Інформатика і кібернетика

Теоретичні основи інформатики та кібернетики;
Математичне моделювання та обчислювальні методи;
Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем;
Системний аналіз і теорія оптимальних рішень;

Відкриту лекцію академіка Ігора Юхновського можна буде послухати онлайн.

Галузь: 

Поруч із нами живе людина, яка увібрала у себе кілька епох: пройшла через Другу світову війну, відбулася як видатний вчений у радянський час, змогла пролобіювати викладання українською мовою на фізичному факультеті Львівського університету, була ініціатором референдуму про незалежність України, принесла в Україну інтернет.

17 грудня цього року академік Ігор Юхновський розповідатиме про новий прорив. Він говоритиме про те, як українські науковці глобалізують вітчизняні дослідження, та ділитиметься зі студентами власним досвідом здійснення великих проектів у сфері як фундаментальної науки, так й інформаційних технологій.

ІV Міжнародна науково-практична конференція „Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі”

Галузь: 

Конференція відбудеться 18-20 листопада 2009р. на базі центру інформаційних технологій Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

[b]Основні питання, запропоновані для обговорення учасникам конференцій:[/b]

[list][*] інформаційні технології в навчанні та керуванні навчальним процесом;
[*] психолого-педагогічні аспекти використання інформаційних технологій;
[*] системи безпеки захисту інформації;
[*] інформаційні технології у вивченні іноземних мов та інше.[/list]

Міжнародна наукова конференція "Моделювання - 2010"

Галузь: 

12-14 мая 2010 года в Институте проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины, г. Киев, состоится очередная научная конференция «Моделирование-2010», посвященная современным проблемам математического и компьютерного моделирования.

[b]ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ[/b]
Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины
НИИ многопроцессорных вычислительных систем при Таганрогском государственном радиотехническом университете, Россия
Национальный технический университет «Львовская политехника»
Институт кибернетики НАН Украины
Национальный авиационный университет Украины
Донецкий национальный технический университет
Институт электродинамики НАН Украины
Щецинский технический университет, Польша
Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан

Оператор конференции OOO “RQL-Украина”

[b]ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ[/b]
Целью конференции является укрепление и развитие научно-технического сотрудничества специалистов в области математического и компьютерного моделирования в различных направлениях науки, техники и народного хозяйства.
Задачи конференции:

VІІ Міжнародна науково-практична конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем”

Галузь: 

Організаторами конференції є:

* Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
* Інститут кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова.

Конференція відбудеться 18-20 листопада 2009 року в Дніпропетровському націо-нальному університеті ім. Олеся Гончара

Відкриття 18 листопада о 1000 в Палаці студентів ДНУ ім. Олеся Гончара.

До участі у конференції запрошуються молоді науковці, викладачі вузів, фахівці з інтелектуальних систем, студенти.

На конференції будуть працювати такі секції:

Науково практична конференція «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства»

Галузь: 

Національний університет «Львівська політехніка»
Науково технічна бібліотека
Науково практична конференція «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства»
Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка»
12 листопада 2009 р. проводить науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства».
До участі в конференції запрошуються фахівці бібліотек вищих навчальних закладів, співробітники бібліотек інших систем і відомств, викладачі закладів освіти.

На конференції передбачається розглянути наступні проблеми:

• Вищий навчальний заклад і бібліотека – умови інтеграції.
• Роль бібліотеки в інформаційному забезпеченні навчального, наукового та виховного процесів навчального закладу.
• Сучасні технології в обслуговуванні користувачів бібліотек.
• Традиції та інновації основних бібліотечних процесів.

Під час конференції відбудеться:
Майстер-клас: «Облік фондів» у системі «УФД/Бібліотека».

Круглий стіл: Відкритий доступ до наукової інформації (репозитарії відкритого доступу): проблеми і перспективи.

Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2009)»

Галузь: 

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2009)», яка відбудеться 18-22 травня 2009 року в м. Євпаторії (Крим, Україна). Для участі запрошуються вчені, аспіранти, студенти, співробітники наукових установ і промислових підприємств.

Тематика конференції
Секція 1. Аналіз та моделювання складних систем і процесів
- Методи та засоби моделювання систем в умовах невизначеності
- Проблеми ідентифікації моделей складних систем і процесів
- Моделювання керованих складних систем
- Моделювання динамічних об'єктів різної природи
- Моделювання та прогнозування часових рядів

Секція 2. Теоретичні та прикладні аспекти систем прийняття рішень
- Методи прийняття рішень
- Багатокритеріальні моделі прийняття рішень в умовах невизначеності
- Експертні системи прийняття рішень
- Методи штучного інтелекту в системах прийняття рішень
- Програмне забезпечення та інструментальні засоби для синтезу систем прийняття рішень
- Прикладні системи підтримки прийняття рішень

Секція 3. Обчислювальний інтелект та індуктивне моделювання
- Індуктивні методи синтезу моделей
- Інтелектуальний аналіз даних
- Мультиагентні системи
- Нейронні мережі
- Нечіткі системи
- Еволюційні алгоритми
- Штучні імунні системи
- Байєсовські мережі
- Гібридні системи
- Фрактали і проблеми синергетики
- Розпізнавання образів та кластерний аналіз

Секція 4. Безпека інформаційних систем і мереж
- Безпека комп'ютерних систем і мереж
- Захист інтелектуальних систем
- Захист телекомунікаційних і інформаційних систем
- Радіоелектронні технології інформаційної безпеки
- Математичні основи безпеки комп'ютерних систем і мереж
- Безпека е-бізнесу
- Стеганографія, криптографія та криптоаналіз

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОВОДИТЬСЯ СЕМІНАР
«Теоретичні і прикладні аспекти удосконалення транспортних систем»
- Створення нових і модернізація транспортних систем
- Проблеми керування транспортними системами
- Моделювання транспортних систем
- Синтез складних технічних систем на транспорті
- Управління проектами розвитку транспортних парків

Х Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні й електронні технології"

Галузь: 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1. Информационные технологии и системы искусственного интеллекта
1.1. Системные вопросы построения и моделирование интеллектуальных информационных
систем.
1.2. Распознавание образов в информационных системах.
1.3. Информационные технологии на основе нечетких множеств и нечеткой логики.
1.4. Нейросетевые технологии.
1.5. Защита информации.
Секция 2. Компьютерные системы и сети
2.1. Аппаратные и программные средства компьютерных систем.
2.2. Проектирование, моделирование, контроль и диагностика аппаратных и
программных средств компьютерных систем.
2.3. Обработка измерительных сигналов в компьютерных системах.
2.4. Специализированные компьютерные системы и сети.
2.5. Мониторинг и управление в компьютерных сетях.
Секция 3. Радиотехнические, телекоммуникационные и телевизионные системы
3.1. Передача и обработка сигналов.
3.2. Аппаратные радиоэлектронные средства.
3.3. Телевизионные устройства и системы.
3.4. Технологии и средства связи.
Секция 4. Проектирование, конструирование, производство и контроль электронных
средств

II Міжнародна конференція молодих науковців "Комп'ютерні науки та інженерія - 2009"

Галузь: 

Запрошуємо взяти участь у III Міжнародній конференції молодих науковців "Комп'ютерні науки та інженерія - 2009"! Цього року конференція буде проходити в межах Міжнародного молодіжного фестивалю науки "Litteris Et Artibus".

До участі у CSE-2009 запрошуються автори оригінальних доповідей, які описують результати досліджень у галузі комп'ютерних наук, комп'ютерної інженерії, математичного моделювання, прикладної лінгвістики, радіоелектроніки, телекомунікацій, інформаційно-вимрювальних технологій тощо. Тези доповідей, розглянуті та прийняті програмним комітетом, будуть видані у збірнику матеріалів конференції та розміщені на сайті конференції.

CSE-2009 проходитиме у Національному університеті "Львівська політехніка" - одному з найбільших та найстаршому технічному університеті України. Заснований у 1844 році, наш університет поєднує більш як півторастолітній досвід та найновіші тенденції в галузі освіти та науки.

MEMSTECH 2009 Vth International Conference PERSPECTIVE TECHNOLOGIES AND METHODS IN MEMS DESIGN

Галузь: 

Welcome to MEMSTECH 2009 Vth International Conference PERSPECTIVE TECHNOLOGIES AND METHODS IN MEMS DESIGN

Organized by:
* Lviv Polytechnic National University, CAD Department, Ukraine
* Warsaw University of Technology, Institute of Telecommunication, Poland
* IEEE MTT/ED/AP/CPMT/SSC West Ukraine Chapter

Supported by Lviv Regional State Administration

Polyana, UKRAINE, 22-24 April 2009
Topics include, but not limited to

* Analysis, modelling, research and design methods of microsensors and microactuators;
* Software systems, models, algorithms, methods and strategies of embedded systems design;
* Field issues in embedded systems modelling and design;
* Issues of testing, verification, reliability and optimization in embedded systems modelling and design;
* Sensors and actuators systems, nanotechnology;
* Applications for electron device design;
* Information Technology. Engineering Application of Informatics. Engineering Education.

Конкурентная разведка и управление знаниями

Галузь: 

Министерство образования и науки Украины
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
13-й Международный молодежный форум
«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И МОЛОДЕЖЬ В ХХІ веке»
Информационное сообщение
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в работе 13-го Международного молодежного форума «РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И МОЛОДЕЖЬ В ХХI ВЕКЕ», который состоится 30 марта – 1 апреля 2009 г.

Приглашаем Вас принять участиев форуме по следующему направлению:

«Конкурентная разведка и управление знаниями»
– глубинные знания в знаниеориентированных технологиях, систематизации знаний и онтологическом инжиниринге;
– новые методы и технологии организации бизнеса, информационного менеджмента, поддержки принятия
качественных решений;
– методы и технологии решения сложных неформализованных качественных задач, системология, ноосферные
исследования.

Рабочие языки форума – украинский, русский, английский.
Планируется издание сборника тезисов докладов до начала конференции.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ФОРУМА необходимо представить:

Сторінки

Підписатися на RSS - Інформатика і кібернетика