м. Суми

V Міжнародна конференція «Сучасні інформаційні системи та технології, AIST’2017»

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у V міжнародній конференції «Сучасні інформаційні системи та технології, AIST’2017», яка відбудеться з 17 по 19 травня 2017 року на базі Сумського державного університету.

Срд, 17/05/2017

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні системи і технології» (Advanced Information Systems and Technologies, AIST 2016)

Галузь: 

Запрошуємо Вас прийняти участь у IV міжнародній науково-практичній конференції, яка буде проводитися

з 25 по 27 травня 2016 року на базі Сумського державного університету.

Ключові дати:

Срд, 25/05/2016

ХVІІ Всеукраїнська науково-практичнуа конференція “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України”

Галузь: 

Мета конференції: професійне обговорення ключових проблем функціонування
банківської і фінансової систем; виявлення проблем і визначення тенденцій розвитку
вітчизняної банківської системи; визначення шляхів підвищення ефективності банківської
діяльності і удосконалення управління банками в контексті подолання кризових явищ в
економіці України.

Секції конференції:
 перша секція: “Сучасний стан і перспективи розвитку банківської системи України”;
 друга секція: “Проблеми і перспективи розвитку системи фінансового посередництва”;
 третя секція: “Актуальні проблеми обліку, аналізу, контролю і аудиту в фінансовому
секторі економіки”;
 четверта секція: “Економіко-математичне моделювання банківської та страхової
діяльності”.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: для участі у конференції запрошуються спеціалісти
Національного банку України, банків України, наукових установ, вищих навчальних
закладів, науковці.

У процесі роботи on-line-конференції учасник матимете можливість:
30 жовтня 2014 р. - звернутися із запитанням на форумі до авторів тез;

Третя Міжнародна наукова конференція для студентів, аспірантів, науковців "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культ

Галузь: 

Міністерство освіти та науки України
Сумська обласна державна адміністрація
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)
проводять 26-29 квітня 2010 р. в м. Суми Третю Міжнародну наукову конференцію для студентів, аспірантів, науковців "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій".
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Партнери: Norsk Institutt for Strategiske Studier (Norwegian Institute for Strategic Studies), Національний Університет Києво-Могилянська Академія (кафедра політології), Інститут економіки та прогнозування НАН (м.Київ), Інститут економіки промисловості НАН України (м.Донецьк), Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (м.Київ), СумДУ (м.Суми), Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (м. Черкаси), Белгородский государственный университет (г.Белгород, РФ)

Друга Міжнародна наукова конференція "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій"

Галузь: 

Міністерство освіти та науки України, Сумська обласна державна адміністрація, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна) проводять 27-30 квітня 2009 р. в м. Суми Другу Міжнародну наукову конференцію для студентів, аспірантів, науковців "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій".

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Матеріали конференції будуть розміщені в Інтернеті. За результатами конференції планується створити блог.

Робота конференції передбачається за такими напрямками:

Секція № 1. Глобалізація, криза, баланс політичних сил – попит на інноваційний та консолідований політичний менеджменту ХХІ століття
Секція № 2. Динаміка розвитку центрів світової економіки в ХХІ столітті.
Секція № 3. Суспільство: виживання чи пошук нових ідеалів?
Секція № 4. Роль освіти, культури, науки в упередженні глобальних кризових явищ та здійсненні інноваційних революцій

Підписатися на RSS - м. Суми