Соціальні комунікації

Теорія та історія соціальних комунікацій;
Документознавство, архівознавство;
Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство;
Теорія та історія журналістики;
Теорія та історія видавничої справи та редагування;
Прикладні соціально-комунікаційні технології;
Соціальна інформатика;

Тренінг "Побудова інформаційного поля проекту – бізнесу – особистості. Сучасні технології комунікацій"

Галузь: 

Успіх особистості бізнесу вимірюється грошима і впливовістю. У всіх випадках визначальним фактором є інформація. Як правильно розпоряджатися своїми комунікаціями, як контролювати інформаційні потоки проектів, як вимірювати їх ефективність? Відповіді й практичні навички дозволять учасникам свідомо працювати з інформацією. Розуміння цифрових технологій підвищить ефективність спілкування учасників тренінгу.

Тренер -
Елліна Володимирівна Шнурко́-Табако́ва — громадський діяч, український підприємець. Видавець більше десятка журналів і газет в області інформаційних технологій , телекомунікацій, промисловості, ландшафтного дизайну та архітектури, фахівець з міжнародного видавництва і журналістики.
Голова правління Асоціації підприємств інформаційних технологій України (з 25 липня 2011 р. до сьогодні). Член правління Інтернет асоціації України. Голова комітету ІнАУ з питань захисту свободи слова та прав людини (з 2000 року до сьогодні). Голова ревізійної комісії Української Асоціації видавців періодичної преси. Голова ІТ-комітету Американської торгівельної палати в Україні.

Місце проведення тренінгу : НТУУ «Київський політехнічний інститут» ,

Тренінг "Побудова інформаційного поля проекту – бізнесу – особистості. Сучасні технології комунікацій"

Галузь: 

Успіх особистості бізнесу вимірюється грошима і впливовістю. У всіх випадках визначальним фактором є інформація. Як правильно розпоряджатися своїми комунікаціями, як контролювати інформаційні потоки проектів, як вимірювати їх ефективність? Відповіді й практичні навички дозволять учасникам свідомо працювати з інформацією. Розуміння цифрових технологій підвищить ефективність спілкування учасників тренінгу.

Тренер -
Елліна Володимирівна Шнурко́-Табако́ва — громадський діяч, український підприємець. Видавець більше десятка журналів і газет в області інформаційних технологій , телекомунікацій, промисловості, ландшафтного дизайну та архітектури, фахівець з міжнародного видавництва і журналістики.
Голова правління Асоціації підприємств інформаційних технологій України (з 25 липня 2011 р. до сьогодні). Член правління Інтернет асоціації України. Голова комітету ІнАУ з питань захисту свободи слова та прав людини (з 2000 року до сьогодні). Голова ревізійної комісії Української Асоціації видавців періодичної преси. Голова І

Місце проведення : НТУУ «Київський політехнічний інститут» ,
м. Київ, пр.-т Перемоги, 37, корп.1, енергокрило, оф.40, ауд.4.

І Канадські наукові читання

Галузь: 

Шановні викладачі та студенти!
Запрошуємо Вас взяти участь у І Канадських наукових читаннях, які відбудуться 20 — 21 лютого 2013 року у Національному університеті «Острозька академія».

Основі напрямки роботи:

 • Особливості канадського варіанту англійської мови.
 • Функціонування французької мови у Канаді.
 • Система освіти у Канаді.
 • Політична система Канади.
 • Особливості економічного розвитку у Канаді.
 • Канадська літературна спадщина.
 • Українська діаспора у Канаді.
 • Гендерні дослідження у Канаді.
 • Політика мультикультуралізму у Канаді.

  Робочі мови: українська, англійська

  Форма участі: доповідь (до 10 хвилин) без публікації

  Заявки на участь у читаннях та коротку анотацію доповіді слід надіслати одним файлом на електронну адресу kset82@gmail.com із зазначенням прізвища автора та примітки «Заявка на Канадські читання» у темі листа. Заявку та анотацію слід надсилати українською та англійською мовами до 15 лютого 2013 року.

 • Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційна культура суспільства: механізми формування та розвитку" - 2013

  Галузь: 

  До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

  Мета конференції: обговорення проблем та перспектив розвитку інноваційної культури суспільства та розроблення рекомендацій щодо реалізації конкретних концепцій та стратегій в суспільному житті .

  Тематичні напрямки роботи конференції:

  1. Сутність та механізми розвитку інноваційної культури суспільства.
  2. Парадигма державної та підприємницької діяльності в контексті забезпечення самодостатності країни.
  3. Роль інститутів освіти та науки у формуванні інноваційної культури суспільства.
  4. Соціальні інновації та формування сприятливого соціального середовища.
  5. Педагогічні інновації та розвиток людського капіталу.
  6. Розвиток фінансової інфраструктури як запорука активізації інвестиційно-інноваційної діяльності.
  7. Інноваційні моделі національного розвитку.
  8. Перспективи формування регіональних інноваційних систем.

  Для участі у конференції слід до 15 лютого 2013 р. включно надіслати на адресу оргкомітету електронною поштою заявку та тези.

  Международная научная конференция «Осенние научные чтения - 2012»

  Галузь: 

  Научные конференции (научно-практические конференции), которые проводятся нами, как правило, проводятся в рамках интернета, т.е. в заочной форме не требующейличного присутствия участника конференции. Для того чтобы принять участие в конференции достаточно на адрес электронной почты выслать в электронном виде научный доклад (тезисы), заявление на участие в конференции, подтверждение оплаты организационного взноса (требования к данным документам изложены в соотвествующих разделах, расположенных выше).

  Міжнародна науково-практична конференція «Медичні бібліотеки України в сучасному світі науки, культури, освіти»

  Галузь: 

  Шановні колеги!
  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
  «Медичні бібліотеки України в сучасному світі науки, культури, освіти», яка відбудеться на базі бібліотеки вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія».

  На конференції обговорюватимуться такі питання:

  Дев'ятнадцята Міжнародна Конференція "Крим 2012". «Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу »

  Галузь: 

  Конференція проводиться під егідою ІФЛА

  Тема 2012 року: «Бібліотеки в цифрову епоху: нова парадигма і нова роль в суспільному розвитку »

  Головний організатор Конференції: Державна публічна науково-технічна бібліотека Росії

  Співорганізатори:

  1. Міністерство культури Російської Федерації
  2. Міністерство освіти і науки Російської Федерації
  3. Міністерство культури і туризму України
  4. Міжнародна Асоціація користувачів та розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
  5. Міністерство культури Автономної Республіки Крим, України
  6. Російська державна бібліотека
  7. Всеросійська державна бібліотека іноземної літератури ім. М.І. Рудоміно
  8. Міжнародний бібліотечний, інформаційний та аналітичний центр
  9. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського
  10. Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
  11. Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська Академія"
  12. Московський державний університет культури і мистецтв

  Міжрегіональні і локальні співорганізатори:

  1-ша Міжнародна наукова конференція "Інформація, комунікація, суспільство 2012"

  Галузь: 

  Запрошуємо взяти участь у 1-ій Міжнародній науковій конференції "Інформація, комунікація, суспільство 2012" (ІКС-2012)!

  Конференція буде проведена 25-28 квітня 2012 року в Національному університеті "Львівська політехніка".

  Секції конференції включають, але не обмежуються нижче наведеними:

  • Документознавство та інформаційна діяльність у системі сучасних наукових досліджень
  • Технології соціальних комунікацій в Internet та World Wide Web
  • Психологічна та педагогічна компоненти документно-інформаційної діяльності
  • Електронна демократія та електронне урядування
  • Лінгвістичні технології інформаційної діяльності
  • Технології інформаційного менеджменту та інтелектуального опрацювання даних
  • Проблеми маркетингу інформаційних продуктів та послуг
  • Бібліотечна, архівна та музейна діяльність в умовах розвитку інформаційного суспільства

  Важливі дати:

  23 БЕРЕЗНЯ 2012 - кінцевий термін прийняття заявок та матеріалів доповідей

  30 БЕРЕЗНЯ 2012 - повідомлення про прийняття або відхилення матеріалів

  06 КВІТНЯ 2012 - кінцевий термін оплати внесків

  XХ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “Наука і вища освіта”

  Галузь: 

  Організатор: Класичний приватний університет
  Адреса: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б,
  тел./факс: (061) 701-90-08.
  e-mail: nauka_osvita@ukr.net

  Мета проведення: генерація нових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та інших проблемних питань розвитку України як європейської держави.
  Тематичні напрями роботи конференції:

  ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
  Секції:
  1. Інтеграція України у світові та регіональні економічні структури
  2. Економічні й організаційні аспекти розвитку підприємств і галузей України
  3. Стан та перспективи маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку.
  4. Особливості функціонування сучасної фінансово-кредитної системи України
  5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств
  6. Сучасні аспекти макро- та мікроекономічних процесів
  7. Економіко-математичне та статистичне моделювання макро- та мікропроцесів

  СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОЗНАВЧИХ ПРОБЛЕМ
  Секції:

  Міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку»

  Галузь: 

  Організатор: ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
  [b]Наукові напрями конференції:[/b]
  [list]
  [*]Методологічні та теоретичні проблеми культурології і соціальних комунікацій
  [*]Українська культура в системі міжетнічних комунікацій: історія, теорія, практика
  [*]Моделі міжкультурної комунікації в умовах глобалізації
  [*]Філософські та соціально-політичні виміри сучасної культури
  [*]Соціально-педагогічні аспекти формування культури особистості
  [*]Соціально-комунікаційні виміри буття сучасного мистецтва

  Сторінки

  Підписатися на RSS - Соціальні комунікації