банківська система

Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика

Галузь: 

Кафедра фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету запрошує до участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених та студентів
«Фінансові аспекти розвитку економіки України : теорія, методологія, практика», яка відбудеться 16 листопада 2015 року.
Мета конференції: здійснення обміну та оприлюднення результатів наукових досліджень молодих вчених, аспірантів і студентів з актуальних проблем сучасної економічної науки.

Пон, 16/11/2015

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Сучасний стан та напрями розвитку банківської системи України»

Галузь: 

Тематичні напрямки роботи конференції (секції):
1. Підвищення ролі центрального банку в сучасних процесах розвитку банківської системи України.
2. Трансформація функцій комерційних банків у системі фінансового посередництва.
3. Вдосконалення управління окремими видами банківських операцій.
4. Підвищення фінансової стійкості банківської системи України та вдосконалення систем управління ризиками у банках.
5. Розвиток маркетингової діяльності комерційних банків.

Всеукраїнська Інтернет-конференція «Стан і розвиток фінансової та банківської системи України в умовах високої волатильності ринків» 2013

Галузь: 

26 квітня 2013 року, м.Київ
Київський національний торговельно-економічний університет
запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнській Інтернет-конференції «Стан і розвиток фінансової та банківської системи України в умовах високої волатильності ринків»
Напрями роботи конференції:
Секція 1 “Макроекономічні умови функціонування фінансової та банківської системи України”
[list]
[*]Розвиток фінансового посередництва в Україні та зарубіжних країнах
[*]Забезпечення стійкості фінансової та банківської системи України
[*]Фінансово-бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку в Україні
[*]Захист прав споживачів фінансових послуг в Україні
[/list]
Секція 2 “Управління діяльністю фінансово-кредитних установ в умовах високої волатильності ринків”
[list]
[*]Проблеми управління фінансово-кредитними установами в умовах динамічної невизначеності факторів зовнішнього середовища
[*]Аналітичне та облікове забезпечення діяльності фінансово-кредитних установ
[*]Управління ризиками фінансово-кредитних установ в умовах посиленої волатильності цін на товарних та фінансових ринках
[*]Маркетингові дослідження фінансово-кредитних установ: становлення, інструментарій та ефективність

ІІ науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України"

Галузь: 

Кафедра банківської справи Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) запрошує Вас взяти участь у ІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України», яка відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 17.

Підписатися на RSS - банківська система