Соціальні комунікації

Теорія та історія соціальних комунікацій;
Документознавство, архівознавство;
Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство;
Теорія та історія журналістики;
Теорія та історія видавничої справи та редагування;
Прикладні соціально-комунікаційні технології;
Соціальна інформатика;

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації сучасного світу»

Галузь: 

Інститут журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету

(м. Запоріжжя)

Інститут журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Соціальні комунікації сучасного світу», яка відбудеться 29-30 березня 2012 року на базі Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б.

Проблематика конференції:

1. Соціальні комунікації в контексті глобалізаційних процесів.

2. Історичний дискурс української преси.

3. Журналістика і публіцистика: теми, проблеми, постаті, питання жанрології.

4. Телебачення і радіомовлення: контекст сьогодення.

5. Мовно-стилістичний дискурс мас-медіа. Текст у мас-медіа: функціонування, трансформація та інтерпретація.

6. Інтернет-журналістика:стан, проблеми, перспективи.

7. Соціальна відповідальність медіа. Професійні стандарти медіа.

8. Медіаосвіта в Україні й світі: проблеми та перспективи.

9. Реклама та РR: інтеграція теорії і практики.

Міжнародна науково-практична конференція «Психологія і педагогіка: методика та проблеми практичного застосування»

Галузь: 

«Психологія і педагогіка: методика та проблеми практичного застосування»

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук. В даний час всі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно, а тому публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.

Головні напрями конференції:
СЕКЦІЯ 1. Загальна психологія та психологія особистості.
СЕКЦІЯ 2. Психологія розвитку.
СЕКЦІЯ 3. Педагогічна та корекційна психологія.
СЕКЦІЯ 4. Психологія праці, інженерна психологія та ергономіка.
СЕКЦІЯ 5. Соціальна і юридична психологія.
СЕКЦІЯ 6. Психологічні аспекти міжетнічних і міжкультурних відносин.
СЕКЦІЯ 7. Загальна педагогіка.
СЕКЦІЯ 8. Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології та методики.
СЕКЦІЯ 9. Сучасні психологічні методи і моделі у викладанні.
СЕКЦІЯ 10. Теорія, методика і організація соціально-культурної діяльності.
СЕКЦІЯ 11. Перехід до багаторівневої вищої освіти: проблеми і перспективи.

Міжнародна наукова конференція «Ідея університету: сучасний дискурс»

Галузь: 

[center]МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
СПІЛКА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКИЙ НАУКОВИЙ КЛУБ «СИНЕРГІЯ»[/center]

Міжнародна наукова конференція «Ідея університету: сучасний дискурс» 26-27 травня 2011 р. Київ

На обговорення виносяться такі питання:

- Ґенеза та трансформація університету;
- Ідея (теорія) університету;
- Сучасний класичний університет і Болонський процес;
- Дослідницький університет в контексті Європейського простору наукових досліджень;
- Державне фінансування та автономія університетів;
- Університет та фундаментальні цінності людства (довкілля, клімат, продовольча проблема, охорона здоров’я, збереження миру).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Тези обсягом до 2-х стор. Просимо надсилати до 15 квітня 2011 р. на електронну адресу:

Senergy@univ.kiev.ua

Міжнародна науково-практична конференція "Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки"

Галузь: 

Дата проведення конференції: 21-22 травня 2011 р.
Останній день подачі матеріалів: 17 травня 2011 р.

Організатор: Центр еономічних досліджень та розвитку
Мета: публікація наукових результатів економічних досліджень ведучих учених, аспірантів, студентів вузів; пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

Головні напрями конференції:
- Сучасний етап еволюції світової економічної системи та теорія фірми.
- Стратегічний процес в організації у контексті структурних змін у світовій економіці.
- Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління підприємством: нові методи та інструменти.
- Управління знаннями в освітніх та наукових закладах для зміни і розвитку соціально-економічних систем різних рівнів.
- Криза сучасних економічних поглядів: нова теорія для «нової економіки».
- Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
- Економіка праці та управління персоналом.

IIІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Гуманітарні та соціальні науки 2011" (HSS-2011)

Галузь: 

Шановнi Kолеги!

З радістю повідомляємо Вас, що 24-26 листопада 2011р. у Національному університеті “Львівська політехніка” (Україна, Львів) проходитиме IIІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Гуманітарні та соціальні науки 2011" (HSS-2011).

Конференція матиме такі напрямки роботи:

1. Соціологія та соціальна робота
2. Психологія та педагогіка
3. Історія та культура
4. Філософія та релігієзнавство
5. Політологія
6. Документознавство
7. Мовознавство

V Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Комп'ютерні науки та інженерія 2011" (CSE-2011)

Галузь: 

Шановнi Kолеги!

З радістю повідомляємо Вас, що 24-26 листопада 2011р. у Національному університеті “Львівська політехніка” (Україна, Львів) проходитиме V Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Комп'ютерні науки та інженерія 2011" (CSE-2011).

Конференція матиме такі напрямки роботи:

ІІІ-я міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми розвитку людського суспільства»

Галузь: 

Шановні колеги!
Міжнародна Академія Наук і Вищої Освіти (Лондон, Великобританія) спільно з Всеукраїнською Академічною Спілкою (Київ, Україна) запрошує Вас взяти участь у конференціях.
З 4 по 11 квітня 2011 р. пройде ІІІ-я міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми розвитку людського суспільства».
Конференція присвячена: соціологічним, філологічним, філософським наукам.

Науково-тематичні секції конференції:

[b]Секція «Соціологічні науки»[/b]
[list]
[*]Соціальна структура, соціальні інститути та процеси
[*]Соціологія культури, духовного життя
[*]Соціологія управління  Теорія, методологія та історія соціології
[*]Економічна соціологія і демографія
[*]Відкрита підсекція (приймаються матеріали з інших тем, які відповідають тематиці секції)
[/list]

[b]Секція «Філологічні науки»[/b]
[list]
[*]Рідна література
[*]Література народів країн зарубіжжя (із зазначенням конкретної літератури)
[*]Теорія літератури. Текстологія
[*]Фольклористика
[*]Журналістика
[*]Рідна мова
[*]Слов'янські мови
[*]Германські мови
[*]Романські мови
[*]Класична філологія, візантійська і новогрецька філологія
[*]Теорія мови

VI-а Міждародна науково-практична конференція «Наука і соціальні проблеми спільноти: інформатизація і інформаційні технології»

Галузь: 

Приглашаем Вас принять участие в VI-ой Международной научно-практической конференции «НАУКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА: ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
Конференция состоится 24-25 мая 2011 г. в г. Харькове на базе Харьковского национального университета радиоэлектроники.

[b]ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:[/b]

1. Информационное обеспечение устойчивого социально-экономического развития общества.
1.1. Системы социально-экономического и экологического мониторинга.
1.2. Информационная поддержка устойчивого развития региональных, городских и районных социально-экономических и коммунальных систем.
1.3. Геоинформационные системы. Их роль и место в управлении государственными, региональными, отраслевыми, коммунальными системами.
1.4. Повышение качества образования на основе современных информационных технологий. Дистанционное образование.
1.5. Повышение качества здравоохранения на основе внедрения информационных технологий.
1.6. Социальные коммуникации на основе интеллектуальных информационных технологий.
1.7. Социально-философские аспекты информатизации.
1.8. Информатизация библиотек в контексте социально-коммуникационных процессов в обществе.

Міжнародна наукова студентська конференція "Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства: погляд молоді"

Галузь: 

Запрошуємо до участі в Міжнародні науковій студентській конференції "Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства: погляд молоді"

Організатори: Федерація професійних спілок України, Міжнародна асоціація навчальних і нау­кових установ з підготовки кадрів для соціально-трудової сфери.

Тематичні напрями:
Секція 1. Громадянське суспільство: освіта, культура, духовність
Секція 2. Правове забезпечення формування громадянського суспільства
Секція 3. Економічні засади формування громадянського суспільства
Секція 4. Соціальні проблеми розвитку громадянського суспільства
Секція 5. Роль професійних спілок у формуванні громадянського суспільства

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Кінцева дата подачі заявки та тез: 20 березня 2011 р.

Виступ — до 10 хв.

В рамках конференції відбудеться засідання Круглого столу "Молодь та профспілки" та Конкурс молодіжної соціальної реклами.

Умови участі:
- надіслати заявку, оформлену відповідно до зразку;
– направити на нашу адресу тези доповіді обсягом до трьох сторінок (в електронному і друкованому вигляді) згідно із зазначеними вимогами.

Тренінг «Невербальна комунікація. Як зрозуміти співрозмовника без слів»

Галузь: 

Тренінговий центр «Н’юРоб»
запрошує Вас взяти участь в одноденному тренінгу
«Невербальна комунікація. Як зрозуміти співрозмовника без слів»

Дата та час проведення: 21 травня 2011. 11:00-18:00.
Місце проведення: м. Львів, проспект Чорновола 57, зал 810.
Автор і ведучий тренінгу: Кушнір Роман Олегович, викладач НУ «Львівська політехніка», керівник МГО «Школа психологічного експерименту», функціональний психолог.
Мета: Навчитись аналізувати мову тіла, поточний стан, відношення, потреби, перспективи і цінності конкретної людини на основі її позиції, жестів, міміки і сигналів очей.
На тренінгу ви навчитесь:
1) на що звертати увагу, щоб зрозуміти співрозмовника «без слів»
2) визначати чи правду вам кажуть
3) як по власному бажанню викликати в себе відчуття впевненості, сексуальності, сили, агресії, щастя, задоволення, спокою
4) довідуватись про що замовчує партнер
5) справляти потрібне вам враження на оточуючих
6) розуміти походження рухів, поз, міміки
7) вибирати комфортну дистанцію для спілкування і маніпулювати дистанцією партнера
Структура:

Сторінки

Підписатися на RSS - Соціальні комунікації