Політичні науки

Теорія та історія політичної науки;
Політичні інститути та процеси;
Політична культура та ідеологія;
Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку;
Етнополітологія та етнодержавознавство;

Міжнародна науково-практична конференція "ЦІННІСТЬ ПРАВА ЯК НАЙЕФЕКТИВНІШОГО РЕГУЛЯТОРА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН"

Галузь: 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ЦІННІСТЬ ПРАВА ЯК НАЙЕФЕКТИВНІШОГО РЕГУЛЯТОРА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН»

7-8 листопада 2014 р., м. Харків

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної юридичної наук України. В сучасних умовах усі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно, а тому публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для кожного вченого. Постійно з'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.

Секції конференції:

СЕКЦІЯ 1. Історія та теорія держави та права, філософія права.

СЕКЦІЯ 2. Конституційне право, муніципальне право.

СЕКЦІЯ 3. Цивільне право та процес, сімейне право, житлове право.

СЕКЦІЯ 4. Господарське право та процес.

СЕКЦІЯ 5. Трудове право, право соціального забезпечення.

СЕКЦІЯ 6. Екологічне право, земельне право, аграрне право.

СЕКЦІЯ 7. Адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право.

СЕКЦІЯ 8. Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія; кримінальний процес, криміналістика.

ІІІ Всеукраїнська Науково-практична конференція "Державотворчі процеси в Україні та світі: реалії проблеми, перспективи"

Галузь: 

Організатор:
ГО "Західноукраїнське наукове товариство"

Тематичні напрямки:
1.Політико-правові проблеми розвитку суспільства.
2. Актуальні аспекти державного управління.
3. Моделювання соціально-економічних процесів в сучасних умовах.
4. Зовнішньоекономічна діяльність.
5. Міжнародне співробітництво в контексті публічно-правових відносин.
6. Соціальна робота в Україні та за кордоном.
7. Економіка сучасного підприємства: теоретико-прикладний аспект.
8. Освіта. Наука. Культура.
9. Проблеми та перспективи становлення інститутів громадянського суспільства: національний та світовий досвід.
10. Розвиток туризму та рекреації.
11. Державна політика у сфері охорони здоров'я.
12. Національна конкурентоспроможність в контексті глобалізації світової економіки.
13. Конкурентоспроможність підприємств та галузей в Україні: реалії, проблеми, перспективи.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Для участі у конференції необхідно надіслати на E-mail оргкомітету заявку на участь; тези (або наукову статтю); копію квитанції про сплату оргвнеску.

IV Міжнародна Internet- конференція студентів та молодих вчених "Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність"

Галузь: 

Організатор:
Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

V Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права»

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права», яку проводить юридичний факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара на базі Палацу студентів.
Тези доповідей учасників конференції будуть опубліковані в збірниках, які будуть роздані під час проведення заходу (у разі очної участі) або надіслані на зазначену поштову адресу (у разі заочної участі).
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Напрями роботи конференції
1) теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень, філософія та соціологія права, порівняльне правознавство;
2) конституційне право та конституційний процес, муніципальне право;
3) цивільне право та цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право;
4) господарське право та господарський процес;
5) трудове право, право соціального забезпечення;
6) земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право;
7) адміністративне право та адміністративний процес, фінансове право, інформаційне право;

IV Міжнародна науково-практична конференція "Правові відносини: проблеми теорії і практики" 2013

Галузь: 

Організатор:
Національна академія наук України
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
Рада молодих вчених.

Тема Конференції:
"Правові відносини: проблеми теорії та практики" Конференція присвячується до 150-ти річчя академіка Всеукраїнської академії наук (Національна академія наук України) О.М. Гуляєва.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Про своє рішення взяти участь і тему свого виступу необхідно надсилати на електрону адресу оргкомітету.

Міжнародна юридична науково-практична Інтернет-конференція "Проблеми юриспруденції: теорія, практика, суспільний досвід" 2013

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній юридичній науково-практична Інтернет-конференція "Проблеми юриспруденції: теорія, практика, суспільний досвід"

Тематичні напрямки:
1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових учень. Філософія права;
2. Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне публічне право;
3. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Трудове право. Право соціального забезпечення. Міжнародне приватне право;
4. Господарське право і господарсько-процесуальне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право;
5. Кримінальне право і кримінальний процес. Кримінологія та криміналістика. Кримінально-виконавче право. Судова експертиза;
6. Судоустрій. Прокуратура та адвокатура. Правоохоронні органи і правозахисні інституції.

Умови участі:
Для участі у конференції необхідно надіслати електронною поштою до організаційного комітету наступні матеріали:
1) заповнену заявку (бланк заявки можна скачати на сайті оргкомітету);
2) тези доповіді;

Міжнародна науково-практична конференція "Духовні засади сучасного правогенезису" 2013

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практична конференції "Духовні засади сучасного правогенезису"

Тематичні напрямки:
1. Духовна традиція права: загальнотеоретичний, історико-юридичний та філософсько-правовий аспект;
2. Основні орієнтири оптимізації публічно-правового порядку;
3. Визначальні засади приватноправового регулювання: традиція та сучасність;
4. Домінанти духовності у сучасних правових системах: компаративістичний вимір.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Останній день подання матеріалів: 1 листопада 2013 року

Умови участі:
Необхідно надати до Оргкомітету особисто, надіслати поштою чи електронною поштою:
- заявку (зразок заявки додається);
- доповідь (загальний обсяг не більше 5 сторінок) в електронному вигляді.

У разі прийняття заявки і доповіді Вам буде надісланий електронною поштою лист про підтвердження.

Організаційний внесок: 100 грн.

Оплата участі:
Вноситься особисто, через термінал, касу Приватбанку або систему "Приват24" на карту № 5168757233050063 або за такими реквізитами:
Отримувач: ПАТ КБ Приватбанк
Код отримувача: 14360570
Код банка отримувача: 305299

Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина і політика: актуальні проблеми сучасності»

Галузь: 

Кіровоградський педагогічний університет, кафедра філософії та політології
Запрошує студентів та тих, кого цікавлять сучасні філософські ідеї, проблеми класичного та постнекласичного етапів розвитку філософії, а також теоретичні та практичні аспекти сучасної політології, етики та соціології взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Людина і політика: актуальні проблеми сучасності», яка відбудеться 24 листопада 2012.

    Тематика секцій:
  1. Виклики сучасного світу: філософсько-історичний та соціально-філософський контексти
  2. Секція ІІ. Актуальні проблеми розвитку політичної сфери в сучасному суспільстві.
  3. Секція ІІІ. Етичний аспект взаємодії людини і дійсності.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина і політика: актуальні проблеми сучасності»

Галузь: 

Запрошуємо студентів та тих, кого цікавлять сучасні філософські ідеї, проблеми класичного та постнекласичного етапів розвитку філософії, а також теоретичні та практичні аспекти сучасної політології, етики та соціології взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Людина і політика: актуальні проблеми сучасності», яка відбудеться 24 листопада 2012 року на базі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
Тематика секцій

Секція І. Виклики сучасного світу: філософсько-історичний та соціально-філософський контексти

Секція ІІ. Актуальні проблеми розвитку політичної сфери в сучасному суспільстві.

Секція ІІІ. Етичний аспект взаємодії людини і дійсності.

Для участі у конференції необхідно до 20 листопада 2012 р. заповнити електронну заявку на сайті конференції та надіслати матеріали на вказану адресу електронної пошти. Кращі матеріали конференції за рішенням редакційної колегії будуть надруковані у збірнику наукових праць. Матеріали, які не відповідають вимогам, будуть відхилені і автору не повертаються.

Международная научно-практическая конференция «Четвертые осенние чтения, посвященные проблемам общественных исследований»

Галузь: 

Центр гуманитарных исследований «Социум» приглашает Вас принять участие в
«Четвертых осенних чтениях, посвященных проблемам общественных исследований».

Сторінки

Підписатися на RSS - Політичні науки