міжнародні відносини

Міжнародна науково-теоретична конференція молодих учених "Актуальні проблеми міжнародних відносин" 2016

Місце проведення конференції: м. Киїів
Конференція відбудеться: 14-15 жовтня 2016 р.

прийом матеріалів (включно): до 14 жовтня 2016 р.
розміщення електронної версії збірника: до 24 жовтня 2016 р.
розсилання друкованих збірників авторам: до 29 жовтня 2016 р.
Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.
Форма проведення конференції: дистанційна.

Чтв, 27/10/2016

Всеукраїнська науково-практична конференція «Завершення декади ООН з освіти для збалансованого розвитку: що зроблено в Україні?»

Міжнародна конференція «Україна в Системі Змін Парадигми Світопорядку ХХ – ХХІ Століть»

Організатори:
Міністерство Освіти І Науки України, Київський Університет Імені Бориса Грінченка, Інститут Історії України НАН України та інші.

Напрями роботи конференції:
▪ Українське питання в геополітичних концепціях світопорядку ХХ століття.
▪ Концептуально-теоретичні засади і практична реалізація курсу на становлення незалежної Української держави як суб'єкта міжнародних відносин постбіполярного світу.
▪ Україна в умовах сучасних геополітичних і геоекономічних викликів.

Чтв, 19/03/2015

Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Україна перед глобальними викликами сучасності» (ХХVІІ Харківські політологічні читання)

Запрошуємо вас взяти участь
у Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Україна перед глобальними викликами сучасності»
(ХХVІІ Харківські політологічні читання), що відбудеться 5 червня 2014 року у приміщенні Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
На конференції планується обговорення наступних проблем:
1. Внутрішньополітичні процеси в Україні: оцінка та пошук балансів.
2. Політико-культурні трансформації в Україні: подолання цивілізаційного розриву.
3. Місце і роль України у системі міжнародних відносин.
4. Глобальні проблеми сучасності як виклики національній безпеці України.
5. Процеси глобалізації та Україна.

Для участі у конференції необхідно надати:
Тези доповідей : обсяг до 3 стор., набрані через 1,5 інтервали (один примірник), а також диск у редакторі Microsoft Word 7.0/97/2003, шрифт 14 Times New Roman; усі поля – 2 см., відступ (абзац)– 1,25.
У правому верхньому куті статті вказати ініціали та прізвище автора (чи авторів, не більше 2-х на одні тези), по центру – назву статті великими літерами.

Всеукраїнська наукова конференція "Україна в контексті європейської історії" 2014

Галузь: 

Тернопільський національний університет ім. Володимира Гнатюка запрошує відвідати Всеукраїнську наукову конференцію "Україна в контексті європейської історії", що відбудеться 11-14 лютого 2014 року.

Мета конференції: розкрити роль України в контексті політико-ідеологічних, соціально-економічних та культурно-освітніх процесів у Європі.

Напрями конференції:

Міжнародна науково-практична конференція «Мультикультурне суспільство як продукт взаємодії країн світу і базис міжнародного співробітництва».

Галузь: 

У програмі конференції плануються секційні засідання за наступними
напрямками:

A. Міжнародна взаємодія: економіка, соціум, культура.

Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети, напрями та сучасні чинники розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти»

Галузь: 

В рамках конференції планується робота наступних секцій:
1. Міжнародні відносини та світова політика;
2. Міжнародні економічні відносини та світове господарство;
3. Місце України у світовій політичній та економічній системі;
4. Європейська інтеграція та економіка;
5. Країнознавство та сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму.

Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні відносини та інтеграційні проекти на пострадянському просторі».

Галузь: 

Організатор: Факультет суспільних наук і міжнародних відносин Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Теми конференції охоплюють широке поле досліджень політичних, економічних, правових та культурних аспектів інтеграції на пострадянському просторі, поширюючись на політичні умови появи інтеграційних проектів, культурні передумови їх появи, правові засади їх утворення та імплементації в законодавстві держав-учасниць, економічні наслідки реалізації.

Основні тематичні напрямки конференції:

  1. Інтеграція та транзит енергоносіїв;
  2. Безпековий вимір інтеграційних проектів:
  3. НАТО проти ОДКБ-КСОР?; Вплив інтеграційних проектів ЄС на пострадянський простір;
  4. Вплив інтеграційних проектів Росії на пострадянський простір;
  5. Основні тренди інтеграційних процесів на пострадянському просторі;
  6. Розвиток гуманітарної співпраці;
  7. Економічні засади інтеграційних проектів; Місце інтеграційних проектів у зовнішній політиці України;
  8. Центри «м’якої сили» в пострадянському просторі: організаційний та ціннісний виміри.

Міжнародна науково-практична конференція аспірантів та учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України»

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України», яка відбудеться 19-20 КВІТНЯ 2012 РОКУ на факультеті міжнародних відносин Національного університету “Острозька академія” (м. Острог, вул. Семінарська, 2).

Метою конференції є обговорення актуальних проблем міжнародних відносин, визначення інтересів та пріоритетів України, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика»

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика» яка відбудеться 17-18 листопада 2011 року в м. Львові, вул. Січових Стрільців, 19. Метою конференції є обговорення найактуальніших сучасних теоретичних та практичних проблем міжнародних відносин на початку ХХІ ст.Учасникам необхідно до 5 листопада 2011 року направити на електронну скриньку оргкомітету rmv.mv.lnu@ тези доповіді та заповнену заявку на участь в конференції (зразок – нижче).

Сторінки

Підписатися на RSS - міжнародні відносини