інновації

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя»

Галузь: 

Науково-дослідний центр інноваційних технологій (НДЦІТ) інформує Вас про проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя».

Напрямки роботи конференції:

Історичні науки
 • Історія України;
 • Всесвітня історія;
 • Археологія;
 • Етнологія;
 • Антропологія;
 • Історіографія, джерелознавство;
 • Історія науки й техніки
Філософські науки
 • Онтологія, гносеологія, феноменологія;
 • Діалектика і методологія пізнання;
 • Соціальна філософія та філософія історії;
 • Філософська антропологія, філософія культури;
 • Історія філософії;
 • Філософія науки та освіти;
 • Логіка;
 • Етика, Естетика;
 • Релігієзнавство;
 • Українознавство;
 • Богослов'я
Літературознавство

«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

Галузь: 

Кінцева дата подання матеріалів - 31 березня 2012 року.

Адреса:
Україна, 21100, м.Вінниця, вул. Острозького, 32, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститути: магістратури, аспірантури і докторантури; математики, фізики і технологічної освіти.

E-mail Оргкомітету: imfito@yandex.ru

Організатори: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Телефон / Факс: (0432)-27-90-76; (0432)-27-69-73

Вартість участі, проживання та харчування: Реєстраційний внесок за кожну доповідь складає 200 грн.

Головні напрями роботи:

 1. Методологічні проблеми впровадження інформаційних технологій та інноваційних методик у навчальний процес закладів освіти.
 2. Сучасні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів середньої загальноосвітньої школи.
 3. Психолого-педагогічні проблеми навчання і виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів.
 4. Діяльність навчальних закладів І – II рівнів акредитації в умовах інформатизації вищої освіти.

Міжнародна науково-практична конференція «ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ТА ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ»

Галузь: 

Напрямки роботи конференції:strong

 • Теоретичні аспекти інноваційних процесів та їх вплив на реформування економіки України.
 • Сучасні проблеми інноваційної та інвестиційної діяльності в економіці України.
 • Фінансові аспекти розвитку економіки України та їх вплив на проведення ринкових перетворень.
 • Місце та роль менеджменту в діяльності суб’єктів підприємницької діяльності в умовах реформування економіки.
 • Актуальні проблеми розвитку управління сучасним підприємством.

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

До участі у конференції запрошуються науковці: докторанти, аспіранти, магістранти; працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних організацій, банків, інших підприємств і організацій, діяльність яких має відношення до порушених на конференції проблем.

Умови участі у конференції

TEDxLviv "Точка перетину"

12 листопада у Львові відбудеться перша у Західній Україні подія TEDx - TEDxLviv "Точка перетину".

Чому "Точка перетину":
перетин різних теорій і сьогодні провокує народження нових революційних ідей
на перетині наук вирішуються одвічні дилеми
перетин різних галузей людської діяльності дає неочікувані результати
на межі різних дисциплін, професій та жанрів вибухають нові унікальні явища та концепції
зіткнення різнонапрямлених потоків творчої енергії стають новими точками відліку.

Конференція складатиметься з трьох частин - "Думай!", "Дій!", "Твори!".
Представники освіти та науки, які презентуватимуть новаторські проекти та винаходи на межі дисциплін відкриватимуть першу секцію "Думай!" .
Під час "Дій!" бізнесмени, громадські діячі та спеціалісти презентуватимуть ідеї, що виникли на перехресті щоденних проблем та інновацій.
Перетин різних жанрів, який породжує нові стилі та візії в секції "Твори!" представлятимуть діячі культури та мистецтва.
Повний перелік доповідачів: http://tedxlviv.com/dopovidachi/
Програма заходу: http://tedxlviv.com/prohrama-tedxlviv-tochka-peretynu/

XII Міжнародна науково-практична конференція «Ключові інструменти організації людського співжиття: економіка і право»

Галузь: 

Конференція присвячена: менеджменту, економічним і юридичним наукам.
Останній день подачі заявки - 24 жовтня 2011

Організатори Конференції:

 1. Міжнародна Академія Наук і Вищої Освіти (Великобританія);
 2. Всеукраїнський Академічний Союз (Україна);
 3. Національний болонський центр (Україна);
 4. Міжнародний торгово-промисловий союз (Великобританія);
 5. Американський міжнародний комерційний арбітражний суд (США).

Міжнародний організаційний комітет конференції:

 • Житнігор Борис (Україна),
 • Леонід Купрейчик (Росія),
 • Анатоль Тім (США),
 • Джордж Джорджіо (Великобританія),
 • Сергій Сердечний (Австралія),
 • Лукас Стрейкер (Бельгія),
 • Стівенс Годвінт (Великобританія),
 • Томас Морган (Великобританія).

Робочі мови: англійська, російська, українська.

Третя Міжнародна наукова конференція для студентів, аспірантів, науковців "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культ

Галузь: 

Міністерство освіти та науки України
Сумська обласна державна адміністрація
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)
проводять 26-29 квітня 2010 р. в м. Суми Третю Міжнародну наукову конференцію для студентів, аспірантів, науковців "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій".
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Партнери: Norsk Institutt for Strategiske Studier (Norwegian Institute for Strategic Studies), Національний Університет Києво-Могилянська Академія (кафедра політології), Інститут економіки та прогнозування НАН (м.Київ), Інститут економіки промисловості НАН України (м.Донецьк), Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (м.Київ), СумДУ (м.Суми), Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (м. Черкаси), Белгородский государственный университет (г.Белгород, РФ)

Сімнадцята міжнародна конференція «Крим 2010: Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу»

Галузь: 

[b] Тема 2010 року: [/b] «Роль бібліотек у підвищенні рівня інформаційної культури і збереження культурної спадщини в сучасних умовах розвитку суспільства»

Передбачаються наступні основні напрямки для організації секцій, семінарів, круглих столів та презентацій:
[list] [*] Світова інформаційна інфраструктура, міжбібліотечна кооперація і проекти міжнародного співробітництва;
[*] Національні бібліотеки та національні інформаційні ресурси;
[*] Формування і збереження фондів. Взаємодія бібліотек, книговидавців і книжкового ринку;
[*] Онлайнові технології, CD-ROM, електронні видання та Інтернет у бібліотеках;
[*] Електронні бібліотеки та електронні ресурси;
[*] Автоматизовані бібліотечні системи та інформаційні технології;
[*] Інформаційне та бібліотечне забезпечення процесів освіти та управління;
[*] Корпоративні бібліотечно-інформаційні системи, корпоративні технології та бібліотечні консорціуми;
[*] Інформаційно-лінгвістичне забезпечення бібліотечно-інформаційних систем. Бібліографічні формати. Метадані. Стандарти та протоколи обміну даними;
[*] Бібліотечні кадри, професія та освіта. Розвиток освітніх технологій в епоху інформаційного суспільства;

I Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні та практичні аспекти"

Галузь: 

[b] НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: [/b]

1. Економіка та управління підприємствами, галузями
2. Функціональні моделі менеджменту організацій (виробництво, інновації, інвестиції, фінанси, персонал, маркетинг, логістика)
3. Сучасні проблеми економічної теорії та практики
4. Сучасні технології управління підприємствами
5. Управління інноваційною діяльністю
6. Загальні проблеми планування і бюджетування діяльності підприємств
7. Сучасні проблеми фінансового менеджменту
8. Інформаційні системи і технології в економіці та менеджменті
9. Економіко-математичні моделі для прийняття управлінських рішень
10. Економічна безпека господарюючих суб'єктів і систем
11. Зовнішньоекономічна діяльність. Експортний потенціал і експортна політика підприємств
12. Антикризове управління і санація підприємств
13. Сучасні проблеми мотивації та стимулювання
14. Специфіка управління соціально-економічними процесами в період кризи
15. Управління конкурентоспроможністю та якістю
16. Змістовні, технологічні та галузеві аспекти освітнього менеджменту

[b]Рабочие языки конференции:[/b] украинский, русский, английский.

Последний день подачи заявки: [b]15 апреля 2010 г.[/b]

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень '2010»

Галузь: 

[b]Уважаемые ученые!
[/b]
УКРНИИМФ, ОНМУ, проект SWorld проводит международную научно-практическую Интернет-конференцию «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2010» (с 15 по 26 марта 2010 г.).

Доклады будут размещены на Интернет-сайте: [b]www.sworld.com.ua[/b]

Тезисы (статьи) будут опубликованы в Сборнике научных трудов по итогам конференции.

По всем секциям будут проводиться тематические форумы, где ученые смогут обсудить результаты своих работ в режиме реального времени.

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции, которая будет проходить в период
с 15 по 26 марта 2010 г. на сайте www.sworld.com.ua

Срок подачи текстов и оплаты: до 9 марта 2010 г.
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.

Сторінки

Підписатися на RSS - інновації