інвестиції

Международная научная конференция MicroCAD / Секція №23 - Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси в промисловості та народному господарстві

Науково-практична інтернет-конференція «Формування соціально-економічної стійкості підприємств на засадах адаптивно-організаційного механізму управління»

Галузь: 

Робота конференції здійснюватиметься за такими напрямами:
1. Методологічні засади та принципи дослідження соціально-економічної стійкості підприємства
2. Структурно-функціональна організація діяльності підприємства
3. Організаційно-адаптивний механізм управління діяльністю підприємств
4. Формальні моделі та системи забезпечення показників соціально-економічної стійкості підприємства

Міжнародна мережева науково-практична конференція «Євроінтеграційні процеси в освіті та науці: трансформація та розвиток»

Галузь: 

На конференцію запрошуються викладачі та студенти вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, слухачі магістратури, представники органів державного і місцевого самоврядування, міжнародних організацій, підприємств, фінансових, комерційних та некомерційних установ, чия діяльність має відношення до тематики конференції.

Робочі секції конференції:
1. Інноваційно-інвестиційний розвиток міста та регіонів:
- економічні механізми інноваційної діяльності в умовах євроінтеграції;
- венчурно-інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку регіонів;
- “зелена” економіка та екологічні проблеми територій;
- формування позитивного іміджу територій, інфраструктура економіки знань.
2. Соціальні інституції в умовах європейської інтеграції:
- соціально-культурні та духовні аспекти інтеграційних процесів в науково-освітньому просторі;
- український та міжнародний досвід організації соціального партнерства;
- соціальні та медичні фактори розвитку економіки знань;
- роль інститутів освіти та науки у формуванні інноваційного потенціалу регіонів.
3. Інтеграційні процеси в глобальному науково-освітньому просторі:

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні"

Галузь: 

1 березня 2013 року запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні».

До участі у конференції запрошуються науковці: докторанти, аспіранти, магістранти; працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних організацій, банків, інших підприємств і організацій, діяльність яких має відношення до порушених на конференції проблем.

Напрямки роботи конференції:

 • Фінансовий механізм соціально-економічного розвитку України.
 • Інноваційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність національної економіки.
 • Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в економіці України.
 • Актуальні проблеми управління сучасним підприємством.

  Умови участі у конференції:

 • Міжнародна науково-практична конференція "Стратегія розвитку сталого туризму"

  Галузь: 

  До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

  Кінцевий термін подання матеріалів - 1 липня 2012 року.

  Тематичні напрямки роботи конференції:

  1. Методологія сталого розвитку. Концепція сталого розвитку в туризмі;
  2. Державне регулювання туристичної діяльності та суміжних галузей;
  3. Менеджмент та маркетинг в туризмі в контексті сталого розвитку;
  4. Рекреаційна та інвеcтиційна привабливість регіонів України;
  5. Інновації в туризмі. Розвиток нових видів туризму. Інформаційні технології в туризмі;
  6. Осмислення суспільних трансформацій в умовах глобалізації;
  7. Міжнародна конкурентоспроможність вітчизняних та закордонних суб'єктів туристичного бізнесу;
  8. Перспективи розвитку сталого туризму в Україні та можливості використання іноземного досвіду.

  Збірники друкуються до конференції та видаються на конференції разом зі сертифікатом про участь.
  Заочні учасники отримують збірник поштою.
  Матеріали конференції буде розміщено на сайті www.educrimea.com

  ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки"

  Галузь: 

  Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган–Барановського запрошує Вас взяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки» [b]24 лютого 2010 р. [/b]

  [b]Пріоритетні напрямки роботи конференції:[/b]
  1. Теоретичні основи інноваційно-інвестиційного розвитку на сучасному етапі
  2. Інноваційно-інвестиційна стратегія підприємства
  3. Оцінка ефективності інвестиційних проектів і обґрунтування доцільності інвестування
  4. Ризики інвестиційних проектів та їх оцінка
  5. Інвестиційно-інноваційні аспекти запобігання і подолання кризових явищ
  6. Кредитні відносини в інвестиційно-інноваційні діяльності
  7. Регіональні особливості інноваційно-інвестиційної діяльності
  8. Іноземне інвестування як чинник подолання економічної кризи
  9. Інвестиційна діяльність підприємств на фондовому ринку. Рух фінансового капіталу на фондовому ринку як чинник економічної кризи
  10. Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності, його роль у запо-біганні і подоланні кризових явищ.
  11. Інформаційне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності

  Підписатися на RSS - інвестиції