Європа: об'єднавчі процеси та християнські цінності

Розділ: 

Галузь: 

Ключові слова та терміни: 

27-28 лютого 2009 року
Український Католицький Університет, м. Львів
Впродовж довгого часу Європа залишалася джерелом новаторських ідей і головним законодавцем перетворення особистого і суспільного життя людини. Чимало ідей, без яких годі собі уявити неповторність Європи, мали християнське коріння і продовжують черпати поживу з християнського спадку. Реформаторських інспірацій і рецептів у явищі Європи шукав кожен, для кого європейський досвід розв’язання суспільно-політичних чи культурних проблем правив за підказку чи навіть зразок у пошуку відповідей на виклики сучасності.

В соціологічній теорії терміном «сучасність» здебільшого окреслюють посттрадиційне, урбанізоване, раціональне, ліберальне, технологічне, інформаційне і, часто, секуляризоване суспільство. Це, іншими словами, суспільство, де індивідуальна і колективна ідентичність людини все більше втрачає риси «напередзаданості» чи запрограмованості її етнічним чи расовим походженням, соціальним статусом, культурною чи релігійною традицією. Вибір ідентичності стає не тільки можливістю, а й вимушеною необхідністю повсякденного життя людини. Як наслідок, криза ідентичності і потреба в ціннісній орієнтації стає невід’ємною частиною соціокультурного словника сучасності.

Сучасна Європа об’єднується. Головним виразником модерної європейської реальності виступає Європейський союз, в основі програми якого лежить чимало контроверсійних ідей і який претендує на формулювання й втілення нової норми європейськості. Перед нами постає нова Європа, котра в об’єднавчих процесах продовжує шукати відповіді як на нові виклики глобальних суспільних трансформацій, так і на старі рани, завдані історичними невдачами у питаннях власної ідентифікації, особливо у стосунку до близьких і далеких Інших.

Серед цих «близьких інших» завжди перебувала Україна з її європейською і водночас самобутньою культурою. Українці відчувають себе частиною не тільки європейської спадщини, а й європейської сучасності. Будучи в Європі об’єктивно, Україна шукає формулу суб’єктивної присутності у європейській свідомості. З якими несподіваними викликами нам доведеться зіштовхнутися, увійшовши у простір свідомості сучасного європейця?

Міжнародна конференція «Європа: об’єднавчі процеси і християнські цінності» розглядатиме такі питання:

 • «Християнство та сучасна європейська ідентичність»
 • «Моральні та духовні виклики Європи у 21 столітті: християнська пропозиція»
 • «Виміри та моделі європейської інтеграції»
 • «Віра і модерність в сучасній європейській культурі»
 • «Християнство, Європа та мультирелігійна сучасність»
 • «Поняття особи та покликання людини в європейській традиції»
 • «Хто він, європейський інший?»
 • «Європа Alter Ego: духовні проблеми і культурні кризи сучасної Європи»
 • «Інтеграція, глобалізація, марґіналізація: європейський досвід»
 • «Проблема ідентичності та відмінності в сучасній Європі»
 • «Яким повинен бути новий етос Європи?»
 • «Філософія європейського об'єднання і духовний досвід християнства»
 • «Українські дискусії про європейську ідентичність»

Останній термін реєстрації – 10 вересня 2008 року.

Сайт конференції: http://www.philosophy.ucu.edu.ua/content.php?id=233&lng=UA