Політичні науки

Теорія та історія політичної науки;
Політичні інститути та процеси;
Політична культура та ідеологія;
Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку;
Етнополітологія та етнодержавознавство;

Круглий стіл "Проблеми та перспективи формування гуманітарної політики в Україні"

Галузь: 

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

Відгук на автореферат "Концепції миру у міжнародних відносинах та їх реалізація". Федина С.Р.

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Шановна наукова спільното! У травні відбудеться захист дисертації Федини Софії на тему "Концепції миру у міжнародних відносинах та їх реалізація".
Якби когось зацікавила жана тема і хтось із докторів чи кандидатів політичних наук хотів би дати відгук на автореферат, напишіть будь ласка на ukrainesinger@yahoo.com. Буду вдячна за допомогу :)

Всеукраїнська наукова конференція "Приоритетні напрямки наукових досліджень в Україні на сучасному етапі"

Галузь: 

Проведення як всеукраїнських так і міжнародних конференцій.
Найближча відбудеться 25 травня 2010 року.
Правила участі та секції конференції Ви можете побачити по ссилці http://www.advokati.com.ua/konference.

З повагою
Організатори конференції

ІV-а Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору"

Галузь: 

26-28 листопада 2009 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться ІV-а Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору".

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів "Українська державність: історія і сучасність"

Галузь: 

26 листопада 2009 р. у приміщенні історичного факультету Маріупольського державного гуманітарного університету відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів "Українська державність: історія і сучасність".

[b]Напрямки роботи: [/b]
- Історія України: досвід державотворення.
- Історіографія та джерелознавство проблем української державності.
- Регіональний вимір української історії.
- Україна у світовому культурно-інформаційному просторі.
- Актуальні проблеми зовнішньої політики України.
- Основні тенденції міжнародних відносин на сучасному етапі.
- Духовна культура сучасної України.
- Проблеми етнокультурної ідентичності в умовах глобалізації.
- Історія грецьких сіл Приазов’я.

[b]Робочі мови конференції:[/b] українська, російська, англійська, новогрецька.

Тези будуть опубліковані в науковому збірнику до початку конференції.

[b]Термін подачі тез доповідей – до 25 жовтня 2009 р. включно. [/b]

Персональне запрошення буде надіслано після отримання заявки та матеріалів.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених "Актуальні проблеми зовнішньої політики України"

Галузь: 

21 листопада 2009 року на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (вул. Кафедральна 2) відбудеться ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених "Актуальні проблеми зовнішньої політики України", яка присвячена 10 річниці початку підготовки фахівців за спеціальністю "міжнародні відносини".

VІ міжнародна наукова конференція "Розвиток демократії та демократична освіта в Україні"

Галузь: 

З 21 по 23 травня 2009 р. у м. Чернівці відбудеться VІ міжнародна наукова конференція "Розвиток демократії та демократична освіта в Україні", присвячена розвитку демократії в Україні.

До участі у конференції запрошуються науковці та викладачі, що представляють усі галузі суспільствознавства.
Організатори конференції розглядають демократію як широкомасштабне соціальне і культурне явище. Демократія водночас є і здобутком, і ознакою цивілізаційного розвитку, і разом з тим вона не позбавлена суперечностей і ризиків, які потребують опіки і пильності як відповідальної еліти, так і компетентних, заціквлених громадян. Представлені на конференцію доповіді мають стосуватися істотно важливих, проблемних аспектів становлення та розвитку демократії.

Основні напрями роботи конференції включають (список не є вичерпним):

* * Україна на шляху демократії: здобутки і втрати.
- Державотворення, націєтворення та етнополітика;
- Соціально-економічний вимір демократії;
- Випробування демократією (криза інститутів врядування);
- Конституціоналізм та верховенство права;
- Права людини та гуманітарна політика.

Друга Міжнародна наукова конференція "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій"

Галузь: 

Міністерство освіти та науки України, Сумська обласна державна адміністрація, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна) проводять 27-30 квітня 2009 р. в м. Суми Другу Міжнародну наукову конференцію для студентів, аспірантів, науковців "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій".

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Матеріали конференції будуть розміщені в Інтернеті. За результатами конференції планується створити блог.

Робота конференції передбачається за такими напрямками:

Секція № 1. Глобалізація, криза, баланс політичних сил – попит на інноваційний та консолідований політичний менеджменту ХХІ століття
Секція № 2. Динаміка розвитку центрів світової економіки в ХХІ столітті.
Секція № 3. Суспільство: виживання чи пошук нових ідеалів?
Секція № 4. Роль освіти, культури, науки в упередженні глобальних кризових явищ та здійсненні інноваційних революцій

Всеукраїнська наукова конференція «Методологія політичної науки»

Галузь: 

Шановні коллеги!

Запрошуємо Вас взятии участь у роботі всеукраїнської наукової конференції
«Методологія політичної науки»

Конференція відбудеться 19 грудня 2008 року у приміщенні Львівського національного університету імені Івана Франка і включатиме 3 блоки:

1. Пленарне засідання.
2. Секційна робота.

Планується робота таких секцій:

1. Становлення та розвиток методології політичної науки (предмет, методи, функції) дослідження політичних явищ.

- класичний період (до XIX ст.) (дедуктивні, логіко-філософські, морально-аксіологічні підходи)

- інституційний період (XIX – поч.XX ст.) (історично-порівняльний, нормативно-інституційний)

- біхевіористський (20-70-ті рр.)

- Постбіхевіористський (поєднання традиційних і нових методів)

2. Принципи, закони та категорії політичної науки.

3. Інституалізація політичної науки в Україні. Особливості становлення національної політичної школи.

а. роль політичної науки в формуванні громадянськості

б. проблеми ідеологічної заангажованості політології як науки та політичної дисципліни.

Всеукраїнська наукова конференція: "Методологія політичної науки"

Галузь: 

Шановні коллеги!
Запрошуємо Вас взятии участь у роботі всеукраїнської наукової конференції «Методологія політичної науки»

Конференція відбудеться 11-12 грудня 2008 року у приміщенні Львівського національного університету імені Івана Франка і включатиме 3 блоки:

Пленарне засідання.
І - Секційна робота.
ІІ - Планується робота таких секцій:
1. Становлення та розвиток методології політичної науки (предмет, методи, функції) дослідження політичних явищ.

- класичний період (до XIX ст.) (дедуктивні, логіко-філософські, морально-аксіологічні підходи)
- інституційний період (XIX – поч.XX ст.) (історично-порівняльний, нормативно-інституційний)
- біхевіористський (20-70-ті рр.)
- Постбіхевіористський (поєднання традиційних і нових методів)
2. Принципи, закони та категорії політичної науки.
3. Інституалізація політичної науки в Україні. Особливості становлення національної політичної школи.
- роль політичної науки в формуванні громадянськості
- проблеми ідеологічної заангажованості політології як науки та політичної дисципліни.
- Проблема моральної відповідальності політологів та політиків в Україні.

Сторінки

Підписатися на RSS - Політичні науки