Вінниця

"Інноваційне забезпечення сталого розвитку України у контексті інтеграції до Європейського співтовариства"

Галузь: 

21 лютого 2014 року запрошуємо

Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів, студентів «Інноваційне забезпечення сталого розвитку України в контексті інтеграції до Європейського співтовариства», яка відбудеться у Вінницькому національному технічному університеті на базі кафедри фінансів

Напрямки роботи конференції

1. Проблеми сталого розвитку в контексті інноваційних перетворень в Україні.

2. Забезпечення сталого розвитку підприємств в умовах глобалізації економіки.

"Інноваційне забезпечення сталого розвитку України у контексті інтеграції до Європейського співтовариства"

Галузь: 

21 лютого 2014 року запрошуємо

Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів, студентів «Інноваційне забезпечення сталого розвитку України в контексті інтеграції до Європейського співтовариства», яка відбудеться у Вінницькому національному технічному університеті на базі кафедри фінансів

Напрямки роботи конференції

1. Проблеми сталого розвитку в контексті інноваційних перетворень в Україні.

2. Забезпечення сталого розвитку підприємств в умовах глобалізації економіки.

Інноваційне забезпечення сталого розвитку України у контексті інтеграції до Європейського співтовариства

Галузь: 

Напрямки роботи конференції

1. Проблеми сталого розвитку в контексті інноваційних перетворень в Україні.

2. Забезпечення сталого розвитку підприємств в умовах глобалізації економіки.

3. Використання ресурсозберігаючих технологій в системі забезпечення сталого розвитку підприємства.

4. Ринкові процеси в Європі та їх вплив на економіку України,

5. Перспективи співпраці України із ЄС.

6. Місце України у світовій економіці.

Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки-2014"

Галузь: 

Міністерство освіти і науки України
Вінницький фінансово-економічний університет
Кафедра системного аналізу
Празького економічного університету
Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка
Варшавський економічний університет "Алмамер"
Волгоградський інститут бізнесу
Таврійський національий університет імені В.І. Вернадського
запрошують Вас до участі у конференції "Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки-2014"

Тематичні напрямки:
1. Управлінські аспекти діяльності підприємств та організацій.
2. Організація фінансового і податкового обліку на підприємствах та організаціях в умовах ринкової економіки.
3. Актуальні проблеми функціонування фінансової системи.
4. Теоретико-методологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності.
5. Моделі соціально-економічних процесів.
6. Проблеми та методика викладання економічних і гуманітарних дисциплін у ВНЗ

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Необхідно надіслати заявку на участь у конференції (форма додається), тези доповідей і віддруковані тексти статей просимо на адресу оргкомітету.

Організаційний внесок: 160 грн.

Всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційне забезпечення сталого розвитку України в контексті інтеграції до європейського співтовариства"

Галузь: 

Вінницький національний технічний університет, Кафедра фінансів запрошує взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Інноваційне забезпечення сталого розвитку України в контексті інтеграції до європейського співтовариства"

Інноваційне забезпечення сталого розвитку України у контексті інтеграції до Європейського співтовариства

Галузь: 

E-mail Оргкомитета:
kafedrafk@ukr.net

Організатори:
кафедра фінансів Вінницького національного технічного університету

Вартість участі, проживання та харчування:
Оргвнесок для учасників конференції - 150 грн., проживання та харчування за кошти учасників

21 лютого 2014 року запрошуємо

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку»

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку», яка відбудеться 15–16 травня 2014 р. в Інституті філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського (м. Вінниця).

Програма конференції передбачає пленарне засідання та роботу в секціях.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:
Актуальні проблеми теорії та історії української журналістики
Регіональні ЗМІ: досвід, традиції, проблеми функціонування
Сучасні аудіовізуальні ЗМІ: стан, зміни, перспективи
Нові медіа: на шляху до он-лайн-комунікації
Мовні аспекти в сучасному мас-медійному просторі України
Жанрова палітра сучасного медіадискурсу
Українська публіцистика: вчора, сьогодні, завтра
Реклама та PR у контексті сучасних соціальних комунікацій
Історія та сучасні тенденції розвитку видавничої справи

Мова конференції: українська, російська

Для участі у конференції потрібно до 15 березня 2014 р. в одному листі надіслати анкету учасника (взірець додано), наукову статтю (7-10 сторінок) (студентські наукові публікації подавати у співавторстві з керівниками) за адресою: pressvin@i.ua

Міжнародна науково-методична інтернет-конференція «Модернізація структури та змісту підготовки фахівців з менеджменту організацій і адміністрування»

Галузь: 

Напрямки роботи конференції
1. Інноваційні підходи до профорієнтаційної роботи по відбору претендентів до навчання за напрямом «Менеджмент».
2. Використання компетентісного підходу до підвищення якості підготовки фахівців з менеджменту.
3. Сучасні проблеми модернізації структури навчальних планів підготовки менеджерів на основі функціонального та галузевого підходів.
4. Актуальні питання підвищення якості навчально-методичного комплексу нормативних та варіативних дисциплін в галузі «Менеджмент і адміністрування».

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні"

Галузь: 

1 березня 2013 року запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні».

До участі у конференції запрошуються науковці: докторанти, аспіранти, магістранти; працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних організацій, банків, інших підприємств і організацій, діяльність яких має відношення до порушених на конференції проблем.

Напрямки роботи конференції:

 • Фінансовий механізм соціально-економічного розвитку України.
 • Інноваційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність національної економіки.
 • Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в економіці України.
 • Актуальні проблеми управління сучасним підприємством.

  Умови участі у конференції:

 • 4-та Міжнародна науково-практична конференція “Структурна релаксація у твердих тілах“

  Галузь: 

  Кінцева дата подання матеріалів: 31.03.12

  Тематика конференції:

  1. Релаксаційні явища у металах і сплавах
  2. Релаксаційні процеси у матеріалах зі складною морфологією: композити, полімери,
  3. наноструктурні і аморфні матеріали
  4. Структурна релаксація у напiвпровідниках і діелектриках
  5. Розсіювання енергії конструкційними матеріалами.

  Планується публікація тез конференції до її початку і випуск матеріалів конференції у журналах “Металлофизика и новейшие технологии”, “Functional Materials”.

  Сторінки

  Підписатися на RSS - Вінниця