Львів

Всеукраїнська наукова конференція «Методологія політичної науки»

Галузь: 

Шановні коллеги!

Запрошуємо Вас взятии участь у роботі всеукраїнської наукової конференції
«Методологія політичної науки»

Конференція відбудеться 19 грудня 2008 року у приміщенні Львівського національного університету імені Івана Франка і включатиме 3 блоки:

1. Пленарне засідання.
2. Секційна робота.

Планується робота таких секцій:

1. Становлення та розвиток методології політичної науки (предмет, методи, функції) дослідження політичних явищ.

- класичний період (до XIX ст.) (дедуктивні, логіко-філософські, морально-аксіологічні підходи)

- інституційний період (XIX – поч.XX ст.) (історично-порівняльний, нормативно-інституційний)

- біхевіористський (20-70-ті рр.)

- Постбіхевіористський (поєднання традиційних і нових методів)

2. Принципи, закони та категорії політичної науки.

3. Інституалізація політичної науки в Україні. Особливості становлення національної політичної школи.

а. роль політичної науки в формуванні громадянськості

б. проблеми ідеологічної заангажованості політології як науки та політичної дисципліни.

Міжнародна конференція «Творчість Григорія Кочура в контексті української культури XXI ст.»

Галузь: 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у конференції
„Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку:
(До 100-річчя від дня народження Майстра)”,
яка відбудеться 15 – 17 листопада 2008 року.

На конференції передбачаються наступні секції:
1. Творчість Григорія Кочура й актуальні питання художнього перекладу в Україні.
2. Григорій Кочур як культуролог.
3. Перекладацький доробок Григорія Кочура.
4. Григорій Кочур як теоретик та історик перекладу.
5. Григорій Кочур у колі сучасників і послідовників.
6. Кочурознавство у ХХІ віці.

Доповідь на конференції – 20 хв., обговорення – 10 хв.
Робоча мова конференції – українська, одначе в окремих випадках учасники конференції можуть виголосити доповідь іншою мовою.
Публікація матеріалів конференції – після її проведення.
Текст доповіді обсягом до 10 сторінок просимо подавати особисто під час реєстрації на дискеті разом із одним надрукованим примірником.
Реєстраційний внесок – 50 грн.
Для участі в конференції просимо надіслати до 30 вересня 2008 року заповнену анкету (бланк анкети додається) та анотацію доповіді.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "На шляху до синтезу філософіі, релігії, науки"

Галузь: 

Початок конференції 10 квітня 2009 року о 10.00. Реєстрація учасників з 9.15.

Мета конференції – окреслення перспектив академічного дослідження езотеричної спадщини людства

Орієнтовна проблематика секційних засідань:

Секція №1

* у пошуках діалектики всеєдності (Г. Сковорода, Геґель, Тейяр де Шарден, О. Бердник, Й. Барбур, В. Соловйов та інші);
* теософські пошуки єдності філософії, релігії та науки (Є. Блаватська, А. Безант, А. Бейлі, Р. Штайнер та інші);
* методологія гуманітарних і природничих наук, перспективи розвитку міждисциплінарних досліджень, новий тип науки – синергетика (Вернадський, Ціолковський, Пріґожин, Каган та інші)

Секція №2

* психологія у пошуках цілісносної природи людини (психосинтез, гештальт психологія, гуманістична психологія, психодрама, смислоорієнтована терапія, психологія самоактуалізації, трансперсональна психологія, йога, нумерологія, астропсихологія, психологія здоров’я тощо);
* цілісне лікування людини в холістичній медицині (гомеопатія, вібраційна медицина, аюрведа, голко- і рефлексо-терапія та інші).

Секція №3

* феномен езотеризму в філософії, релігії та науці;

Міжнародна філософська конференція на тему «Європа: об’єднавчі процеси та християнські цінності»

Галузь: 

27-28 лютого 2009 року, Львів. Україна. Кафедра філософії Українського Католицького Університету організовує міжнародну філософську конференцію на тему «Європа: об’єднавчі процеси та християнські цінності».
Сучасна Європа об’єднується. Головним виразником модерної європейської реальності виступає Європейський союз, в основі програми якого лежить чимало контроверсійних ідей і який претендує на формулювання й втілення нової норми європейськості. Перед нами постає нова Європа, котра в об’єднавчих процесах продовжує шукати відповіді як на нові виклики глобальних суспільних трансформацій, так і на старі рани, завдані історичними невдачами у питаннях власної ідентифікації, особливо у стосунку до близьких і далеких Інших.
Серед цих «близьких інших» завжди перебувала Україна з її європейською і водночас самобутньою культурою. Українці відчувають себе частиною не тільки європейської спадщини, а й європейської сучасності. Будучи в Європі об’єктивно, Україна шукає формулу суб’єктивної присутності у європейській свідомості. З якими несподіваними викликами нам доведеться зіштовхнутися, увійшовши у простір свідомості сучасного європейця?

II-га Міжнародна конференція "ТЕЛЕМЕДИЦИНА: міфи та реальність"

Галузь: 

Від імені Асоціації розвитку української телемедицини та електронної охорони здоров'я (національного члена Іnternatіonal Socіety for Telemedіcіne and eHealth) запрошую Вас до участі в ІІ-й Міжнародній конференції "Телемедицина: міфи та реальність", що відбудеться 23-24 жовтня 2008 р. у м. Львові.

І-ша конференція "Телемедицина: міфи та реальність", організована восени 2007 р. Західно-Українським Центром Телемедицини «Медітех» та Асоціацією розвитку української телемедицини та електронної охорони здоров'я (АРУТЕОЗ), стала прикладом успішно реалізованого заходу, що об'єднав понад 200 учасників більш ніж з 10 країн світу. Було констатовано зростання інтересу до проблем телемедицини та електронної охорони здоров'я як зі сторони практичних лікарів, так і організаторів та керівників установ, працівників медичних та технічних вузів, приватного сектору, студентів.

Всеукраїнська наукова конференція: "Методологія політичної науки"

Галузь: 

Шановні коллеги!
Запрошуємо Вас взятии участь у роботі всеукраїнської наукової конференції «Методологія політичної науки»

Конференція відбудеться 11-12 грудня 2008 року у приміщенні Львівського національного університету імені Івана Франка і включатиме 3 блоки:

Пленарне засідання.
І - Секційна робота.
ІІ - Планується робота таких секцій:
1. Становлення та розвиток методології політичної науки (предмет, методи, функції) дослідження політичних явищ.

- класичний період (до XIX ст.) (дедуктивні, логіко-філософські, морально-аксіологічні підходи)
- інституційний період (XIX – поч.XX ст.) (історично-порівняльний, нормативно-інституційний)
- біхевіористський (20-70-ті рр.)
- Постбіхевіористський (поєднання традиційних і нових методів)
2. Принципи, закони та категорії політичної науки.
3. Інституалізація політичної науки в Україні. Особливості становлення національної політичної школи.
- роль політичної науки в формуванні громадянськості
- проблеми ідеологічної заангажованості політології як науки та політичної дисципліни.
- Проблема моральної відповідальності політологів та політиків в Україні.

Перша міжнародна науково-методична конференція "Навчання англомовної академічної комунікації в Україні: проблеми та перспективи"

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І Міжнародної науково-методичної конференції
«Навчання англомовної академічної комунікації в Україні: проблеми та перспективи», яка відбудеться у Львівському національному університеті імені Івана Франка 24-25 жовтня 2008 року.

Мета конференції – обговорення теоретичних та прикладних аспектів сучасної англійської академічної комунікації, обмін досвідом та розвиток інноваційних ідей і навчальних методик.

Основні теми для обговорення:

 • перспективи навчання англомовної академічної комунікації у світлі Болонського процесу;
 • принципи та методи навчання англомовної академічної комунікації;
 • використання сучасних технологій при навчанні академічного письма англійською мовою;
 • дослідження англомовного наукового дискурсу в Україні та за кордоном.
 • Почесний гість конференції – Джон Харборд (Центральноєвропейський університет, м. Будапешт), голова Європейської асоціації викладачів академічного письма (EATAW)

  Форми участі у конференції:

 • виступ із доповіддю на пленарному засіданні (до 20 хвилин);
 • виступ з доповіддю на секційному засіданні (до 15 хвилин);
 • IV Міжнародна наукова конференція "Фізика невпорядкованих систем" (PDS 2008)

  Галузь: 

  IV Міжнародна наукова конференція "Фізика невпорядкованих систем" присвячена 75-річчю від дня народження професора Ярослава Дутчака.

  Метою конференції є розгляд досягнень у цій галузі і широке обговорення сучасних проблем в різних напрямках фізики невпорядкованих систем.
  Робочі мови конференції: українська, англійська

  Основні дати конференції:

 • Реєстрація учасників конференції – 14 жовтня 2008 року
 • Конференція – 14-16 жовтня 2008 року

  Оргвнесок:

 • Становить 150 євро для іноземних учасників і 150 грн. для учасників з України.
 • Оплата здійснюється при реєстрації.

  Реєстрація учасників:

 • 14 жовтня з 8.00 до 10.00 за адресою: фізичний факультет ЛНУ, м.Львів, вул. Кирила і Мефодія, 8

  Відкриття конференції:

 • 14 жовтня 2003 р. з 10.00 до 10.30 за адресою: фізичний факультет ЛНУ, м.Львів, вул. Кирила і Мефодія, 8, Велика фізична аудиторія

  Наукові сесії:

 • Будуть проводитись на фізичному факультеті за адресою Львів, вул. Кирила і Мефодія, 8

  Доповіді:

 • Тривалість запрошеної доповіді 30 хвилин, тривалість усної доповіді 15 хвилин.
  Демонстраційна техніка:
 • Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку

  Галузь: 

  „Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку:
  (До 100-річчя від дня народження Майстра)”,
  яка відбудеться 15 – 17 листопада 2008 року.

  На конференції передбачаються наступні секції:
  1. Творчість Григорія Кочура й актуальні питання художнього перекладу в Україні.
  2. Григорій Кочур як культуролог.
  3. Перекладацький доробок Григорія Кочура.
  4. Григорій Кочур як теоретик та історик перекладу.
  5. Григорій Кочур у колі сучасників і послідовників.
  6. Кочурознавство у ХХІ віці.

  Доповідь на конференції – 20 хв., обговорення – 10 хв.
  Робоча мова конференції – українська, одначе в окремих випадках учасники конференції можуть виголосити доповідь іншою мовою.
  Публікація матеріалів конференції – після її проведення.
  Текст доповіді обсягом до 10 сторінок просимо подавати особисто під час реєстрації на дискеті разом із одним надрукованим примірником.
  Реєстраційний внесок – 50 грн.
  Для участі в конференції просимо надіслати до 30 вересня 2008 року заповнену анкету (бланк анкети додається) та анотацію доповіді.

  Українська філологія: школи, постаті, проблеми

  Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" (до 160-річчя заснування кафедри української словесності у Львівському університеті), яка відбудеться 20-21 листопада 2008 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

  Наукова проблематика конференції:

  – Літературознавча думка Львівської філологічної школи (минуле і сучасне).

  – Франкознавство у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

  – Львівська мовознавча школа – національні лінгвістичні традиції – сучасна світова філологія.

  – Українська фольклористика: традиції і перспективи.

  – Сильвети вчених-філологів у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Біобібліографічний контекст.

  – Перед літературознавчим дзеркалом: дискурс сучасного літпроцесу.

  – Компаративістичні студії у Львівському університеті: славістичний та орієнталістичний напрями.

  Тематика круглих столів:

  – Актуальні проблеми сучасної літературної критики: критерії оцінки; естетичні засади критики; традиції і новаторство.

  Сторінки

  Підписатися на RSS - Львів