економічні процеси

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2015»

Галузь: 

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення:
НТУ «ХПІ», кафедра економічного аналізу та обліку, вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002 тел.: (057) 707-62-74, Е-mail: hpi.optimum@gmail.com http://www.analiz.hpi.kh.ua

Втр, 01/12/2015

ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів (Оптимум – 2013)»

Галузь: 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За результатами конференції планується видання сбірки тез та колективної монографії.

Основні тематичні напрямки конференції (секції):
1. Удосконалення методичних засад обліку, аудиту таекономічного аналізу: національна та світова практика.
2. Математичні моделі та інформаційні технології ви економіці.
3. Аналіз і оптимізація інноваційних та інвестиційних процесів у контексті дослідження тенденцій розвитку національної та світової економіки.
4. Маркетингові дослідження: становлення, інструментарій та ефективність.
5. Економічні дослідження системи державного регулювання підприємницької діяльності.
6. Напрямки удосконалення податкової та митної системи в умовах інтеграційних процесів.
7. Кадрове забезпечення аналітичної та облікової діяльності в національній економіці: напрями підвищення якості фахової підготовки.
8. Дослідження світових тенденцій та національних перспектив розвитку фінансово-кредитної системи України.
9. Проблеми управління розвитком соціально- економічних систем в умовах динамічної невизначеності факторів зовнішнього середовища .

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум - 2012»"

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів (Оптимум – 2012)», що відбудеться у Харківському національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» 5–7 грудня 2012 р.
Мета конференції – удосконалення наукового забезпечення процесів реформування в економіці та підготовки фахівців в області економічних досліджень. Планується обговорення стану, проблем розвитку й кадрового забезпечення економічних досліджень та методів оптимізації актуального напрямку діяльності підприємств в умовах трансформації народного господарства та формування ринкових відношень, а також розробка відповідних рекомендацій.
Основні тематичні напрямки конференції (секції):

  1. Удосконалення методичних засад обліку, аудиту та економічного аналізу, національна та світова практика.
  2. Математичні моделі та інформаційні технології в економіці.
  3. Аналіз і оптимізація інноваційних та інвестиційних процесів у контесті дослідження поточних та перспективних тенденцій розвитку національної та світової економіки.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи становлення економіки знань»

Галузь: 

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

Кінцевий термін подання матеріалів - 15 липня 2012 року.

Тематичні напрямки роботи конференції:

Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми реформування економіки України»

Галузь: 

Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених
«Проблеми реформування економіки України»

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Організаційно-економічні проблеми регіонального розвитку в сучасних умовах»

Галузь: 

[b] Напрямки роботи конференції: [/b]

1. Міжнародне економічне співробітництво як фактор соціально-економічного розвитку регіону.
2. Регіональні аспекти формування конкурентоспроможності національної економіки.
3. Сучасні проблеми інноваційної та інвестиційної діяльності.
4. Фінансово-кредитний інструментарій стимулювання зовнішньоекономічної діяльності.
5. Розвиток інтеграційного співробітництва на регіональному рівні в рамках ЧЕС і ГУАМ
6. Державна регіональна політика в сучасних умовах
7. Забезпечення енергетичної безпеки регіонів
8. Проблеми диверсифікації експортного потенціалу України
9. Розвиток ринкової інфраструктури регіонів

[b]Требования к оформлению тезисов[/b]

Щорічна науково-технічна конференція молодих вчених та спеціалістів

Галузь: 

Інформуємо Вас, що [b]12-13 січня 2010[/b] року в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ, відбудеться конференція молодих вчених та спеціалістів із застосування інформаційних технологій в енергетиці.

[b]ОСНОВНІ ЗАДАЧІ КОНФЕРЕНЦІЇ[/b]

обговорити проблеми застосування засобів обчислювальної техніки та автоматики для розвитку енергетики

[b]ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ[/b]

[list][*] математичне та імітаційне моделювання для розв’язку задач енергетики;
[*] проблеми управління та системи прийняття рішень в енергетиці;
[*] моделювання економічних процесів;
[*] тренажерні системи;
[*] багатопроцесорні системи та високовиробничі обчислення;
[*] моделювання впливу енергетики на екологію регіонів.[/list]
В програму конференції включено Пухівські читання, в рамках яких провідні наукові співробітники Інституту розкажуть учасникам конференції про технології моделювання, що застосовуються в Інституті.

[b]РOБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ[/b]
[list][*] українська
[*] російська
[*] англійська [/list]

[b]ТЕЗИСИ КОНФЕРЕНЦІЇ[/b]

Підписатися на RSS - економічні процеси