Львів

Всеукраїнська науково-практична конференція «НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ЯК ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТА ГЛОБАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ» м. Львів, 25-26 листопада 2011 р.

Галузь: 

Мета конференції - публікація наукових результатів правничих досліджень аспірантів, студентів та молодих правників; пошук рішень з актуальних проблем сучасної правової науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом.

Робота конференції проходитиме по наступним тематичним напрямкам:

теорія та історія держави та права;
конституційне право;
кримінальне право та процес;
цивільне право та процес;
господарське право та процес;
адміністративне та фінансове право;
трудове право та право соціального забезпечення;
міжнародне право та право ЄС;
порівняльне правознавство;
кримінально-виконавче право та кримінологія;
криміналістики та судова експертиза;
екологічне, земельне та аграрне право.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Місце проведення конференції: м. Львів, проспект Чорновола, 7

У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.

TEDxLviv "Точка перетину"

12 листопада у Львові відбудеться перша у Західній Україні подія TEDx - TEDxLviv "Точка перетину".

Чому "Точка перетину":
перетин різних теорій і сьогодні провокує народження нових революційних ідей
на перетині наук вирішуються одвічні дилеми
перетин різних галузей людської діяльності дає неочікувані результати
на межі різних дисциплін, професій та жанрів вибухають нові унікальні явища та концепції
зіткнення різнонапрямлених потоків творчої енергії стають новими точками відліку.

Конференція складатиметься з трьох частин - "Думай!", "Дій!", "Твори!".
Представники освіти та науки, які презентуватимуть новаторські проекти та винаходи на межі дисциплін відкриватимуть першу секцію "Думай!" .
Під час "Дій!" бізнесмени, громадські діячі та спеціалісти презентуватимуть ідеї, що виникли на перехресті щоденних проблем та інновацій.
Перетин різних жанрів, який породжує нові стилі та візії в секції "Твори!" представлятимуть діячі культури та мистецтва.
Повний перелік доповідачів: http://tedxlviv.com/dopovidachi/
Програма заходу: http://tedxlviv.com/prohrama-tedxlviv-tochka-peretynu/

Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика»

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика» яка відбудеться 17-18 листопада 2011 року в м. Львові, вул. Січових Стрільців, 19. Метою конференції є обговорення найактуальніших сучасних теоретичних та практичних проблем міжнародних відносин на початку ХХІ ст.Учасникам необхідно до 5 листопада 2011 року направити на електронну скриньку оргкомітету rmv.mv.lnu@ тези доповіді та заповнену заявку на участь в конференції (зразок – нижче).

Міжнародна наукова конференція "XXIV Читання пам'яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казімежа Твардовського"

Галузь: 

«ЛЮДИНА ТА СВІТ: СПОСОБИ ТА АСПЕКТИ ВЗАЄМОВПЛИВІВ».

На Читаннях пропонується розглянути таке коло питань:
- Місце людини у світі у традиціях східної та європейської філософії.
- Співвідношення людини і космосу: особливості та парадигмальні підходи.
- Філософія, релігія та езотерика про впливи людини на світ: традиційні та сучасні підходи.
- Проблема творчості в контексті взаємодії людини і світу.
- Сучасні підходи до осмислення людської діяльності, її форм, структури, способів здійснення.
- Проблема унікальності людини в контексті концепції множинності світів.
- Феномен людської особистості в контексті космізму.
- Проблема особистої та соціальної відповідальності людини за наслідки своєї діяльної активності.
- Історична доля сучасної цивілізації в світлі сучасної науки та есхатології.

Пропозиції щодо розширення проблематики конференції просимо подавати за вказаними нижче адресами та номерами телефонів.

Другий тур Всеукраїнької науково-практичної конференції "Україна: Схід-Захід - проблеми сталого розвитку"

Галузь: 

ПРОБЛЕМАТИКА

На конференції планується обговорити такі питання:

Всеукраїнська конференція науковців та практиків «Правовий вимір сучасних реформаційних процесів в Україні» м. Львів, 21-22 жовтня 2011 р.

Галузь: 

Мета конференції - публікація наукових результатів правничих досліджень аспірантів, студентів та молодих правників; пошук рішень з актуальних проблем сучасної правової науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом.

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми економіки і менеджменту»

Галузь: 

З 10 по 12 листопада 2011р. у Національному університеті «Львівська політехніка» буде проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми економіки і менеджменту», присвячену 45-річчю Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

До участі в конференції запрошуються науковці, дослідники, фахівці, викладачі навчальних закладів, докторанти.

ПРОБЛЕМАТИКА:

XI Міжнародний економічний форум "Економічна інтеграція - національні пріоритети"

Галузь: 

Міжнародний Економічний Форум, що традиційно проходить на Львівщині у жовтні став потужною дискусійною платформою для лідерів східноєвропейських держав, політиків, економістів, фінансистів і бізнесменів.

XI Міжнародний Економічний Форум об'єднає представників бізнесу, науки і влади задля сприяння модернізації і інтеграції економіки, реалізації інвестиційних проектів і впровадження інноваційних технологій, подальшого розвитку регіональної і транскордонної співпраці.

Головні теми доповідей стосуватимуться питань національних пріоритетів економічної політики, забезпечення економічного зростання, залучення інвестицій і розбудови інфраструктури, сучасних моделей транскордонної співпраці, стратегічного планування та регіонального розвитку, а також втілення «Олімпійської надії 2022».

Учасниками Форуму будуть керівники держав Східної Європи, регіональні лідери, провідні експерти, інвестори та бізнесмени.

Програма Форуму

Тематика ХІ Міжнародного Економічного Форуму

Офіційні мови Форуму: українська і англійська

14 жовтня 2011

9.00-10.00 Реєстрація
10.00-13.00 Пленарна сесія «Економічна інтеграція: через національні пріоритети до нових можливостей»

Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «Нові глобальні виклики для економіки України та країн світу: перспективи вирішення»

Галузь: 

Міжнародна наукова-практична конференція для
студентів, аспірантів та молодих вчених
«Нові глобальні виклики для економіки України та країн світу: перспективи вирішення»

Конференція відбудеться 23-24 вересня 2011 року у м. Львові

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Економічна теорія.
2. Фінанси та страхування.
3. Банківська справа.
4. Міжнародна економіка.
5. Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності.
6. Економіка підприємства.
7. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
8. Економіка праці та управління персоналом.
9. Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.
10. Фінанси та податкова політика України у розрізі трансформаційних процесів в Україні.

Місце проведення конференції: м. Львів, проспект Чорновола 7.

Всеукраїнська конференція науковців та практиків «ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ» м. Львів, 23-24 вересня 2011 р.

Галузь: 

Мета конференції - публікація наукових результатів правничих досліджень аспірантів, студентів та молодих правників; пошук рішень з актуальних проблем сучасної правової науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом.

Робота конференції проходитиме по наступним тематичним напрямкам:

01. теорія та історія держави та права;
02. конституційне право;
03. кримінальне право та процес;
04. цивільне право та процес;
05. господарське право та процес;
06. адміністративне та фінансове право;
07. трудове право та право соціального забезпечення;
08. міжнародне право та право ЄС;
09. порівняльне правознавство;
10. кримінально-виконавче право та кримінологія;
11. криміналістики та судова експертиза;
12. екологічне, земельне та аграрне право.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Місце проведення конференції: м. Львів, проспект Чорновола, 7

У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.

Сторінки

Підписатися на RSS - Львів