Політичні науки

Теорія та історія політичної науки;
Політичні інститути та процеси;
Політична культура та ідеологія;
Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку;
Етнополітологія та етнодержавознавство;

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРЕТЬИ ОСЕННИЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Галузь: 

Уважаемые коллеги!

Центр гуманитарных исследований «Социум»
приглашает Вас принять участие в

Международной научно-практической конференции
«Третьи осенние чтения, посвященные проблемам общественных исследований»

Міжнародна науково-практична конференція аспірантів та учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України»

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України», яка відбудеться 19-20 КВІТНЯ 2012 РОКУ на факультеті міжнародних відносин Національного університету “Острозька академія” (м. Острог, вул. Семінарська, 2).

Метою конференції є обговорення актуальних проблем міжнародних відносин, визначення інтересів та пріоритетів України, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

Перша щорічна заочна науково-практична конференція «Реформи в Україні: актуальні питання реалізації»

Галузь: 

Кінцева дата подання матеріалів: 27.03.12

E-mail Оргкомітету:nauka@conference.kiev.ua

Організатори:Украинский Информационный центр "Наука.Техника.Технологии"

Вартість участі, проживання та харчування: 150 uah

Секції:

  • Стан та проблеми реформування податкової, фінансової і бюджетної систем
  • Підвищення стандартів життя: реформи в системах охорони здоров’я, інфраструктури,
  • соціальних послуг, пенсійного страхування
  • Модернізація державної служби і розвиток самоврядування
  • Поліпшення інвестиційно-інноваційного та бізнес-клімату
  • Практичні аспекти реформування гуманітарної сфери
  • Особливості реформування базових секторів економіки України
  • Розбудова інфраструктурної галузі — транспорту, зв’язку та дорожнього господарства
  • Процеси реформування у сфері будівництва, житлової політики та житлово-комунального господарства
  • Реалії та перспективи реформування військової сфери в сучасних умовах.

Міжнародна науково-практична конференція “Ідеолог української державності – В’ячеслав Липинський: постать на тлі історії”

Галузь: 

Запрошуємо до участі науковців, викладачів, студентів, аспірантів, докторантів, кандидатів та докторів філософських, політичних, історичних та філологічних наук.

Наукова проблематика конференції:

Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика»

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика» яка відбудеться 17-18 листопада 2011 року в м. Львові, вул. Січових Стрільців, 19. Метою конференції є обговорення найактуальніших сучасних теоретичних та практичних проблем міжнародних відносин на початку ХХІ ст.Учасникам необхідно до 5 листопада 2011 року направити на електронну скриньку оргкомітету rmv.mv.lnu@ тези доповіді та заповнену заявку на участь в конференції (зразок – нижче).

Міжнародна наукова конференція «Ідея університету: сучасний дискурс»

Галузь: 

[center]МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
СПІЛКА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКИЙ НАУКОВИЙ КЛУБ «СИНЕРГІЯ»[/center]

Міжнародна наукова конференція «Ідея університету: сучасний дискурс» 26-27 травня 2011 р. Київ

На обговорення виносяться такі питання:

- Ґенеза та трансформація університету;
- Ідея (теорія) університету;
- Сучасний класичний університет і Болонський процес;
- Дослідницький університет в контексті Європейського простору наукових досліджень;
- Державне фінансування та автономія університетів;
- Університет та фундаментальні цінності людства (довкілля, клімат, продовольча проблема, охорона здоров’я, збереження миру).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Тези обсягом до 2-х стор. Просимо надсилати до 15 квітня 2011 р. на електронну адресу:

Senergy@univ.kiev.ua

Міжнародна науково-практична конференція "Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки"

Галузь: 

Дата проведення конференції: 21-22 травня 2011 р.
Останній день подачі матеріалів: 17 травня 2011 р.

Організатор: Центр еономічних досліджень та розвитку
Мета: публікація наукових результатів економічних досліджень ведучих учених, аспірантів, студентів вузів; пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

Головні напрями конференції:
- Сучасний етап еволюції світової економічної системи та теорія фірми.
- Стратегічний процес в організації у контексті структурних змін у світовій економіці.
- Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління підприємством: нові методи та інструменти.
- Управління знаннями в освітніх та наукових закладах для зміни і розвитку соціально-економічних систем різних рівнів.
- Криза сучасних економічних поглядів: нова теорія для «нової економіки».
- Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
- Економіка праці та управління персоналом.

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти"

Галузь: 

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.
Термін подачі тез до 15 травня 2011 року.

Тематика конференції
1. Філософія і культура
- Історія філософії
- Соціальна філософія
- Філософія культури
- Філософія релігії
- Філософія науки
- Інформаційна культура

2. Педагогіка
- Стратегії розвитку освіти в контексті глобалізаційних тенденцій і викликів часу
- Інформатизація освіти
- Тенденції розвитку вищої освіти
- Компетентний підхід у системі вищої школи
- Інтеграція освітньої і наукової складових у діяльності вищої школи
- Виховний процес у вищій школі

3. Історія
- Загальна історія
- Історія України
- Історія науки і техніки
- Ідея українського національного самовизначення
- Історіко-філософські концепції утворення української народності
- Боротьба за державність
- Виникнення багатопартійної політичної системи в Україні

4. Соціологія і політологія
- Кадровий менеджмент
- Сучасні технології соціологічного опитування
- Політична соціологія
- Сучасні виборчі технології
- Політична конфліктологія
- Проблеми взаємодії влади та громадськості (вітчизняний та зарубіжний досвід)
- Історія і теорія політичних партій

IIІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Гуманітарні та соціальні науки 2011" (HSS-2011)

Галузь: 

Шановнi Kолеги!

З радістю повідомляємо Вас, що 24-26 листопада 2011р. у Національному університеті “Львівська політехніка” (Україна, Львів) проходитиме IIІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Гуманітарні та соціальні науки 2011" (HSS-2011).

Конференція матиме такі напрямки роботи:

1. Соціологія та соціальна робота
2. Психологія та педагогіка
3. Історія та культура
4. Філософія та релігієзнавство
5. Політологія
6. Документознавство
7. Мовознавство

IV-а міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструкції і розвитку форм самоорганізації людських спільнот»

Галузь: 

З 21 по 28 квітня 2011 р. пройде IV-а міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструкції і розвитку форм самоорганізації людських спільнот»

Конференція присвячена: політичним, економічним, юридичним наукам.

Науково-тематичні секції конференції:

[b]Секція «Політичні науки»[/b]
[list]
[*]Політичні проблеми міжнародних відносин та глобального розвитку
[*]Політичні інститути, етнополітична конфліктологія, національні та політичні процеси і технології Теорія політики, історія та методологія політичної науки
[*]Відкрита підсекція (приймаються матеріали з інших тем, які відповають тематиці секції)
[/list]

[b]Секція «Економічні науки та менеджмент»[/b]
[list]
[*]Економіка та управління народним господарством
[*]Логістика
[*]Фінанси, грошовий обіг і кредит
[*]Бухгалтерський облік, статистика
[*]Математичні і інструментальні методи економіки
[*]Теорія і практика управління (менеджмент)
[*]Інвестиції в умовах невизначеності
[*]Інновації в економіці та управлінні. Управління інноваціями та інноваційною діяльністю
[*]Міжнародна торгівля та геополітичні інтереси. Правове регулювання соціально-економічних відносин

Сторінки

Підписатися на RSS - Політичні науки