фінанси

Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансові аспекти регіонального розвитку: сучасний стан та перспективи»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансові аспекти регіонального розвитку: сучасний стан та перспективи»

Срд, 25/11/2015

Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика

Галузь: 

Кафедра фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету запрошує до участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених та студентів
«Фінансові аспекти розвитку економіки України : теорія, методологія, практика», яка відбудеться 16 листопада 2015 року.
Мета конференції: здійснення обміну та оприлюднення результатів наукових досліджень молодих вчених, аспірантів і студентів з актуальних проблем сучасної економічної науки.

Пон, 16/11/2015

XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна 2014: Економіка”

Галузь: 

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної
економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін
дослідницьким досвідом та публікація наукових результатів економічних досліджень.

В програмі конференції плануються секційні засідання за напрямами:

1. Економічна теорія.
2. Фінанси.
3. Економічна кібернетика.
4. Міжнародна економіка та маркетинг
5. Менеджмент.
6. Облік та статистика.
7. Економіка підприємства.

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління" 2014

Галузь: 

Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції "Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління", яка відбудеться у м. Дніпропетровськ 16-17 січня 2014 року.

Тематичні напрямки конференції

  • Економіка і управління національним господарством;
  • Економіка і управління підприємством;
  • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
  • Гроші, фінанси і кредит;
  • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
  • Оподаткування та бюджетна система;
  • Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності;
  • Математичні методи в економіці;
  • Державне управління, самоуправління та державна служба;
  • Економіка права;

Дедлайн: 16.01.2014

Форма участі в конференції – заочна (дистанційна).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

XV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Фінансовий і банківський менеджмент: досвід та проблеми"

Галузь: 

Запрошуємо до участі у міжнародній науковій конференції «Фінансовий та банківський менеджмент: досвід та проблеми», що відбудеться в Донецьку.

E-mail Оргкомитета:
ycsr@mail.ru

Організатори:
ДонНУ

Телефон / Факс:
т. 062-338-41-17, 062-381-39-20 Факс 062-338-42-42

Дедлайн: 20.10.2013

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інститут бухгалтерського обліку і аудиту в Украї0ні, контроль та аналіз в умовах глобальних економічних змін" 2013

Галузь: 

Запрошуємо до участі викладачів, науковців, докторантів, аспірантів, слухачів магістратури,
представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Розвиток парадигм та теорії бухгалтерського обліку: еволюційний підхід та подальший генезис облікової думки.
Секція 2. Проблеми облікового та аналітичного забезпечення функціонування організацій та інституційні засади впровадження МСФЗ.
Секція 3. Сучасний стан бухгалтерського термінологічного фонду, бухгалтерська терміносистема в сучасних наукових дослідженнях.
Секція 4. Інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту в оцінці ефективності функціонування організацій.
Секція 5. Розвиток бухгалтерської професії та інноваційні технології в підготовці фахівців з обліку, аудиту, фінансів.
Секція 6. Контроль як функція менеджменту організацій та інститут аудиту в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
Секція 7. Фінансово-кредитна системи та її вплив на розвиток інституту бухгалтерського обліку.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

17.11.2013 р. – кінцевий термін подання тез

Науково-практична конференція молодих вчених "Проблеми та перспективи вдосконалення фінансової системи" 2013

Галузь: 

Інститут сучасних економічних досліджень запрошує молодих вчених узяти участь у роботі секцій:
–міжнародної економіки;
–економічної теорії;
–економіки України;
– економіки підприємства;
– кібернетики та математичних методів в економіці;
– банківського та страхового бізнесу;
– інформаційних систем у менеджменті;
– менеджменту та маркетинг;
– обліку, аудиту та статистики;
– фінансів, грошового обігу та кредиту;

Робочі мови:
– українська;
– англійська;
– російська.

Організаційний внесок:
– для учасників з України – 100 грн.
– для учасників з інших країн – 20 у.о.
– для учасників із Інституту сучасних економічних досліджень – безкоштовно.

Кошти для участі в конференції необхідно вносити на рахунок, який буде вказано у згенерованому системою повідомленні після реєстрації тез.
Оргвнесок покриває витрати на опрацювання матеріалів тез доповідей та макетування і випуск збірника тез доповідей конференції, програми конференції.

Контрольні дати конференції:
– до 23:59 09 жовтня 2013 року - реєстрація та прийом матеріалів тез доповідей;
– до 18:00 15 жовтня 2013 року - прийом та опрацювання паперових варіантів заявок на участь та квитанцій про оплату;

І Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»

Галузь: 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля запрошує до участі у роботі І Міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА», яка відбудеться 26-28 вересня 2013 року у місті Феодосія АР Крим.

Тематичні напрямки конференції:

1. Фінансовий механізм самодостатності регіону: проблеми та перспективи сталого розвитку.
2. Проблеми та перспективи економічного розвитку підприємств регіону.
3. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит у контексті Європейської інтеграції.
4. Механізм стимулювання розвитку індустрії гостинності на регіональному рівні.
5. Податкові імперативи: аспекти соціальної мобілізації.
6. Актуальні питання в сфері міжнародної економіки.
7. Проблеми та перспективи розвитку банківської справи в світі.

(Організаційний комітет розглядає можливість включення інших тематичних напрямків за пропозиціями учасників за умови наповнення матеріалом цих напрямків.)

XXIV Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Галузь: 

Розробка, оцінка та використання нових ідей щодо ефективного управління фінансовими та виробничими процесами надають можливість вийти на новий етап розвитку економічної науки. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗАХІД

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Сучасний стан та напрями розвитку банківської системи України»

Галузь: 

Тематичні напрямки роботи конференції (секції):
1. Підвищення ролі центрального банку в сучасних процесах розвитку банківської системи України.
2. Трансформація функцій комерційних банків у системі фінансового посередництва.
3. Вдосконалення управління окремими видами банківських операцій.
4. Підвищення фінансової стійкості банківської системи України та вдосконалення систем управління ризиками у банках.
5. Розвиток маркетингової діяльності комерційних банків.

Сторінки

Підписатися на RSS - фінанси