I Київська студентська наукова конференция Studia Ruthenica "Актуальні питання історії України"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатори:
Київський університет імені Бориса Грінченка
Інститут лідерства та соціальних наук
Студентське історичне наукове товариство

Мета: згуртування зусиль студентів-істориків Києва з метою формування наукової спільноти для обговорення та поширення досліджень з актуальних проблем Української історії

Секції:
- Середньвічньої історії України;
- Ранньонова історія України;
- Нова історія України;

Умови участі: Заявки на участь у конференції з зазначенням інформації про учасника, вкладеної в лист окремим файлом, а також тези доповіді необхідно надіслати на електронну адресу.

По завершенню конференції планується публікація матеріалів конференції.

Програмою роботи конференції передбачені дискусії провідних фахівців із проблематики середньовічної, ранньонової та нової історії України.

Останній день подачі матеріалів: 5 квітня 2012 року

Телефони:
+380 93 522-76-90
+380 93 141-63-41

Web-сторінка:
http://SINT-Grinch.blogspot.com/

E-mail:
SINT-Grinch@Ukr.net