Львів

Другі Колессівські читання

Галузь: 

Другі Колессівські читання

The 2nd Kolessa readings

Львів, 9–10 жовтня 2008 року

Шановні колеги!

Восени 2007 року Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету мені Івана Франка започаткувала Колессівські читання, присвячені видатному збирачеві, транскриптору й дослідникові усної народної традиції Філаретові Колессі.

9–10 жовтня 2008 року ми плануємо провести Другі Колессівські читання, приурочені сторіччю експедиції Філарета Колесси на Наддніпрянську Україну для запису кобзарського та лірницького репертуару влітку 1908 року.

Проблематика конференції пов’язана з відзначенням цієї визначної в історії української фольклористики події, а також актуальними проблемами сучасної фольклористики загалом.

На обговорення пропонуємо такі питання:

· експедиція Філарета Колесси на Наддніпрянську Україну 1908 року;

· актуальні проблеми збирання, архівування та систематизації польових фольклорних матеріалів (сучасні технології збирання та зберігання, проблеми створення мультимедійних каталогів, методики реставрації й консервації аудіо- та відеоінформації);

Вибрані питання астрономії та астрофізики. V міжнародна наукова конференція

Галузь: 

Наукова тематика конференції:

1. Фізика Сонця та зір.
2. Фізика галактик та міжзоряного середовища, космічна газодинаміка.
3. Астрофізика високих енергій, гравітація і космологія.
4. Природні та штучні тіла Сонячної системи, позасонячні планети.

ДАНІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Основні дані учасників знаходяться тут

ДЛЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ. Будь ласка, перевірте свої дані. Для участі у конференції необхідно подати назву (назви) доповіді (доповідей). Якщо Ви ще не вислали нам якихось даних, просимо зробити це до 1 вересня 2008р. Якщо Ви бажаєте, щоб тези Вашої доповіді були включені у збірник тез конференції, але з якихось причин ще не надіслали Ваших тез, присимо вислати їх до 1 вересня 2008 р.
Робочі мови конференції:

* українська
* англійська

Час і місце проведення:

Прибуття учасників конференції: 5 жовтня (неділя) 2008 р.

Засідання відбудуться 6-8 жовтня 2008 року на фізичному факультеті ( вул. Кирила і Мефодія, 8, Львів )

Пленарні засідання

(9.30 - 13.00)

Секційні засідання

(15.00 - 18.30)
Проживання учасників конференції:

* готель університету
* готель "Львів"

Моделювання системи захисту інформації у реляційних базах даних. Автореферат кандидатської дисертації

Тарасов Д.О. Моделювання системи захисту інформації у реляційних базах даних. – Рукопис.

Матеріали захищеної дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – “Математичне моделювання та обчислювальні методи”.

Далі наводиться короткий опис, зміст роботи та автореферат у форматі PDF.
Використання даних матеріалів дозволяється лише у режимі цитування зі збереженням авторства та посилання на публікацію. При цитуванні в онлайні - за умови посилання на сайт http://dtarasov.net Скачати автореферат дисертації (PDF, 417.93Kb)

Анотація

У дисертації досліджуються питання математичного моделювання системи захисту інформації реляційних баз даних. Сформульовано концептуальне визначення безпечної бази даних, побудована математична модель системи захисту інформації безпечної бази даних.

Forums: 

Keywords: 

Locations: 

Fields: 

Методи та засоби позиціонування сайтів у системі World Wide Web. Автореферат докторської дисертації

У 2008 році успішно захищено дисертацію "Методи та засоби позиціонування сайтів у системі World Wide Web", подану на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних систем та мереж".
Далі наводиться короткий опис, зміст роботи та автореферат у форматі PDF (основна частина, без обкладинки).
Використання даних матеріалів дозволяється лише у режимі цитування зі збереженням авторства та посилання на публікацію. При цитуванні в онлайні - за умови посилання на сайт http://www.apele.net

Скачати автореферат дисертації (PDF, 475Kb)

Мета і завдання дослідження
Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності сайтів шляхом розроблення нових науково обгрунтованих методів і засобів позиціонування сайтів та практичне їхнє втілення в українському сегменті WWW.

Структура та обсяг роботи

Forums: 

Keywords: 

Locations: 

Fields: 

Андрій Пелещишин

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Пелещишин Андрій Миколайович - доктор технічних наук, доцент, заступник директора Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій "Львівської політехніки", декан повної фахової освіти.

Проблеми української термінології "СловоСвіт 2008"

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 Теоретичні засади термінознавства та лексикографії
 Лексикографія та міжмовні зв’язки
 Нормування та стандартизація термінології
 Термінологія природничих знань (фізична, хеміко-біологічна, технічна, охорони здоров’я, сільськогосподарська тощо)
 Термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військово-спортивна, філософсько-богословська тощо)

Організаційний внесок – 50 грн. переказати на адресу оргкомітету конференції
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Теорія та практика
раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій

Мінісимпозіуми:

„Проблеми проектування, ресурсу та безпеки експлуатації конструкцій, споруд і машин”

„Стан і перспективи впровадження комп’ютерно-інтегрованого виробництва у машинобудуванні”

22 — 24 жовтня 2008 р.

м. Львів, Україна

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 1-ї Міжна­родної науково-технічної конференції „Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій” і мінісимпозіумів „Проблеми проектування, ресурсу та безпеки експлуа­та­ції конструкцій, споруд і машин” та „Стан і перспективи впровадження комп’ютерно-інтегрованого виробництва у машинобудуванні”, що відбудуться 22 — 24 жовтня 2008 року в м. Львові.

Мета конференції — обмін науковими ідеями та розгляд нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі механіки та машинобу­ду­вання. Формування пріоритетних напрямів подальших досліджень з розглянутих проблем в сучасних умовах розвитку економіки України, налагодження ділових контак­тів між фахівцями.

Організатори:
Західний науковий центр НАН і МОН України

Екуменічний соціальний тиждень «Подбай про ближнього»

Розділ: 

Галузь: 

9-15 червня у Львові пройде Екуменічний соціальний тиждень «Подбай про ближнього». Цю акцію спільно організовують міська рада Львова, львівська обласна рада та держадміністрація, Український Католицький Університет та Інститут екуменічних студій цього університету...

Міжнародна науково-практична конференція "Місія викладача вищої школи в контексті сучасних освітніх викликів"

Розділ: 

Галузь: 

2-3 жовтня 2008 року на базі Львівського національного університету імені Івана Франка буде проведено міжнародну науково-практичну конференцію "Місія викладача вищої школи в контексті сучасних освітніх" викликів.
На конференції планується розглянути такі питання:
• Філософсько-етична концепція професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи в умовах освітніх змін.
• Організація навчального процесу у вищій школі як суб'єкт-суб'єктної взаємодії викладача і студента.
• Болонські виклики і нові реалії викладацької діяльності

Європа: об'єднавчі процеси та християнські цінності

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

27-28 лютого 2009 року
Український Католицький Університет, м. Львів
Впродовж довгого часу Європа залишалася джерелом новаторських ідей і головним законодавцем перетворення особистого і суспільного життя людини. Чимало ідей, без яких годі собі уявити неповторність Європи, мали християнське коріння і продовжують черпати поживу з християнського спадку. Реформаторських інспірацій і рецептів у явищі Європи шукав кожен, для кого європейський досвід розв’язання суспільно-політичних чи культурних проблем правив за підказку чи навіть зразок у пошуку відповідей на виклики сучасності.

Сторінки

Підписатися на RSS - Львів