інформаційне суспільство

V Міжнародний форум «Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства»

Співорганізаторами заходу виступатимуть: Міністерство освіти і науки України, Український інститут науково-технічної експертизи та інформації , Асоціація «Інформатіо-Консорціум», Державна науково-технічна бібліотека України, Київська міська державна адміністрація
Детальніше (подробнее): http://ndiiv.org.ua/uk/vidbuvsya-v-mizhnarodnij-forum-problem/ /

Чтв, 08/12/2016

Значимість психології в житті сучасної молоді та вплив сучасних інфрмаційних технологій на їх психологічний стан

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

На сьогоднішній день сучасне суспільство перейшло в так зване постіндустріальне суспільство, яке вступило в новий етап суспільного історичного розвитку. Більшість людей зайняті у сфері інформаційних технологій, інформаційних послуг тощо, а сучасне покоління у свою чергу не уявляє свого життя без телефонів, комп’ютерів, Інтернету, що в свою чергу впливає на психологічний стан, емоції та почуття.

II Міжнародній науково-практичній конференції: «Значимість психології в сучасному суспільстві»

Конференція відбудеться: 09-10 грудня 2016 р.

прийом матеріалів (включно): до 09 грудня 2016 р.
розміщення електронної версії збірника: до 19 грудня 2016 р.
розсилання друкованих збірників авторам: до 24 грудня 2016 р.
Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.
Форма проведення конференції: дистанційна.

Срд, 16/11/2016

Всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених "Культура та інформаційне суспільство у ХХІ ст."

На конференції передбачається обговорення питань за такими напрямами:

Срд, 22/04/2015

Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми формування інформаційної культури особистості" 2013

Кафедра культорології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів
«ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ»
Конференція відбудеться 01 листопада 2013 р. у приміщенні історичного факультету МДУ

НАПРЯМКИ РОБОТИ:
- Особистість в умовах становлення інформаційного суспільства
- Інформатизація як чинник соціалізації молоді
- Документно-інформаційне забезпечення діяльності установи в умовах інформатизації
- Університет як комунікативна модель інформаційної епохи
- Історична динаміка інформаційно-культурного простору
- Етнокультурні процеси у сучасному інформаційному суспільстві

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
До відкриття конференції планується видання збірника тез доповідей

МАТЕРІАЛИ ПОДАЮТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ: 87556, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129, МДУ, кафедра культурології та інформаційної діяльності, оргкомітет.
E-mail: mggu_kafedra_kid@mail.ru

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»

Галузь: 

Секції роботи конференції:
1. Інноваційна складова розвитку трансформаційної економіки;
2. Організаційно-управлінська та маркетингова діяльністьв умовах побудови інформаційного суспільства;
3. Економіка підприємства: формування економічного потенціалу підприємства в умовах побудови інформаційного суспільства

За матеріалами роботи конференції видається збірка тез доповідей учасників.

http://www.udau.edu.ua/assets/files/konferencii/2013/22-23.04.2013Odessa.pdf

ХХ Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»

Галузь: 

Тематичні напрями роботи конференції
― Геометричне моделювання технічних процесів.
― Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології.
― Проблеми створення нових машин і технологій.
― Транспорт. Дорожні та будівельні машини.
― Фізичні процеси гірничого виробництва.
― Матеріалознавство.
― Геодезія, землевпорядкування та кадастр.
― Екологічна безпека.
― Зміни клімату, виклики та реагування.
― Управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки.
― Механізми регулювання інноваційних процесів у регіоні.

Перша щорічна науково-практична конференція "Формування інформаційного суспільства: засади, механізми, тенденції"

Галузь: 

Організатор: Український Інформаційний центр "Наука.Техніка.Технологіі"

Круглий стіл «Інноваційні моделі управління: аналіз та оцінювання ефективності функціонування»

Секції:

 • Засади формування інформаційної культури суспільства
 • Пріоритети реалізації інформаційної політики в умовах глобальних викликів
 • Інституційні аспекти управління інформаційним суспільством
 • Сучасні PR-технології та соціологія інформаційних відносин
 • Управління громадською думкою в умовах інформаційного суспільства
 • Роль науки і освіти у розвитку інформаційного суспільства
 • Використання інформаційних технологій у забезпеченні діалогу між владою та суспільством: Е — урядування
 • Функціонування ІТ-систем в управлінні діяльністю організації

Остання дата подання заявки на участь: 27.04.2012

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя»

Галузь: 

Науково-дослідний центр інноваційних технологій (НДЦІТ) інформує Вас про проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя».

Напрямки роботи конференції:

Історичні науки
 • Історія України;
 • Всесвітня історія;
 • Археологія;
 • Етнологія;
 • Антропологія;
 • Історіографія, джерелознавство;
 • Історія науки й техніки
Філософські науки
 • Онтологія, гносеологія, феноменологія;
 • Діалектика і методологія пізнання;
 • Соціальна філософія та філософія історії;
 • Філософська антропологія, філософія культури;
 • Історія філософії;
 • Філософія науки та освіти;
 • Логіка;
 • Етика, Естетика;
 • Релігієзнавство;
 • Українознавство;
 • Богослов'я
Літературознавство

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційне суспільство: роль держави, бізнесу та громад»

Галузь: 

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної влади та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

Тематичні напрямки конференції:

Сторінки

Підписатися на RSS - інформаційне суспільство