Львів

Міжнародна науково-практична конференція «Ресурсозбереження і використання відновлюваних джерел енергії – пріоритетний напрям розвитку АПК»

Галузь: 

Львівський національний аграрний університет запрошує Вас взяти участь у роботі І-шої Міжнародної науково-практичної конференції
«Ресурсозбереження і використання відновлюваних джерел енергії – пріоритетний напрям розвитку АПК»,
яка відбудеться у Львівському національному аграрному університеті в м. Дубляни 11-12 червня 2009 р.
Під час роботи конференції передбачено робота таких секцій:
Секція 1. Ресурсоощадність та енергозбереження у рослинництві і садівництві.
Секція 2. Ресурсоощадність та енергозбереження у тваринництві.
Секція 3. Ресурсоощадність та енергозбереження в переробній галузі АПК.
Секція 4. Ресурсоощадність та енергозбереження в машинобудуванні та технічному сервісі обладнання АПК.
Секція 5. Біоенергетика АПК.
Секція 6. Системи використання відновлюваних джерел енергії.
Секція 7. Управління проектами ресурсозбереження і використання відновлюваних джерел енергії.
Матеріали виступу на конференції будуть опубліковані у фаховому збірнику наукових праць Львівського НАУ «Агроінженерні дослідження». Вимоги до оформлення статей подані в інформаційноу листі.

Національний університет “Львівська політехніка” ліцензує діяльність щодо надання освітніх послуг підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.000008 "Енергетичний менеджмент" напряму підготовки 0000 "Специфічні кат

Галузь: 

Національний університет “Львівська політехніка”
ліцензує діяльність щодо надання освітніх послуг підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
за спеціальністю 8.000008 "Енергетичний менеджмент"
напряму підготовки 0000 "Специфічні категорії"

II Міжнародна конференція молодих науковців "Комп'ютерні науки та інженерія - 2009"

Галузь: 

Запрошуємо взяти участь у III Міжнародній конференції молодих науковців "Комп'ютерні науки та інженерія - 2009"! Цього року конференція буде проходити в межах Міжнародного молодіжного фестивалю науки "Litteris Et Artibus".

До участі у CSE-2009 запрошуються автори оригінальних доповідей, які описують результати досліджень у галузі комп'ютерних наук, комп'ютерної інженерії, математичного моделювання, прикладної лінгвістики, радіоелектроніки, телекомунікацій, інформаційно-вимрювальних технологій тощо. Тези доповідей, розглянуті та прийняті програмним комітетом, будуть видані у збірнику матеріалів конференції та розміщені на сайті конференції.

CSE-2009 проходитиме у Національному університеті "Львівська політехніка" - одному з найбільших та найстаршому технічному університеті України. Заснований у 1844 році, наш університет поєднує більш як півторастолітній досвід та найновіші тенденції в галузі освіти та науки.

6-а Міжнародна науково-технічна конференція "Математичне моделювання в електротехніці й електроенергетиці" ММ Електро-2009

Галузь: 

6-а Міжнародна науково-технічна конференція
"Математичне моделювання в електротехніці й електроенергетиці"
ММ Електро-2009
3 - 6 червня 2009 р.

Організатор: Національний університет "Львівська політехніка", Інститут електродинаміки НАН України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Львівська регіональна рада НТСЕ України, Українська секція інституту інженерів-електриків та електронщиків США (IEEE)

Тематичні напрями конференції:
1. Розвиток теоретичних і методологічних засад математичного моделювання в електротехніці й електроенергетиці.

2. Системи штучного інтелекту в задачах електротехніки й електроенергетики.

3. Результати прикладного моделювання в електротехніці й електроенергетиці.

Мови - українська, російська, англійська, польська

Важливі дати і дії:

01.03.2009 - подання заявки учасника листом або електронною поштою

15.04.2009 - подання на адресу оргкомітету таких матеріалів:

* два примірники рукопису статті, підписані авторами;
* рукопис статті електронною поштою або на електронному носії;
* рецензія доктора наук з засвідченим підписом;

Програма, яка потрібна психологам

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Польські психологи вже давно користуються програмою E-Prime, яка полегшує проведення психологічних досліджень. В нас такої програми нема. Звертаюся до всіх, хто може чимось допомогти у створенні такої програми. Буду вдячний за кожну пропозицію.

E-Prime.
"Опитувальники і паперові тести, часто застосовувані в психологічних дослідженнях, не завжди є влучним знаряддям виміру. Досліджувані не завжди свідомі своїх переконань і характерних рис, часом просто не хочуть про них розмовляти. Багато процесів проходять дуже швидко і виявлення їх динаміки може бути наслідком мілісекунд. Для вимірювання таких показників необхідна спеціальна апаратура. З певного часу найчастіше вживаним дослідницьким знаряддям став компютер.

XX-наукова конференція "Львівські хімічні читання"

Галузь: 

Шановні колеги !
Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує Вас до участі у ХІІ Науковій конференції “Львівські хімічні читання – 2009”.
Конференція відбудеться 1-4 червня 2009 р. на хімічному факультеті Львівського національного університе-ту імені Івана Франка за адресою:
м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6. Додаткову інформацію можна отримати за тел. 260-03-91,
e-mail: chemconf@franko.lviv.ua,
web site: http://www.franko.lviv.ua/
faculty/Chem/index.htm

Тематика конференції
На конференції будуть представлені пленарні доповіді (20 хв.), а також усні (10 хв.) і стендові повідомлення з таких напрямків:

 • Неорганічна хімія
 • Аналітична хімія
 • Органічна та біоорганічна хімія
 • Фізична хімія
 • Хімія довкілля
 • Хімічна технологія
 • Тези доповідей, включених у програму конференції, будуть опубліковані у збірнику. За матеріалами конференції можна подати статті до журналів Вісник Львівського університету, серія хімічна та Chemistry of Metals and Alloys. Статті, оформлені за правилами для авторів, в секретаріат конференції під час реєстрації.

  Авторам слід надіслати до 31 березня 2009 року:

  MEMSTECH 2009 Vth International Conference PERSPECTIVE TECHNOLOGIES AND METHODS IN MEMS DESIGN

  Галузь: 

  Welcome to MEMSTECH 2009 Vth International Conference PERSPECTIVE TECHNOLOGIES AND METHODS IN MEMS DESIGN

  Organized by:
  * Lviv Polytechnic National University, CAD Department, Ukraine
  * Warsaw University of Technology, Institute of Telecommunication, Poland
  * IEEE MTT/ED/AP/CPMT/SSC West Ukraine Chapter

  Supported by Lviv Regional State Administration

  Polyana, UKRAINE, 22-24 April 2009
  Topics include, but not limited to

  * Analysis, modelling, research and design methods of microsensors and microactuators;
  * Software systems, models, algorithms, methods and strategies of embedded systems design;
  * Field issues in embedded systems modelling and design;
  * Issues of testing, verification, reliability and optimization in embedded systems modelling and design;
  * Sensors and actuators systems, nanotechnology;
  * Applications for electron device design;
  * Information Technology. Engineering Application of Informatics. Engineering Education.

  Міжнародномий науково-практичнний семінар "Оксидні матеріали для електронної техніки - виготовлення, властивості та застосування" (OMEE-2009)

  Галузь: 

  Шановні колеги!

  Ми запрошуємо вас взяти участь в міжнародному науково-практичному семінарі "Оксидні матеріали для електронної техніки - виготовлення, властивості та застосування" (OMEE-2009), яка буде проходити у Львові, Україна, у червні 22-26, 2009 року.

  Пленарні лекції (30 хв), усні (15 хв) і стендових доповідей будуть представлені по тематиці від співробітників, які включають в себе фундаментальні та прикладні проблеми в таких галузях:
  -Технологія виготовлення складних оксидів (навалом монокристалів, епітаксіальних плівок, полікрісталлов та кераміки, композиційних матеріалів та нано-розмірів структур)
  -Крісталліческой структурою, побратимів і мікроструктури оксидних сполук
  -Оксідних матеріалів для квантової і оптоелектроніки
  -Сцінтіллятором матеріалів та детектори випромінювання
  -Дефектів, домішок та явища переносу в складних оксидів кристалів
  -Магнитні та магніто-оптичних властивостей складних оксидів
  -Пьезо- і піропріемніков властивостей складних оксидів
  -Застосування оксидів в галузі електронної інженерії та перетворювача пристрою

  7-а Міжнародна конференція "Теорія і техніка антен"

  Галузь: 

  7-а Міжнародна конференція відбудеться 6-9 жовтня 2009 р. у м. Львові на базі Національного університету „Львівська політехніка". Львівська політехніка – одна з найдавніших академічних технічних шкіл у Європі. Львів було засновано у 1256 р. Львів є унікальною пам’яткою архітектури, і його центральна частина знаходиться під патронатом UNESCO як світова кільтурна цінність.

  Тематика конференції:

 • Загальна теорія антен
 • Лінзові, дзеркальні та гібридні антени
 • Антенні решітки
 • Адаптивні антени
 • Широкосмугові та багаточастотні антени
 • Друковані антени
 • Антени мобільного зв’язку
 • Антени для дистанційного зондування
 • Вимірювання параметрів антен
 • Аналітичні і чисельні методи
 • Компоненти та схеми мікрохвильових та оптоволоконних систем зв’язку
 • Промислове та медичне застосування мікрохвильових технологій
 • Електромагнітна сумісність
 • Обтікачі і поглиначі для антен
 • Викладання теорії електромагнітного поля і антен у вищій школі
 • Робочими мовами конференції є англійська, українська та російська з перекладом на англійську при потребі

  V Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів "Молодь та поступ біології"

  Галузь: 

  V Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів
  МОЛОДЬ ТА ПОСТУП БІОЛОГІЇ
  12-15 травня 2009 року
  Львівський національний університет імені Івана Франка
  Біологічний факультет
  Шановні студенти та аспіранти!
  Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науковій конференції "Молодь та поступ біології", яка відбудеться у Львові 12-15 травня 2009 року. Організаторами конференції є біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та студентська наукова спільнота біологічного факультету. Конференція проводиться з метою сприяння науковому спілкуванню обдарованої молоді, що працює на розвиток біологічної науки. До участі у конференції запрошуються студенти та аспіранти, що проводять дослідження в усіх галузях біології, біомедицини та екології. За матеріалами конференції буде видано збірку тез доповідей учасників.
  Робота конференції планується за такими секціями:
  • Ботаніка
  • Інтродукція рослин
  • Зоологія
  • Фізіологія людини і тварини, біомедицина
  • Фізіологія рослин
  • Екологія
  • Біохімія
  • Біофізика
  • Мікробіологія, вірусологія та імунологія
  • Молекулярна та клітинна біологія
  • Генетика та біотехнологія

  Сторінки

  Підписатися на RSS - Львів