та аудиту
Секція 5. Інформаційні технології в економіці
Секція 6. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Секція 7. Теоретичні та практичні аспекти менеджменту організацій
Секція 8. Маркетингові стратегії в підприємницькій діяльності
Секція 9. Економіка сучасного підприємства: теорія і практика

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи економічного розвитку»

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств»

Галузь: 

Шановні колеги!

Оргкомітет ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств», яка відбудеться 23-24 квітня 2013 року у Криворізькому економічному інституті КНУ, запрошує викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, представників органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, наукових установ до обговорення теоретичних і практичних проблем економічного розвитку вітчизняних підприємств та визначення пріоритетів їхнього функціонування.

Напрями роботи конференції:

[list]
[*]Пріоритети забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств в умовах глобалізації.
[*]Сучасна парадигма управління стратегічним потенціалом підприємств.
[*]Управління людським капіталом підприємств в умовах розвитку економіки знань.
[*]Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств.
[*]Фінансові інструменти антикризового управління підприємством.
[*]Технології комплексу «маркетинг-мікс» у підприємницькій діяльності.
[*]Методологічні проблеми побудови системи управлінського обліку.

М іжнародна науково-практична конференція «Самодостатність розвитку в епоху глобальної інтеграції»

Галузь: 

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної влади та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

Тематичні напрямки конференції:

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Стратегічні напрями розвитку національної економіки у посткризовий період"

Галузь: 

Останній день подання матеріалів: 30 березня 2012 року

Робочі мови: українська, російська, англійська

Секції:
Секція 1. Теоретико-методичні аспекти розвитку національної економіки.
Секція 2. Управління розвитком соціально-економічних систем мікро-, мезо- та макрорівня.
Секція 3. Перспективи розвитку фінансово-кредитної системи.
Секція 4. Інституційне забезпечення економічного зростання.
Секція 5. Сучасні проблеми обліку, аналізу та аудиту в посткризовий період.
Секція 6. Тенденції розвитку міжнародних економічних відносин в посткризовий період.

Умови участі:
Необхідно надіслати на електронну або поштову адресу оргкомітету:
- заявку на участь,
- текст доповіді згідно з вимогами,
- копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Підписатися на RSS - економічний розвиток