Херсон

Всеукраїнська науково-практична міждисциплінарна конференція «Актуальні проблеми розвитку української культури і науки»

Галузь: 

24 квітня 2013
Всеукраїнська науково-практична міждисциплінарна конференція
«Актуальні проблеми розвитку української культури і науки»
Робота секцій
1. Філософське осмислення наукового і культурного простору.
2. Соціально-гуманітарні вектори української культури і науки.
3. Етико-естетичні та фізичні аспекти виховання студентської молоді.
Форма участі: очна та заочна
Вимоги: Тези – 1-2 ст.
Вимоги до оформлення тез:
- робочі мови: українська і російська;

Четверта Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні технології на транспорті (MINTT-2012)"

Галузь: 

Ініціатори:

 1. Херсонський державний морський інститут
 2. Херсонський національний технічний університет
 3. Національний технічний університет України “КПІ”
 4. Національний авіаційний університет
 5. Одеська національна морська академія
 6. Севастопольський національний технічний університет
 7. Севастопольський військово-морський ордена Червоної зірки інститут ім. П.С. Нахімова
 8. охідна компанія "Marlow Navigation"

Мета конференції:
Аналіз і узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів у галузі застосування сучасних інформаційних та інноваційних технологій на транспорті.

Тематика конференції:

 • інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень;
 • системний аналіз та математичне моделювання складних об’єктів;
 • контроль, діагностика і прийняття рішень при управлінні рухомими об’єктами;
 • інтегровані комплекси транспортних засобів;
 • тренажерні системи та людський фактор на транспорті;
 • проблеми надійності та енергозбереження;
 • захист довкілля, екологічна безпека, ресурсозберігаючі технології.

Міжнародна наукова конференція “Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах”

Галузь: 

Організатори:
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАНУ
Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр НААНУ
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Тематика конференції

Секція 1. Індивідуальний розвиток рослин та збереження біологічної різноманітності флори.
Секція 2. Актуальні проблеми сучасного рослинництва.
Секція 3. Нетрадиційні та лікарські рослини. Перспективи їх використання.

Умови участі в конференції:

Необхідно до 30 червня 2012 року направити заявку учасника, текст доповіді (статтю) та перерахувати поштовим переказом організаційний внесок в розмірі 250 гривень, а також кошти на видання статті за матеріалами доповіді (20 грн. за сторінку, враховуючи сторінку «Анотації») на адресу оргкомітету: Бойко Наталії Володимирівні, Херсонський державний аграрний університет, вул. Рози Люксембург, 23, м. Херсон, Україна, 73006.
Е-mail: ontogenez_2012@ukr.net
тема: Конференція.

ІІІ Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми гідроекології. Перспективи, шляхи, методи досліджень”

Галузь: 

Організатори:

 1. Національна академія наук НАН України
 2. Південний науковий центр НАН України
 3. Херсонська гідробіологічна станція НАН України
 4. Херсонська державна морська академія
 5. Херсонський національний технічний університет

Мета конференції: Аналіз та узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів у галузі гідроекологічних досліджень, що дозволяють знайти шляхи раціонального використання наявного в гідросфері потенціалу.

Наукові напрямки роботи секцій:

 • Збалансоване функціонування і стратегія охорони біорізноманіття водних екосистем в умовах комплексного антропогенного впливу.
 • Радіонуклідне і хімічне забруднення.
 • Біопродуктивність і процеси формування якості води.
 • Фізіологічні, біохімічні, і біофізичні процеси у водних біосистемах різних рівнів організацій.
 • Екологічні та економічні засади розвитку іхтіології та рибництва.
 • Оцінка запасів, контроль і реалізація добутих об'єктів промислу.
 • Сучасні методи оцінки екологічного стану екосистеми.
 • Науково-технічні основи захисту та реабілітації водних екосистем.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи»

Галузь: 

Шановні науковці, викладачі, фахівці, аспіранти, магістри, студенти!

Оргкомітет запрошує Вас до участі в роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, яка відбудеться в Херсонському державному аграрному університеті

18 квітня 2012 р. о 12.00 в ауд. 104 – пленарне засідання, 14.00 – робота по секціях

19 квітня 2012 р. о 10.00 в ауд. 315, 316 – робота по секціях

Тематичні напрями роботи конференції (секції):

1. Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України.

Третя міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті MINTT-2011»

Галузь: 

Мета конференції – аналіз та узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів щодо застосування сучасних інформаційних та інноваційних технологій у транспортній галузі.
Під час роботи конференції планується вирішення наступних питань:

XI Міжнародна конференція з математичного моделювання МКММ_2010

Галузь: 

[b]ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: [/b]
1. Математичне моделювання фізичних та технологічних процесів і технічних систем.
2. Комп'ютерне моделювання імовірнісних процесів і систем.
3. Моделювання задач аеродинаміки і аероупругості.
4. Комп'ютерне моделювання випробувань літальних апаратів та їх систем.
5. Прикладна геометрія та комп'ютерні технології.
6. Прогнозування та запобігання техногенних та екологічних катастроф.

[b]Робочі мови конференції [/b]- українська, російська, англійська.

Для участі в конференції Вам необхідно до [b]15 березня 2010[/b] вислати за адресою:
доценту Литвиненко Олені Іванівні,
ХНТУ, кафедра прикладної математики і математичного моделювання,
Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008, Україна.

1. рукопис статті, викладену відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003р. та оформлену згідно з «Правилами оформлення тексту статті». Текст статті (4-5 повних стор) Представляється в електронному та друкованому вигляді (в 2-х примірниках). Анотації - українською (для громадян України), російською та англійською мовами;

2. CD / DVD диск з трьома файлами:

Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2009)»

Галузь: 

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2009)», яка відбудеться 18-22 травня 2009 року в м. Євпаторії (Крим, Україна). Для участі запрошуються вчені, аспіранти, студенти, співробітники наукових установ і промислових підприємств.

Тематика конференції
Секція 1. Аналіз та моделювання складних систем і процесів
- Методи та засоби моделювання систем в умовах невизначеності
- Проблеми ідентифікації моделей складних систем і процесів
- Моделювання керованих складних систем
- Моделювання динамічних об'єктів різної природи
- Моделювання та прогнозування часових рядів

Секція 2. Теоретичні та прикладні аспекти систем прийняття рішень
- Методи прийняття рішень
- Багатокритеріальні моделі прийняття рішень в умовах невизначеності
- Експертні системи прийняття рішень
- Методи штучного інтелекту в системах прийняття рішень
- Програмне забезпечення та інструментальні засоби для синтезу систем прийняття рішень
- Прикладні системи підтримки прийняття рішень

Секція 3. Обчислювальний інтелект та індуктивне моделювання
- Індуктивні методи синтезу моделей
- Інтелектуальний аналіз даних
- Мультиагентні системи
- Нейронні мережі
- Нечіткі системи
- Еволюційні алгоритми
- Штучні імунні системи
- Байєсовські мережі
- Гібридні системи
- Фрактали і проблеми синергетики
- Розпізнавання образів та кластерний аналіз

Секція 4. Безпека інформаційних систем і мереж
- Безпека комп'ютерних систем і мереж
- Захист інтелектуальних систем
- Захист телекомунікаційних і інформаційних систем
- Радіоелектронні технології інформаційної безпеки
- Математичні основи безпеки комп'ютерних систем і мереж
- Безпека е-бізнесу
- Стеганографія, криптографія та криптоаналіз

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОВОДИТЬСЯ СЕМІНАР
«Теоретичні і прикладні аспекти удосконалення транспортних систем»
- Створення нових і модернізація транспортних систем
- Проблеми керування транспортними системами
- Моделювання транспортних систем
- Синтез складних технічних систем на транспорті
- Управління проектами розвитку транспортних парків

Підписатися на RSS - Херсон