Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку»

Розділ: 

Галузь: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку», яка відбудеться 15–16 травня 2014 р. в Інституті філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського (м. Вінниця).

Програма конференції передбачає пленарне засідання та роботу в секціях.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:
Актуальні проблеми теорії та історії української журналістики
Регіональні ЗМІ: досвід, традиції, проблеми функціонування
Сучасні аудіовізуальні ЗМІ: стан, зміни, перспективи
Нові медіа: на шляху до он-лайн-комунікації
Мовні аспекти в сучасному мас-медійному просторі України
Жанрова палітра сучасного медіадискурсу
Українська публіцистика: вчора, сьогодні, завтра
Реклама та PR у контексті сучасних соціальних комунікацій
Історія та сучасні тенденції розвитку видавничої справи

Мова конференції: українська, російська

Для участі у конференції потрібно до 15 березня 2014 р. в одному листі надіслати анкету учасника (взірець додано), наукову статтю (7-10 сторінок) (студентські наукові публікації подавати у співавторстві з керівниками) за адресою: pressvin@i.ua

Наукові статті плануємо опублікувати у збірнику матеріалів конференції до початку її роботи. Збірник матеріалів конференції буде надіслано на адресу (домашню або службову), вказану Вами в анкеті (вартість розсилки включено в суму оргвнеску).

Проїзд, харчування та перебування – коштом учасників. Організаційний внесок – 100 грн. (включає витрати на канцтовари, публікацію програмки конференції, розсилку наукового збірника) надсилають усі учасники конференції після повідомлення про прийняття матеріалів до друку (реквізити на оплату оргкомітет повідомить у листі-відповіді).
Вимоги до оформлення наукових статей

Рукопис необхідно надсилати в електронному варіанті у режимі doc або rtf, версії word 1997–2007 та роздрукованому варіанті, завіреному підписом автора, на адресу оргкомітету. Текст наукової статті (до 7-10 сторінок формату А4) повинен бути відредагований автором. Вартість публікації – 15 грн. за сторінку. Реквізити на оплату публікації статті оргкомітет повідомить після прийняття матеріалів до друку.

Назву статті потрібно друкувати жирним шрифтом, кегль 14, над нею праворуч звичайними літерами (напівжирним курсивом) – прізвище, ім’я, по батькові автора, його науковий статус, навчальний заклад, місто. Основний текст рукопису друкувати через інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, Times New Roman, інтервал 1,5, поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Покликання в тексті подавати так: [1, с. 4]. Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок («текст»). Стаття має містити такі положення:

- постановку наукової проблеми та її значення;

- короткий аналіз досліджень цієї проблеми;

- мету і завдання розвідки;

- виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;

- висновки.

Завершує статтю Список використаної літератури, який необхідно подавати в кінці тесту за абеткою з дотриманням діючого стандарту. Статтю, оформлену з порушенням вимог, не буде розглянуто.

Одноосібні статті докторів наук публікуємо безкоштовно.

Копію квитанції прохання надсилати на електронну адресу: kalenychvm@mail.ru

Зразок оформлення статті

За додатковою інформацією звертатися:

канд. наук із соціальних комунікацій, доц. Гандзюк Віталій Олександрович (з приводу доповідей на пленарному засіданні) – моб. тел: 0679741752;

канд. філол. наук, доц. Каленич Володимир Миколайович (з приводу формування збірника наукових статей) – моб. тел.: 0965525451;

канд. філол. наук, ст. викл. Борецький Віталій Васильович (з приводу поселення) – моб. тел.: 0969496642;

Наша адреса: Кафедра журналістики, Інститут філології й журналістики, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, вул. Острозького, 32, кабінет 321, м. Вінниця, 21100