інновації

VIIІ Науково-практична конференція «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі»

Метою конференції є поширення теоретичного і практичного досвіду застосування інтерактивних,
комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій, розвиток актуальних напрямів інформатизації,
обміну досвідом в галузі інформатизації з іншими вищими навчальними закладами, опублікування
результатів наукових досліджень з інформатизації вищих навчальних закладів.
До участі у конференції запрошуються викладачі,вчені, фахівці, експерти, аспіранти, студенти.
ПРОБЛЕМАТИКА (СЕКЦІЇ)
1. Інформатизація діяльності ВНЗ

Втр, 22/11/2016

II Міжнародна науково-практична конференція: «Інноваційна економіка»

Прийом матеріалів (включно): до 07 жовтня 2016 р.
Розміщення електронної версії збірника: до 17 жовтня 2016 р.
Розсилання друкованих збірників авторам: до 22 жовтня 2016 р.
Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.
Форма проведення конференції: дистанційна.

Птн, 07/10/2016

науково-практична конференція "Наука та інновації як основні шляхи вирішення проблем модернізації економіки"

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції вчених, молодих вчених, аспірантів, здобувачів та студентів.
Мета конференції – пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Птн, 18/12/2015

Всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційне забезпечення сталого розвитку України в контексті інтеграції до європейського співтовариства"

Галузь: 

Вінницький національний технічний університет, Кафедра фінансів запрошує взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Інноваційне забезпечення сталого розвитку України в контексті інтеграції до європейського співтовариства"

Науково-практична інтернет-конференція «Формування соціально-економічної стійкості підприємств на засадах адаптивно-організаційного механізму управління»

Галузь: 

Робота конференції здійснюватиметься за такими напрямами:
1. Методологічні засади та принципи дослідження соціально-економічної стійкості підприємства
2. Структурно-функціональна організація діяльності підприємства
3. Організаційно-адаптивний механізм управління діяльністю підприємств
4. Формальні моделі та системи забезпечення показників соціально-економічної стійкості підприємства

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»

Галузь: 

Секції роботи конференції:
1. Інноваційна складова розвитку трансформаційної економіки;
2. Організаційно-управлінська та маркетингова діяльністьв умовах побудови інформаційного суспільства;
3. Економіка підприємства: формування економічного потенціалу підприємства в умовах побудови інформаційного суспільства

За матеріалами роботи конференції видається збірка тез доповідей учасників.

http://www.udau.edu.ua/assets/files/konferencii/2013/22-23.04.2013Odessa.pdf

Міжнародна мережева науково-практична конференція «Євроінтеграційні процеси в освіті та науці: трансформація та розвиток»

Галузь: 

На конференцію запрошуються викладачі та студенти вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, слухачі магістратури, представники органів державного і місцевого самоврядування, міжнародних організацій, підприємств, фінансових, комерційних та некомерційних установ, чия діяльність має відношення до тематики конференції.

Робочі секції конференції:
1. Інноваційно-інвестиційний розвиток міста та регіонів:
- економічні механізми інноваційної діяльності в умовах євроінтеграції;
- венчурно-інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку регіонів;
- “зелена” економіка та екологічні проблеми територій;
- формування позитивного іміджу територій, інфраструктура економіки знань.
2. Соціальні інституції в умовах європейської інтеграції:
- соціально-культурні та духовні аспекти інтеграційних процесів в науково-освітньому просторі;
- український та міжнародний досвід організації соціального партнерства;
- соціальні та медичні фактори розвитку економіки знань;
- роль інститутів освіти та науки у формуванні інноваційного потенціалу регіонів.
3. Інтеграційні процеси в глобальному науково-освітньому просторі:

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Ефективні механізми інноваційно-технологічного розвитку сучасного суспільства"

Галузь: 

Організатор:
Житомирський державний технологічний університет

Тематичні напрямки:

 1. економічна теорія та історія економічної думки;
 2. світове горподартво і міжнародні відносини;
 3. економіка та управління підприємствами
 4. економіка та управління національним гостодарством
 5. розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 6. економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
 7. демографія, економіка праці, соціальна економіка
 8. гроші, фінанси і кредит;
 9. бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
 10. статистика;
 11. математичні методи, маделі та інформаційні технології в економіці;
 12. економічна безпека суб'єктів господарської діяльності;
 13. теорія та історія державного управління;
 14. менеджмент суб'єктів підприємницької діяльності
 15. суб'єкти і механізми державного управління.

Останній день подання матеріалів: 1 грудня 2012 року

Форма участі: заочна


Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету:

Перша щорічна науково-практична конференція "Формування інформаційного суспільства: засади, механізми, тенденції"

Галузь: 

Організатор: Український Інформаційний центр "Наука.Техніка.Технологіі"

Круглий стіл «Інноваційні моделі управління: аналіз та оцінювання ефективності функціонування»

Секції:

 • Засади формування інформаційної культури суспільства
 • Пріоритети реалізації інформаційної політики в умовах глобальних викликів
 • Інституційні аспекти управління інформаційним суспільством
 • Сучасні PR-технології та соціологія інформаційних відносин
 • Управління громадською думкою в умовах інформаційного суспільства
 • Роль науки і освіти у розвитку інформаційного суспільства
 • Використання інформаційних технологій у забезпеченні діалогу між владою та суспільством: Е — урядування
 • Функціонування ІТ-систем в управлінні діяльністю організації

Остання дата подання заявки на участь: 27.04.2012

V Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій"

Галузь: 

Організатор: Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)

Напрямки роботи конференції:
Секція №1. Сучасний світовий розвиток: прогнозованість, кризовість, інноваційність.
Секція №2. Політика та економіка ХХІ ст.: інновації в національних, регіональних та міжнародних стратегіях розвитку.
Секція №3. Соціум, менеджмент, культура, інновації.
Секція № 4 Інноваційна освіта.

Сторінки

Підписатися на RSS - інновації