історія

XXХІV Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство та пам’яткознавство (до 50-річчя Українського товариства охорони пам’яток історії і культури)»

Адрес: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, історичний факультет (Головний корпус, 5 поверх) майд. Свободи, 4, м. Харків, Україна 61022

Е-мейл Оргкомитета: tronkocentr@karazin.ua

Организаторы: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Історичний факультет Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Шановні колеги!

Втр, 15/11/2016

РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «Технічна освіта в Галичині в XIX ст. – на поч. ХХ ст.»

Галузь: 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, німецька, російська

Мета науково-практичної конференції - залучення науковців, дослідників до обговорення та обміну інформацією про стан та особливості розвитку системи технічної освіти в Галичині у XIX ст. – на початку ХХ ст.

До участі у конференції запрошуються: науковці, викладачі, аспіранти, студенти, співробітники бібліотек, громадські діячі, краєзнавці, які цікавляться питаннями історії науки та техніки.

Теми конференції:

Чтв, 26/11/2015

Міжнародна науково-практична конференція «Духовно-моральні основи і відповідальність особистості у долі людської цивілізації»

Галузь: 

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення:
НТУ ХПІ, методичний відділ, кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами вул. Фрунзе, 21, , м. Харків, 61002 Тел.707-60-42 707-61-48 707-62-78 Факс 707-63-71 Е-mail: metodot@mail.ru romanovskiy_khpi@mail.ru

Срд, 18/11/2015

Набір статей до наукового збірника "Наукові записки Національного університету "Острозька академія"" 2015

Галузь: 

Шановні колеги, кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового збірника - Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філософія, який є фаховим виданням ВАК із філософських дисциплін.

Дедлайн: 15.03.2015

Тематики статей:

ІХ міжнародна науково-практична конференція «Простір літератури, мистецтва та освіти – шлях до миру, згоди і співробітництва між слов’янскими народам

Галузь: 

НТУ ХПІ, методичний відділ, кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами

Адреса: вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002, тел.: 707-60-42, 707-61-48, 707-62-78, факс: 707-63-71 E-mail: metodot@mail.ru, romanovskiy_khpi@mail.ru

Міжнародна наукова конференція “Крим в історії України”

Галузь: 

Національна Академія Наук України

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

2 грудня 2014 року проводить

Міжнародну наукову конференцію “Крим в історії України”, присвячену 700‑річчю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму.

Основні напрями роботи:

1. Джерела з історії Криму, джерелознавство.

2. Історіографія кримської історії.

3. Старий Крим в історії кримських татар.

4.1. Античний Крим.

4.2. Візантійський Крим.

4.3. Кримське ханство.

4.4. Генуезькі колонії в Криму.

4.5. Крим періоду російської окупації (кінець XVIII–XX ст.).

5. Кримські походи Росії.

6. Крим в європейській політиці.

Робочі мови: українська, кримськотатарська, англійська.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції, яка відбудеться 2 грудня 2014 р. в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (01001 Київ, вул. Трьохсвятительська 4, Зала засідань вченої ради).

Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.

Організаційний внесок – 150 грн.

Всеукраїнська науково-практична конференція на тему «Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму»

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь
у Всеукраїнській науково-практичній конференції на тему «Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму», яка відбудеться у Львівському інституті економіки і туризму 24 - 25 квітня 2014 р. за адресою:
м. Львів, вул. Менцинського, 8.
РОБОТУ
НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОВЕСТИ У РУСЛІ ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНОЇ ТЕМАТИКИ:

  • Туризм як засіб міжкультурної взаємодії;
  • Історико-культурні пам’ятки та їх місце в розвитку туристичної індустрії;
  • Середньовічне чернецтво регіону та використання його спадщини в туризмі;
  • Інноваційні форми розвитку туризму у Прикарпатті та Карпатах;
  • Політико-правове регулювання збереження та використання в туристичній сфері історико-культурних пам’яток;
  • Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в туризмі.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі у роботі конференції необхідно направити в оргкомітет:
• реєстраційну форму (заявку);
• матеріали доповідей.
Сума оргвнеску (для оплати друку матеріалів та інших послуг) складає 100 гривень

ВИМОГИ

XІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД»

Організатори
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді»,студентське наукове товариство історичного факультету «Комітет дослідження історії та сучасності»
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французька, білоруська, грузинська, вірменська, азербайджанська, казахська, узбецька, таджицька, киргизька, молдавська, туркменська.

Оргвнесок – 80 грн. (в оргнесок входить оплата за розміщення на сайті, верстака макету, редагування текстів).

Об’єм статті – не більше 7 сторінок. Скачати збірник можна буде через тиждень після закінчення роботи конференції за адресою http://conferences.neasmo.org.ua/ натиснувши на слово ТУТ.

ХІІ всеукраїнська історико-педадогічна науково-практична конференція "Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педадогічних досліджень"

Галузь: 

Запрошуємо до участі у ХІІ всеукраїнській історико-педадогічній науково-практичній конференції на тему: "Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педадогічних досліджень"
Організатори:
Міністерство освіти і науки України Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України Інститут педагогіки НАПН України Хмельницька обласна рада Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Адреса:
вул.Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.
E-mail Оргкомитета:
kgpa_nauka@ukr.net

Телефон / Факс:
(0382) 79-59-45

Веб-сайт: http://naps.gov.ua/ua/press/announcement...

Основні напрями роботи конференції
• Джерельна основа історико-педагогічних досліджень: концепції і
підходи.
• Джерелознавство як складова історико-педагогічної науки.
• Класифікація та систематизація джерельної бази дослідження:
сучасний стан, проблеми, перспективи.
• Історіографія дослідження педагогічних персоналій.

До участі запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, працівники органів управління освіти, учителі, докторанти, аспіранти, магістранти.

Всеукраїнська науково-практична міждисциплінарна конференція «Актуальні проблеми розвитку української культури і науки»

Галузь: 

24 квітня 2013
Всеукраїнська науково-практична міждисциплінарна конференція
«Актуальні проблеми розвитку української культури і науки»
Робота секцій
1. Філософське осмислення наукового і культурного простору.
2. Соціально-гуманітарні вектори української культури і науки.
3. Етико-естетичні та фізичні аспекти виховання студентської молоді.
Форма участі: очна та заочна
Вимоги: Тези – 1-2 ст.
Вимоги до оформлення тез:
- робочі мови: українська і російська;

Сторінки

Підписатися на RSS - історія