Львів

"Двоїсті задачі математичного програмування" Це задачі лінійного, параметричного та стохастичного програмування?

На відкрите заняття конкурсної процедури, запропонованої мені теми "Двоїсті задачі математичного програмування" без обмежень рівня і спеціалізації, я винесла такі питання:

План
1. Економічна інтерпретація прямої та двоїстої задач
лінійного програмування
2. Правила побудови двоїстих задач
3. Основні теореми двоїстості та їх економічний зміст
3.1. Перша теорема двоїстості
3.2. Друга теорема двоїстості
3.3. Третя теорема двоїстості
4. Приклади застосування теорії двоїстості для знаходження
оптимальних планів прямої та двоїстої задач
5. Післяоптимізаційний аналіз задач лінійного програмування
5.1. Аналіз діапазону зміни компонент вектора обмежень
5.2. Аналіз діапазону зміни коефіцієнтів цільової функції
5.3. Аналіз діапазону зміни коефіцієнтів матриці
обмежень
6. Двоїстий симплексний метод
7. Параметричне програмування
7.1. Параметричні зміни вектора обмежень
7.2. Параметричні зміни вектора коефіцієнтів цільової
функції………………………………………………………….

Рекомендувала літературу:
Наконечний С. І., Савіна С. С. Н-22 Математичне програмування: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. — 452 с.

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

Львівський університет: шлях у три з половиною століття

Галузь: 

Дата проведення: 10.10.2011. Місце проведення: Україна, м. Львів.
10-12 жовтня 2011 року на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка відбудеться Міжнародна наукова конференція "Львівський університет: шлях у три з половиною століття".
[list]
[*]Відповідальний за проведення – проф. Сухий Олексій Миколайович.
[*]Адреса: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1
[*]Телефон: (032) 239-4771.
[*]E-mail: Klio-lviv@ukr.net
[/list]

Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій

Галузь: 

Дата проведення: 20.10.2011. Місце проведення: Україна, м. Львів

20–22 жовтня 2011 року кафедра української фольклористики у рамках відзначення Днів Львівського Університету (до 350-річчя з часу заснування) проводить наукову конференцію "Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (до 140-річчя з дня народження Філарета Колесси)" у форматі Колессівських читань.

Проблематика конференції визначається внеском родини Колессів у наукове та мистецьке життя кінця ХІХ – початку ХХІ ст., а також актуальними пробле-мами сучасної фольклористики та музикознавства. На обговорення пропонуємо такі питання:
[list]
[*]родина Колессів у науково-мистецькому житті кінця ХІХ – початку ХХІ ст.
[*]наукове видання і дослідження спадщини родини Колессів
[*]аналіз фольклорних текстів
[*]жанрова класифікація фольклорних творів
[*]збирання, систематизація й архівування польових фольклорних матеріалів
[*]галицька музична культура кінця ХІХ – першої половини ХХ століття
[*]жанр обробки народної пісні
[*]галицьке хорове мистецтво
[*]музична критика
[*]музична педагогіка.
[/list]

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми формування та реалізації конкурентної політики"

Галузь: 

Дата проведення конференції: 15-16 вересня 2011 р.
Останній день подачі матеріалів: 16 травня 2011 р.

Організатори: Національний університет "Львівська політехніка", кафедра теоретичної та прикладної економіки; Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України; Львівська обласна державна адміністрація; Економічний університет ім. К. Адамецького, Катовіце (РП); Сілезька вища школа ринкового управління та іноземних мов, Катовіце (РП); Український вільний університет, Мюнхен (ФРН).

Робочі напрямки:

  1. формування та реалізація конкурентної політики в сучасних умовах;
  2. механізми підвищення конкурентоспроможності національних підприємств;
  3. вітчизняний та зарубіжний досвід управління у сфері конкуренції;
  4. реформування ринків, що перебувають у стані природної монополії;
  5. законодавчо-нормативні аспекти регулювання економічної конкуренції;
  6. економічна безпека підприємства у системі економічної конкуренції.

Робочі мови: українська, англійська, польська.

II Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Хімія та хімічні технології 2011" (CCT-2011)

Галузь: 

Шановнi Kолеги!

З радістю повідомляємо Вас, що 24-26 листопада 2011р. у Національному університеті “Львівська політехніка” (Україна, Львів) проходитиме II Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Хімія та хімічні технології 2011" (CCT-2011).

Конференція матиме такі напрямки роботи:

II Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Економіка та менеджмент 2011" (EM-2011)

Галузь: 

Шановнi Kолеги!

З радістю повідомляємо Вас, що 24-26 листопада 2011р. у Національному університеті “Львівська політехніка” (Україна, Львів) проходитиме II Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Економіка та менеджмент 2011" (EM-2011).

Конференція матиме такі напрямки роботи:

- Маркетинг і логістика
- Менеджмент і міжнародне підприємництво
- Менеджмент організацій
- Облік та аналіз
- Фінанси
- Теоретична та прикладна економіка
- Економіка підприємcтв та інвестицій

ІI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Інженерна механіка та транспорт 2011" (EMT-2011)

Галузь: 

Шановнi Kолеги!

З радістю повідомляємо Вас, що 24-26 листопада 2011р. у Національному університеті “Львівська політехніка” (Україна, Львів) проходитиме ІI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Інженерна механіка та транспорт 2011" (EMT-2011).

Конференція матиме такі напрямки роботи:

III Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Енергетика та системи керування 2011" (EPECS-2011)

Галузь: 

Шановнi Kолеги!

З радістю повідомляємо Вас, що 24-26 листопада 2011р. у Національному університеті “Львівська політехніка” (Україна, Львів) проходитиме III Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Енергетика та системи керування 2011" (EPECS-2011).

Конференція матиме такі напрямки роботи:

1. Електротехніка та електротехнології
2. Електромеханіка
3. Автоматизовані системи керування та комп’ютерно інтегровані технології
4. Теплоенергетика
5. Охорона праці та безпека життєдіяльності

IIІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Гуманітарні та соціальні науки 2011" (HSS-2011)

Галузь: 

Шановнi Kолеги!

З радістю повідомляємо Вас, що 24-26 листопада 2011р. у Національному університеті “Львівська політехніка” (Україна, Львів) проходитиме IIІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Гуманітарні та соціальні науки 2011" (HSS-2011).

Конференція матиме такі напрямки роботи:

1. Соціологія та соціальна робота
2. Психологія та педагогіка
3. Історія та культура
4. Філософія та релігієзнавство
5. Політологія
6. Документознавство
7. Мовознавство

IV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Геодезія, архітектура та будівництво 2011" (GAC-2011)

Галузь: 

Шановнi Kолеги!

З радістю повідомляємо Вас, що 24-26 листопада 2011р. у Національному університеті “Львівська політехніка” (Україна, Львів) проходитиме IV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Геодезія, архітектура та будівництво 2011" (GAC-2011).

Конференція матиме такі напрямки роботи:

Сторінки

Підписатися на RSS - Львів